Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

AK Salmon

Interpelace na místostarostu Mgr. Jana Smetanu

Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta

ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5s.r.o.

 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

do dnešního ZMČ jste předložil návrh na založení sociálního podniku městské části nazvaného Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.. Mezi materiály, které jsme obdrželi je i jakýsi právní posudek zpracovaný Mgr. Janem Salmonem, advokátem, č. osv. ČAK 16428, se sídlem Praha 1, Revoluční 3. S ohledem na dnes proběhlou diskusi si dovoluji předložit následující dotazy :

 

  1. Kdy proběhlo výběrové řízení na právní služby spojené s pracemi na založení uvedeného sociálního podniku městské části Praha 5?
  2. Kolik bylo osloveno advokátních kanceláří a které?
  3. Jaké byla kritéria pro oslovené advokátní kanceláře a jaké byly jejich cenové nabídky?
  4. Kolik z nabídky Mgr. Jana Salmona činily právní služby spojené s návrhy dokumentů předložených pro jednání dnešního ZMČ? Tím mám namysli samostatně ve věci právního stanoviska ve věci „obecné podmínky pro využití výjimky IN-HOUSE“ a samostatně ve věci přípravy podkladů pro založení s.r.o..
  5. Kolik k dnešnímu dni bylo za právní služby zaplaceno?

 

Prosím písemnou odpověď.

 

 

Tomáš Homola

 

V Praze, dne 26.1.2016

 

 

 

 

 

Odpověď

V Praze dne 22. 02. 2016

 

Interpelace: „Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.“

 

Interpelaci podal JUDr. Tomáš Homola dne 26. 01.2016

 

Vážený pane zastupiteli,

 K Vaší písemné interpelaci na téma „Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.“ adresované místostarostovi městské části Praha 5, kterou jste předal na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 26. 1. 2016, v odpověď na Vaši interpelaci si dovoluji uvést následující:

1) Dle sdělení Mgr. Jakuba Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5, byly předmětné služby poskytovány na základě rámcové smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2015 v návaznosti na usnesení RMČ č. 23/741/2015 ze dne 26. 5. 2015 mezi MČ Praha 5 a advokátní kanceláří Jansta, Kostka, spol. s r.o. Právní služby od advokátní kanceláře Jansta, Kostka, spol. s r.o., byly poskytnuty subdodávkou od Mgr. Jana Salmona, což smlouva umožňovala. Odbor sociální problematiky, za který jsem odpovědný, neorganizuje a ani není odpovědný za zajištění těchto právních služeb a souvisejících dodavatelských smluv. Proto tato interpelace ani neměla být na mne adresována.

2) K podání nabídky na veřejnou zakázku poskytování právních služeb byly vyzvány následující tři společnostiJUDr. Taras Moroz, Herblich Tomáš, JUDr. a Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

3) Kritériem pro oslovené advokátní kanceláře byla nejnižší nabídková cena.

4) Celkový objem služeb fakturovaných poskytovatelem v souvislosti se Sociálním podnikem Úklid Praha 5, s.r.o. odpovídá 4 hodinám v celkové ceně 10.648,- Kč.

5) Fakturovaná cena bude zaplacena bez prodlení v návaznosti na dodání souhlasu s jednorázovým užitím právní analýzy společnosti MT Legal s.r.o. pro potřeby ze dne 12. 1. 2016 pro založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o., tento souhlas je nedílnou součástí této odpovědi.

 

S přátelským pozdravem,

 

Mgr. Jan Smetana

Zástupce starosty MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534