Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Radniční periodikum

Téma: Netransparentní výběrové řízení na radniční periodikum – doplňující otázky

 

Interpelovaný: Rada MČ Praha 5

 

Interpelace

 

 

Vážení členové rady,

 

     navazuji na moji interpelaci ze dne 16. dubna 2015 s názvem Netransparentní výběrové řízení na radniční periodikum, na kterou jsem dostal velmi vágní a v některých bodech i nepravdivou odpověď. Proto na základě takto neprofesionální odpovědi od pana starosty se začal touto zakázkou zabývat kontrolní výbor.

 

     Přesto, že celou záležitost řeší kontrolní výbor, žádám o doplňující odpovědi na mé otázky. Věřím, že tyto odpovědi nám pomohou stanovit rozdíl ceny původního vydání (148 000,- Kč bez DPH včetně grafické přípravy a redakčních prací) a současné nové ceny, kterou musíme dopočítat tak, abychom zjistili její finální podobu na jedno vydané číslo. Zatím vše nasvědčuje tomu, že podle hrubého propočtu toto nové vydání, které je kvalitativně horší skoro se dá říci tragické je minimálně o 100 000,-Kč bez DPH na vydání dražší.

 

  1. Jaké příjmy měla radnice z inzerce v jednotlivých vydáních nově vydávaného periodika?
  2. Kolik stála osoba případně společnost, která tuto inzerci pro jednotlivá nová vydání pro MĆP5 obstarala?
  3. Jaké byly náklady na redakční práce případně na grafické práce pro jednotlivá nová čísla?
  4. Jak byl stanoven vítěz výběrového řízení, když váhy nejsou u ceny dopočítány?
  5. Jaká byla penalizace od úřadu MČP5 pro vítěznou firmu za nedodržení předepsaného papíru při prvním novém vydání? Podle odborníků v tisku se nejednalo o papír 60g LWC, ale o papír 52g SC. Rozdíl v ceně při podobném nákladu může být až 50 haléřů na výtisk (cca 25 000,-Kč na vydání).

 

     Závěrem chci konstatovat, že nová vydání mě osobně naplňují smutkem nad předraženým a velmi nekvalitním výrobkem po stránce grafické, materiální, tiskařské a především obsahové. Praha 5 měla jeden z nejluxusnějších časopisů svého druhu za bezkonkurenční cenu. Bohužel v současné době má periodikum, které MČP5 rozhodně dobré jméno nedělá, zato plně koresponduje s dovednostmi vládnoucí koalice.

 

V dokonalé úctě

V Praze dne 16. 4. 2015

                                                                                                                

                                                                                                                     ……………………………………

                                                                                                                     Jan Trojánek (ANO 2011)

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5                                             

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                               Jan Trojánek

                                                                                                                   Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

dovoluji si reagovat na Vaši interpelaci, která obsahuje doplňující otázky k interpelaci již zodpovězené, a která byla přednesena, resp. předána písemně, dne 11. 06. 2015 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5.

 Opětovně podotýkám, že výroba radničního periodika je uskutečňována na základě výběrového řízení, při zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, při dodržování zadaných kritérií uskutečněného výběrového řízení.

 K Vaší otázce stran příjmů z inzerce lze konstatovat, že z prvního čísla s novým dodavatelem neměla radnice z inzerce žádné příjmy. A to vzhledem k tomu, že se v současné době společně s redakční radou nastavuje nový ceník pro inzerci v radničním zpravodaji tak, aby peníze za inzeráty směřovaly do rozpočtu městské části Praha 5 a tím se podstatně zlevnilo vydávání Pětky pro vás.

Inzerce zveřejněná v květnovém čísle vycházela ze spolupořadatelství městské části Praha 5 na těchto akcích – viz např. vizualizace s logem městské části Praha 5. Z uvedeného vyplývá, že nikdo nebyl beneficientem jakékoli finanční ani jiné odměny při přípravě inzerce.

 Pro osvětlení celé situace je nutné uvést, že minulý zhotovitel radničního zpravodaje měl k dispozici 11 stran v časopise, které byly přímo určeny pro inzerci, když veškerý zisk z této inzerce zůstával v jeho portfoliu a nikoliv v rozpočtu radnice. Jednalo se o částku v rozsahu několika set tisíc korun měsíčně. Proto také cena za vydání radničního časopisu byla zcela dumpingová a podrážela cenu na trhu obvyklou.

 Je třeba také konstatovat, že veškeré redakční práce na novém vydání probíhají v oddělení vnějších vztahů – „in-house“ – prostřednictvím zaměstnanců radnice, a ne tak jako tomu bylo v minulosti, kdy se z veřejného rozpočtu platil externí redaktor.

 V současné době se připravují pravidla pro vydávání Pětky pro Vás, a to včetně ceníku inzerce, jak již bylo řečeno výše tohoto textu, které budou přeloženy Radě městské části Praha 5 ke schválení.

 Pro informaci je také třeba uvést, že vzhledem k přísnému časovému harmonogramu expedice radničního periodika je nutno objednávat papír cca 2 – 3 týdny dopředu. Z tohoto důvodu bylo nutno použít takový papír pro květnové vydání, který byl momentálně ve vydavatelství  k dispozici, protože se současně dokončovaly administrativní úkony ohledně nové smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky. Toto byla jediná možná varianta vedoucí k tomu, aby naši spoluobčané obdrželi svůj časopis v řádném termínu.

 

Pokud bude však i nadále potřeba diskutovat kvalitu daného papíru pro zpravodaj, který se dodává přímo do rotačních strojů, neváhejte se přímo obrátit na odborníky z oddělení vnějších vztahů, protože se jedná o papír SCB 56 gr, který byl v normě podle zadání, a nikoliv o papír 52g SC tak, jak uvádíte.

 

Pro informaci dodávám, že nová schválená specifikace periodika zahrnuje mimo jiné: zvýšení nákladu ze 47 000 ks na 50 000 ks, změna původního formátu A4 a přechod na větší formát - tzv. tabloid, spolu s modernější grafickou podobou magazínu, větší prostor pro fotografie, snížení počtu stran na 32, když snížení počtu stran ze 40 je umožněno díky redukci inzerce a novému formátu, papír o gramáži 56-60 g /bělený papír/, nový způsob vazby V1 – skobička, který vyplývá z požadavku většího formátu. Rovněž periodicita doznala změn, když do budoucna bude vycházet za kalendářní rok 10 čísel, dvojčíslo bude vycházet za měsíce červenec-srpen a prosinec-leden.

 Závěrem mi dovolte konstatovat, že mě velmi mrzí, že v nové podobě našeho radničního periodika nenacházíte zalíbení, přestože se jedná pouze o Váš subjektivní názor a věřte, že uděláme vše co je v našich silách, aby časopis pro občany městské části Praha 5 byl co nejkvalitnější ve všech směrech.

 

 

V Praze 9.7.2015

 

                                                                                       

                                                                                                          MUDr. Radek Klíma

                                                                                                          starosta MČ Praha 5

 

                    

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534