Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

stav chodníků a veř.prostranství

Mgr. Jan Smetana

zástupce starosty MČ P5, předseda politického klubu ČSSD

Věc: interpelace – téma:  Stav chodníků a veřejného prostranství II

 

Vážený pane magistře

interpeluji Vás opětovně ve věci stavu chodníků a veřejného prostranství v naší městské části.

Dne 16.4.2015 jsem v mé interpelaci vyjádřil kritický názor našich spoluobčanů k neutěšenému stavu chodníků v části Smíchova, kde žiji.  Vaše reakce na tuto interpelaci byla, cituji: „"chodníkový program" je jen doplňková služba naší MČ a slouží především k zajištění drobných oprav nebo k vybudování chodníků tam, kde úplně chybí. Nemůžeme v žádném případě suplovat Magistrát a zajišťovat opravy všech komunikací a chodníků na území naší MČ“ konec citace. Dále jste uvedl, že Odbor správy veřejného prostranství a zeleně bude zpracovávat podklady pro chodníkový program 2015. Bohužel žádný takový program jsem jako zastupitel neviděl a jako občan ani nenalezl na veřejně přístupném místě MČ Praha 5. O to větší překvapením pro mne bylo zjištění, že v po letošních školních prázdninách, byly zahájeny opravy chodníků v této části Smíchova. Začal jsem tedy zjišťovat, kdo za tím stojí,  po dotazu na Technické správě komunikací a na Magistrátu hl.m. Prahy jsem zjistil, že tyto opravy chodníků nejsou jimi iniciovány, že zadavatel těchto oprav je MČ Praha 5.

Proč Vás tedy v této věci znovu interpeluji? 

Spoluobčané nejdříve s povděkem kvitovali, že se začalo něco konečně pro ně dělat, že se stav chodníků zlepší, ale když viděli, že tyto opravy jsou spíše záplatováním než skutečnou opravou a kvalita prací se jim také moc nezdála, tak se mne obracejí s dotazy, co o tom vím, kdo to organizuje, kdo to dozoruje z hlediska kvality oprav a v neposlední řadě, je také zajímá, vzhledem k výše uvedenému, i kolik to stálo. Z těchto důvodů se na Vás obracím prostřednictvím interpelace o sdělení konkrétních akcí zařazených do „chodníkového programu“ pro rok 2015 realizované MČ Praha 5, v jakém rozsahu prací jsou opravy plánovány. Dále žádám informaci k již realizovaným opravám chodníků a to, soupis konkrétních lokalit oprav nebo rekonstrukcí chodníků v celé části MČ Praha 5, včetně výměry a ceny, kterou naše radnice uhradila nebo je připravena uhradit, dále i informaci, jak jsou tyto akce ze strany MČ Praha 5 dozorovány z hlediska kvality a přebíraní realizovaných oprav.

Předpokládám, že jako radní zodpovědný za veřejná prostranství mi poskytnete vyčerpávající odpověď na otázky našich spoluobčanů a zasadíte se o větší transparentnost úřadu v oblasti informovanosti o připravovaných opravách či rekonstrukcích veřejných prostranství MČ Praha 5.

 

V Praze dne 15. 10. 2015

 

Ing. Tomáš Adamják

zastupitel a člen Finančního výboru

Odpověď

 

   Městská část Praha 5

 

                         Mgr. Jan Smetana

                          zástupce starosty

 

 

 

V Praze dne 13. 11. 2015

 

Interpelace: K stavu chodníků a veřejného prostranství v naší městské části.

 

Interpelaci podal Ing. Tomáš Adamják dne 15.10. 2015

 

 

 

 

 

Vážený pane zastupiteli,

  

 

 V úvodu mé odpovědi na Vaši interpelaci musím zopakovat své stanovisko, že chodníkový program je pouze nadstavbovou službou MČ P5 a slouží především k zajištění drobných lokálních oprav nebo k vybudování chodníků tam, kde nejsou doplněná o místa, která jsou v havarijním stavu. MČ nedisponuje takovým objemem prostředků jako Magistrát či TSK, aby bylo možné opravovat celé chodníky.

Při našem každodenním setkávání s občany jsme obdrželi více podnětů, na místa chodníků v naší  MČ, kde je situace špatná a občanům to znepříjemňuje život. Z těchto mnoha míst jsme vytipovali, kde je situace nejpalčivější a následně bylo vyhlášeno  VŘ na firmu, která zajistí lokální opravy vytipovaných chodníků.

Veškeré podklady včetně projektových dokumentací se nachází na Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, kde Vám rádi odpoví na Vaše veškeré dotazy týkající se chodníkového programu.

Všechny práce provedené firmou jsou dozorovány Odborem veřejného prostranství a zeleně. Pokud došlo k nějakým nesrovnalostem v odvedených lokálních opravách, firma byla vždy vyzvána k odstranění závad a uvedení do řádného stavu. Toto se běžně děje. Na všechny provedené práce je poskytnuta garance zhotovitelem.

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Smetana

Místostarosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534