Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

interpelace pro Mgr. Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka

V Praze dne 26. 1. 2016

Interpelace na Jakuba Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka MČ Praha 5

Chci se zeptat pana skorotajemníka úřadu, zda nezávislý odbor občansko-správní našeho úřadu již zahájil přestupkové řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku neoprávněného užívání titulu absolventa Vysoké školy ekonomické v Praze paní  Erikou Uchytilovou, manželku 1. zástupce starosty MČ Praha 5 pana Mgr. Lukáše Budína, donedávna zastupitelku MČ Praha 5. Pokud tomu tak není, nechť je tomuto odboru postoupena tato interpelace jako podnět k prověření.   

V této souvislosti si dovolím ocitovat text příslušné části přestupkového zákona. "Neoprávněným užíváním akademického titulu může dojít k naplnění skutkové podstaty přestupku proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.: „Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy“. Za to pachateli hrozí pokuta až do výše 3.000,-Kč." Otázkou pak je, jak by bylo možné nahlížet na to, že by se titul objevil nejen na volebních lístcích pro komunální volby, či na webech strany Zelených, či donedávna na dveřích kanceláře bývalé zastupitelky, ale například na jejím  občanském průkazu či živnostenském listu.

 

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

 

Lukáš Herold

                                        Zastupitel MČ Praha 5 za ODS

 

Odpověď

V Praze dne 26. 2. 2016

 

 

Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold

 

 

Interpelace ve věci přestupkové řízení

   

Vážený pane zastupiteli,  

 

ve věci Vaší interpelace ze dne 26. 2. 2016, jíž jste se dotazoval, zda bylo zahájeno přestupkové řízení vůči paní Erice Uchytilové, konstatuji, že řízení vůči zmíněné bylo zahájeno a probíhá. Dle ustanovení § 49 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ústní jednání je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné. Při určování veřejného ústního jednání dbá správní orgán na ochranu utajovaných informací a na ochranu práv účastníků, zejména práva na ochranu osobnosti, jakož i na ochranu mravnosti.

Jelikož podmínky pro veřejné jednání dle předmětného ustanovení nebyly naplněny, není ÚMČ oprávněn sdělit Vám další skutečnosti.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Mgr. Jakub Lapáček

pověřen výkonem funkce tajemníka MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534