Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

otevřená radnice

Ing. Ondřej Velek

Předseda výboru Otevřená radnice

Věc: Interpelace

Téma: Otevřená radnice

 

Vážený pane předsedo,

Zpočátku jsem byl mírně nadšen projektem „ Otevřená radnice“, protože procesní a projektové řízení bylo mým povoláním i koníčkem. Zlepšování starých  nefunkčních schémat a jejich uvedení v lepší život je mým takřka denním chlebem.

Bohužel od samého začátku vidím pouze nesystematické kroky ve vytváření organizačních struktur – naprosto nefunkční a nekoncepční propouštění úředníků a jejich následné nahrazování kamarády, těžko říci, jestli kompetentnějšími.

Čekal jsem od Vás pane předsedo vizi dobře promazaného soukolí, které bude funkční bez ohledu na vládnoucí garnituru.

Soukolí, které pracuje podle obecně nastavených pravidel a parametrů.

Soukolí, jehož výkony a procesy jsou vždy měřitelné a vyčíslitelné.

Soukolí, kde i nejmenší součástka ví, kde je její místo a co je jejím úkolem.

Bohužel v současné době vidím jen zmar, nesystematičnost, nekompetentnost a vypouštění kouřových signálů označených termíny procesního či projektového inženýrství, žel naplněné jen zahnívajícím plynem.

Ale zpět k procesním systémům.

K vytvoření takového systému je potřeba čas, a to i v případě vedení velmi zkušeným projektovým, či procesním manažerem, což Vy ani já, pane kolego, nejsme.

V průběhu tvoření nového je potřeba zachovat model starý, byť neefektivní, ale přesto částečně funkční a začít ho nahrazovat modelem novým až ve chvíli doladění všech detailů.

Ptám se Vás tedy, přispíváte úmyslně k zamlžování činnosti úřadu pro jeho snadnější tunelování, nebo jste jen nekompetentním předsedou nefunkčního výboru.

 

V Praze 19.3.2015

 

RNDr Viktor Cais

Odpověď

=====================================================

OTÁZKA Viktor Cais (ANO) 19.3.2015 http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/437  

 

„Ptám se Vás tedy, přispíváte úmyslně k zamlžování činnosti úřadu pro jeho snadnější tunelování, nebo jste jen nekompetentním předsedou nefunkčního výboru.“

 

ODPOVĚĎ Ondřej Velek (Klub – SZ) 17.4.2015

 

Pokud kolega Viktor Cais ví konkrétně o nějakém „tunelovaní“, pak by se měl obrátit interpelací na předsedu Kontrolního výboru Martina Slabého (ANO).

Jak zlepšit mé schopnosti a fungovaní VOR si rád nechám od kolegy Ciase i dalších poradit klidně i ne ve formě interpelace.

 

Jemně parafrázuji začátek interpelace kolegy Viktora Caise: “Zpočátku jsem byl mírně nadšen … novými zastupiteli ANO“     ale na řečnickou otázku, zda nekompetentní předseda nefunkčního výboru podporuje tunelování, nemohu odpovědět.

 

Nový kolega Viktor Cais (ANO) si mohl nejprve přečíst Statut VOR, strategii „otevřené radnice“ (zlepšení Transparence/Participace/Plurality), analyzovat konkrétně strukturu Programů VOR, přihlásit se k práci na Aktivitách, jako to již udělali hnutím ANO tři jmenovaní členové VOR (Bc. Mysliveček, Mgr. Koten, Ing. Brož).

 

Kolega Cais může chodit na jednání VOR, na Komisi IT (KIT), Mediální komisi (MEK), a mohl by vědět, co je reálné přes poradní orgány  pro demokratizaci navrhnout a prosadit.

 

Nový zastupitel Viktor Cais má právo neznat návrhy, které pod mým vedením připravila 2012 Komise pro transparenci – zápisy jsou zverejněny na webu VOR.

Již na 2. ZMČ P5  29.1.2015 jsem se snažil „novicům-zastupitelům“ vysvětlit, že VOR potřebuje dobrovolníky na neplacenou práci tzv. Garanty Aktivit a že pro Aktivity navrhuji indikátory SMART (Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Efektivní, Racionální, Termínované). Kolega Viktor Cais jen zavtipkoval „Jen aby  SMART neznamenala SMRT“. Úžasný bonmot  :-) !

 

Kolega Viktor Cais také interpeloval starostu ohledně zveřejnění zastoupení zastupitelů koalice a opozice ve Výborech ZMČ a Komisích RMČ. http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/436

Poměr 25 (55,6 %) zastupitelů koalice a 20 zastupitelů opozice (44,4%) doplňují další poradní orgány např. Pracovními skupiny zřizované radními (dramaturgické rady Portheimky a KC Prádelna, pro revitalizaci Buďánky, pro komunitní plánování sociálních služeb, orgány Nadace, Info střediska apod.

Koalice zavedla otevřenost všech orgánů – místo hloupé kritiky je třeba navrhnout lepší „abonentní systém“ zasílání pozvánek, podkladů a zlepšení zveřejňování zápisů z jednání orgánů.

 

Roky na radnici prosazuji princip „nominace zdola“ tj. z Klubů a veřejnou kontrolu práce zastupitelů přes podrobné zápisy orgánů, kontrolu „docházky“ a zveřejňování dokumentů. Výbor otevřené radnice připravuje přehled zastoupení expertů koalice a opozice v poradních orgánech samosprávy, jejich (ne)účast a jejich pracovní přínos pro práci VOR, aby byly nastaveny demokratické zpětné vazby mezi politiky, úředníky a občany P5.

 

Naštěstí ve VOR si nehrajeme na „opozici a koalici“ ale na práci. Výbor OR nemá placené úředníky ale jen nepřímou podporu odboru Otevřené radnice. Úspěchem je prosazení řady podnětů z VOR do aktivit KIT i MK a také malých zakázek. Rada témat VOR je obecně přislíbena v Programového prohlášení Rady.  Přes VOR nejsou žádné zakázky.

 

 

V letu

 

Ing. Ondřej Velek

t.č.  předseda Výboru otevřená radnice (VOR) , ondrej.velek@praha5.cz, 604334424

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

zastupitel MC Praha 5
(transparence radnice, kvalita prostredi, socialni kohese, komunitní školy, cyklodoprava...)

P: UMC Praha 5, Nam. 14.rijna 4, Praha 5
E: ondrej.velek@praha5.cz
W: http://www.praha5.cz
M: 604 334424

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534