Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

park Na Skalce

Rada MČ Praha 5                                         

Věc: Interpelace

Téma: „Sady Na Skalce – revitalizace“

 

Vážená rado,

interpeluji Vás ve věci revitalizace parku Na Skalce a, z mého pohledu, neprůhledného výběrového řízení.

Moje otázky jsou:

 1. Proč městská      část v prvním kole výběrového řízení nepožadovala od zúčastněných      firem složení kauce, jak je při čerpání z Evropských fondů obvyklé.
 2. Zajímaly by mne      důvody vyřazení firem s levnějšími nabídkami z výběrového      řízení. A to důvody konkrétní, které k vyřazení vedly.
 3. Proč je      v zadávací dokumentaci na straně 7/13 v paragrafu 4.4.2 uvedena      specifikace pro odpovědného pracovníka pro zahradnické práce – VŠ      vzděláním v oboru management zahradních a krajinářských úprav. Z mého      pohledu to vypadá tak, jako by již předem vybraná firma podobného      zaměstnance měla. A pokud ano, byl již zmíněný kvalifikovaný pracovník      zaměstnancem firmy po dobu delší než tři měsíce.
 4. Firma Petrom      Stavby s.r.o. má živnostenské oprávnění pouze na „Poskytování služeb pro      zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví. Což jí neumožňuje      provádět architektonické úpravy.
 5. Pokud se      podíváme do činnosti výše uvedené firmy, zjistíme, že 92,3% její činnosti      spočívá v zateplování budov a nikoliv v činnostech souvisejících      se zahradnickými úpravami.
 6. Proč po      odstoupení první firmy trvalo předávání stavby měsíc.
 7. Jak je možné, že      při zakázce, v jejímž finančním objemu je více než 50% stavebních prací,      není vyžadováno stavební povolení.
 8. Jak se projeví      snížení objemu některých prací (což v pořadu ČT slíbil občanům Mgr. Jan      Smetana) na výši čerpané dotace.

 

Praha 11.6.2015

RNDr. Viktor Cais

Odpověď

 

 

                                                                                                             RNDr. Viktor Cais

                                                                                                             zastupitel MČ Praha 5

                                                                                                             zde

  

 

V Praze dne 8. července 2015

  

Vážený pane zastupiteli,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 11.6.2015 ve věci „Revitalizace parku Na Skalce“. Má odpověď se týká 7 bodů, poslední 8 bod zodpoví Mgr. Smetana.

 

 1. Poskytovatel dotace striktně nepožaduje složení kauce a vše zůstává v kompetenci zadavatele v tomto případě Městská část Praha 5, která se rozhodla kauci nepožadovat.

 

 1. V případě výběrového řízení na dílo byly v zadávacím řízení hodnoceny nabídky, které splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Společnosti, které byly z výběrového řízení vyřazeny, nesplnily požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci. Podrobné informace jsou uvedeny v písemné zprávě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.
 2. S ohledem na to, že v předmětu plnění zakázky jsou i zahradnické práce, bylo požadováno prokázání kvalifikace osoby, která bude zodpovědná za tyto práce a má již zkušenosti v oboru. Předem nebyla žádná společnost vybraná. Jak dlouho byl odpovědný zaměstnanec vybrané společnosti v pracovním poměru, nebylo předmětem prokazování. S tímto kvalifikačním požadavkem neměl žádný z dvaceti uchazečů problém, v daném oboru je to standard. 
 3. Uchazeč, který podepsal s Městskou částí Praha 5 smlouvu, podal nabídku ve sdružení a to konkrétně PETROM STAVBY, s.r.o. a H-REKULTIVACE. Podle zákona o veřejných zakázkách, mohou firmy podávající nabídku ve sdružení prokazovat kvalifikace společně. Toto sdružení podalo nabídku přesně v souladu s požadavky zadavatele Městské části Praha 5 deklarovanými v zadávacích podmínkách. 
 4. V rámci realizace projektu společnost PETROM STAVBY, s.r.o. provádí odstraňování povrchů komunikací, instalací pásovin a dalších udržovacích prací týkající se revitalizace parku. Společnost H-REKULTIVACE provádí zahradnické a arboristické práce. 
 5. Po odstoupení prvního uchazeče, musel být zpracován materiál do RMČ. Následně RMČ musela schválit uzavření SoD s uchazečem druhým v pořadí a následně musela být tato SoD podepsána oběma smluvními stranami. 
 6. Toto není otázka objemu ale kategorie prací. Odbor stavební a infrastruktury MČ P5 konstatoval, že se jedná pouze o udržovací práce, které podle § 103 odst. (1) písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřad dále sdělil, že mobiliář pro park či dětské hřiště není stavbou ve smyslu § 2 odst. (3) zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a z tohoto důvodu nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

 

S pozdravem

 

                Viktor Čahoj

                radní

 

---------------------------------------------------------------

 

V Praze dne 25. 06. 2015   

                                                                                                                   

                                                                                                                          RNDr. Viktor Cais

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Vážený pane zastupiteli

 

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 11. 6. 2015

Jak se projeví snížení objemu některých prací (což v pořadu ČT slíbil občanům Mgr. Jan Smetana) na výši čerpané dotace.

V tuto chvíli nelze přesně specifikovat, otázka uznatelnosti/neznatelnosti nákladu je v kompetenci řídícího orgánu OPPK. Předpoklad je, že Městská část Praha 5 se bude snažit, aby změna výše čerpání dotace byla minimální.

 Na základě požadavků občanů žijících v okolí parku NA Skalce jsou navrženy tyto úpravy projektu. Odstranění sedacích souprav z týkového dřeva, mola, které mělo být kolem dominantního červeného buku, odstranění některých mlatových cest, které budou nahrazeny trávou. Další změny, které jsou navrženy občany nebudou mít vliv na výši dotace. Např.: osvětlení altánu, instalace provozních řádů celého parku,  nasvícení sochy bojovníka, nasvícení dominantního červeného buku.

 

 

                                         

   Mgr. Jan Smetana – zástupce starosty

                                                                            

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534