Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

agenda jubileí

Téma: změna pravidel pro výkon agendy jubileí

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

Interpelace

 

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s různými otázkami a doporučeními týkajícími se Vašeho rozhodnutí změnit výkon agendy jubileí (viz unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10.2.2015 č. RMČ 2015/6/19). Občané jsou šťastní, že se celkově snižuje hranice, od které chodí přát pracovníci úřadu občanům k jejich životním výročím. Jsou rovněž nadšení, že po gratulaci následuje vyplnění dotazníku pro navštívené jubilanty.  

 

Je pravda, že se našlo několik občanů (opravdu jen několik), kterým se nelíbí, že v souvislosti se snížením věkové hranice, jste rovněž zcela nově zřídil i tři pracovní místa na celý úvazek. Těmto nespokojeným občanům se nezdá, že tato tři nová pracovní místa jsou nutná. Při průměrném platu cca 20.000 Kč hrubého měsíčně na jednoho nového zaměstnance vyjdou tato tři nová pracovní místa úřad ročně na cca 1.000.000,- Kč mzdových nákladů.  

 

Jak jsem se v materiálu dočetl, jsou tito nový zaměstnanci nutní k zajištění návštěv, obesílání vyzývacích dopisů a gratulačních kartiček, přijímání telefonických hovorů, domlouvání termínů a místa návštěvy, zanášení záznamů z provedených návštěv do elektronické databáze, vytváření evidenčních tabulek a přípravu podkladů pro ekonoma sociálního odboru.

 

Rozumím a vítám to, že podstatně rozšířená agenda jubileí zásadním způsobem řeší i situaci zaměstnanosti na naší městské části. Bohužel však je mě líto občanů (seniorů), kterým je např. 61 let, a za kterými zaměstnanci úřadu nepřijdou. Domnívám se, že by jste mohl situaci znovu zvážit a předložit novelizované zásady, kde tuto věkovou diskriminaci odstraníte. Předpokládám, že další snížení věkové hranice pro jubilea, by umožnilo nově zaměstnat nejméně šest dalších pracovníků a tím přispět ke snížení nezaměstnanosti, byť za cenu zvýšených mzdových nákladů úřadu. 

 

V Praze dne 19.3.2015

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                   zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď

 1. Téma: Změna pravidel pro výkon agendy jubileí

  Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

  Interpelaci podal: JUDr. Petr Lachnit, zastupitel MČ Praha 5

  Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 19. 3. 2015 ve věci dotazů, které se týkají záměru změny pravidel pro výkon agendy jubileí. Vaše interpelace je sepsána jako souhrn Vašich názorů a názorů Vámi nespecifikovaných občanů.  Konkrétní dotazy zde chybí.

  Jelikož je znám Váš vysoce rozvinutý smysl pro soucit s těmi staršími anebo méně úspěšnými spoluobčany, rád Vám vysvětlím záměr změny pravidel pro výkon agendy jubileí z unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10. 2. 2015 č. RMČ 2015/6/19. Nejde o ideologické disputace, ale o konkrétní pomoc starším lidem.

  Na tuto agendu bude přijat jeden zaměstnanec na poloviční úvazek. Agenda bude realizována pracovníky sociálního odboru a CSOP. Záměrem je navštívit co největší počet seniorů ve věku nad 65 let. Ty seniory, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, pouze navštívíme s kytičkou a popřejeme jim dlouhý život a zdraví.

  Bohužel ale mezi námi jsou i tací senioři, kteří trpí nedostatkem a nemají ani na jídlo, ani na hrazení nákladů na bydlení. Dost často se neorientují v dnešním pro ně chaotickém světě a vyřízení jakékoli žádosti je pro ně nadlidským úkonem. Těmto seniorům naši pracovníci chtějí nabídnout pomocnou ruku při vyřízení příspěvků, dotací na bydlení, dávek v hmotné nouzi či příspěvku na péči. Případně jim bude nabídnuta pomoc v nově zřízené právně sociální poradně. Může jít o jubilanty, kteří byli podvedeni tzv. šmejdy a dostali se do dluhové pasti či ke splácení braku za přemrštěné ceny. Samozřejmě vše je na základě dobrovolnosti, žádné dotazníky bez součinnosti ze strany jubilanta nebudou vyplňovány.

  Pokud se nám podaří podchytit alespoň jednoho seniora, ze sta navštívených, ve výše uvedené situaci, tak nám tento projekt stojí za realizaci.

  Mgr. Jan Smetana

  místostarosta MČ Praha 5

   

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534