Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

příliš otevřená radnice

Vážený pan

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

Interpelace ve věci: „Příliš otevřená, až riziková radnice"

 

 

Vážený pane starosto,

 

Přesto že se nové vedení městské části Praha 5 hlásí k principu otevřené radnice, velmi mě překvapila skutečnost, že se dveře radnice otevřely až tak zeširoka, že je možné, aby si bezdomovec myl své přirození v automatu na studenou a teplou vodu umístěném u výtahu v prvním patře radnice. Také byli již zaznamenány případy, kdy si tito občané berou lístky s pořadím na služby radnice, aniž by cokoli chtěli. Čekají tak v čekárně společně s lidmi, kteří si přišli vyřídit své záležitosti. Aniž bych se tím chtěl dotknout nelehké společenské situace těchto osob, musím se ptát vás pane starosto:

 

1)     Jak chcete garantovat občanům Prahy 5 a zaměstnancům radnice, že ve společné čekárně nebudou výše zmíněnými osobami nakaženi infekční chorobou, nedostanou svrab, nechytnou vši, nebudou okradeni, či fyzicky napadeni, tak jak se to stalo v nedávné době v pražském metru.

2)     Jak budete garantovat, aby se neopakoval podobný exces, který se stal u automatu s vodou v prvním patře radnice.

3)     Proč plýtváte zcela nekoncepčně peníze na nemocnici a další služby pro bezdomovce, když na toto má MHMP vyčleněny finanční fondy.

 

 

V Praze dne 19. března 2015

 

 

 

Jan Trojánek

zastupitel za politické hnutí ANO 2011

 

 

 

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                                               Jan Trojánek

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

uvědomuji si, že stavební dispozice přízemí sídla úřadu MČ Praha5 ve Štefánikově ulici není ideální. Bohužel jsme limitováni požadavky a směrnicemi Národního památkového ústavu a historickým uspořádáním budovy. Odbor hospodářské správy ve spolupráci s Odborem bezpečnostním a prevence kriminality se již zabývá zadáním studie, která bude podrobně řešit funkčnost a užití prostoru přízemí se splněním požadavků na bezpečnost, hygienu a osobní ochranu. Zmíněná studie by měla vést k ideálně rozvrženému pohybu všech osob v prostoru přízemí úřadu MČ. Uvažujeme o rozdělení organizačních částí pro návštěvníky úřadu, pro zaměstnance i pro žadatele. Při zpracovávání tohoto projektu se musí vzít v patrnost architektonické zpracování, vhodné stavební uspořádání a ze zákona vyplývající bezpečnostní a hygienické prvky. Současně je nutno zajistit minimalizaci narušení chodu úřadu. Tyto faktory je nutné zkoordinovat s historickým členěním, požadavky Národního památkového ústavu a s reálným technickým a organizačním provedením přestavby budovy. Uvažované změny v prostorové dispozici přízemí by měly vést k zajištění bezpečí všech občanů a zaměstnanců úřadu a v neposlední řadě garantovat dodržení hygienických norem a ochranu soukromí žadatelů.

 

 

MČ Praha 5 jedná plně v souladu s dokumentem „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“. Všechny organizace zabývající se pomocí lidem bez přístřeší fungují na základě dobrovolnosti využívání těchto služeb, není proto v pravomocech MČ Praha 5 nařizovat povinné využívání těchto služeb. Odbor bezpečnostní a prevence kriminality úzce spolupracuje s městskou policií na řešení problematiky bezdomovectví.

 

V Praze dne 8.4.2015

 

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534