Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

privatizace

 

 

V Praze dne 16. dubna 2015

 

Vážený pane radní,

ve své odpovědi na interpelaci z 19. 3. mi vysvětlujete, že mám mít společně s občany naší městské části trpělivost, a že vám jde o právní jistotu ve věci privatizace. Vaše právní povědomí si dovolím rozšířit o nález Ústavního soudu ČR ve sporu mezi Hlavním městem Prahou a Občanským sdružením Zubatého 1 (ÚS 1167/11 bod číslo 23) cituji: „Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 100 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vyvlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“ Opětovně Vás proto žádám, abyste přestali s hloupostmi typu „byt obsazený nájemníkem se bude oceňovat jako byt prázdný“, abyste neprodleně předložil do zastupitelstva ty bytové jednotky, jejíž nájemníci akceptovali nabídku – neb i dle Vašeho „právního stanoviska“ vám nic jiného nezbývá, a to za stávajících podmínek. A hlavně laskavě přestaňte prodlužovat agonii, kterou jste společně s panem Chramostou způsobil.

 

Děkuji

 

Lukáš Herold

 

 

Vážený pan

Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

Odpověď

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                          Vážený pan

                                                                                                          Bc. Lukáš Herold, zastupitel

                                                                                                                

 

 

V Praze dne 13.5.2015

Č.j.:     MC05 22906/2015/RADRI

 

Vážený pane zastupiteli,

 

děkuji Vám za rozšíření mého právního vědomí.

V naprostém souladu s nálezem Ústavního soudu je to, že se vůbec necítíme být majiteli obce, ale snažíme se zajistit nakládání s majetkem obce tak, aby to bylo ku prospěchu většiny obyvatel a nejen úzké skupiny.

Proto hledáme cestu, jak nejsprávněji vyřešit problém, který leží před námi. Jak pokračovat v tom, co bylo rozpracováno a přitom v souladu se zákony završit všechny povinnosti, které by municipalita měla mít na zřeteli. Tedy mj. budování komunity, zajištění dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale i adekvátní výnos z majetku obce.

Názory na tyto otázky nejsou rozhodně jednotné. A najít kompromis vyhovující všem je velmi složité.

Naší snahou je, abychom na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 předložili materiály, které budou navazovat na v minulosti započaté procesy prodejů bytů z majetku MČ Praha 5.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter, radní

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534