Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

výbory ZMČ

MUDr Radek Klíma                                                

Starosta MČ Praha 5

Věc: Interpelace

Téma: Výbory zastupitelstva

 

Vážený pane starosto,

Interpeluji Vás ve věci nedemokratického procentuálního zastoupení koalice a opozice ve výborech zřízených zastupitelstvem MČ Praha 5.

          Odhlédnu - li od fungování jednotlivých výborů, které jsou velmi často neusnášeníschopné, či na hranici usnášeníschopnosti. A to většinou z důvodů absence členů nominovaných právě koalicí, musím se zamyslet nad početním zastoupením politických stran v jednotlivých výborech.

Jak jistě víte, jsou výbory zřizovány pro potřeby zastupitelstva vzešlého z řádných voleb, a proto nebo právě proto, by složení těchto výborů  mělo odrážet rozhodnutí občanů MČ Praha 5 - tzn.  zachovat  procentuální poměr rozložení sil mezi opozicí a koalicí (poměrné zastoupení politický klubů).

          Abych byl tedy konkrétní: tento poměr je , vyjádřeno v procentech, 55,6 % pro koalici a 44,4% pro opozici, což činí, přepočítáno a zaokrouhleno, v jedenáctičlenném výboru 6 koaličních a 5 opozičních zastupitelů.

          A já se Vás ptám, jak je možné, že koalicí proklamovaná „ Otevřená radnice“,  může  podporovat tento naprosto nedemokratický a troufám si říci totalitární přístup, použitý při zastoupení ve výborech.

 

Praha 19.3.2015

RNDr. Viktor Cais

 

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                                           RNDr. Viktor Cais

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

Po komunálních volbách v loňském roce jsou zástupci koalice v zastupitelstvu MČ Praha 5 směrem k opozičním zastupitelům a občanům vstřícnější než kdykoliv dříve. Současná koalice respektuje nominované členy navržené opozicí a v žádném případě se nevymezuje vůči konkrétním osobám. Žádný předpis ani zákon neukládá klíč k rozdělení poměrů mezi koalicí a opozicí ve výborech, tudíž záleží jen na vůli zastupitelstva.

Všechna jednání výborů se stala veřejná, všichni zastupitelé i občané mohou docházet jako hosté. Termíny i programy zasedání výborů jsou vyvěšeny na webu www.praha5.cz v sekci „Výbory a komise“.

 

V Praze 8.4.2015

 

S pozdravem

 

MUDr. Radek Klíma

  starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534