Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

FV ZMČ P5

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

Věc: interpelace – téma:  Finanční výbor Rady městské části

 

Vážený pane starosto,

interpeluji Vás ve věci fungování Finančního výboru, ve které jsem členem. Či spíše se Vás ptám, jaký je její smysl. Pokud má být Finanční výbor iniciativním a kontrolním orgánem Rady městské části, tak by měl mít možnost minimálně diskutovat na svých zasedáních s radním odpovědným za finance o připravovaných záměrech. Bohužel, kromě zasedání, kde byl velice formálně projednáván návrh rozpočtu 2015, jste se jako radní zodpovědný za ekonomiku úřadu, jednání neúčastnil a ani nezaznělo, že se omlouváte. Na jednáních Finančního výboru se projednávají pouze věci, které již dávno proběhly a na moji žádost, abychom se aktivně zapojili do finančního řízení úřadu, jsem vždy ujišťován, že to bude od příštího zasedání – bohužel není tomu tak. Informace z Rady městské části jsou minimální, resp. žádné

K čemu vlastně je tento Finanční výbor? Měl by mít postavení, které odpovídá požadavkům zákona o finanční kontrole, neboť je zřizován vrcholným orgánem obce a je na všech ostatních orgánech vyjma zastupitelstva nezávislý. Jeho nezávislost je zajištěna zákonem o obcích a mj. i tím, že členství ve výboru je nekompatibilní s výkonem některých funkcí v obecním úřadu.

Zatím mne napadá jediná odpověď: Člen koalice má funkci, finanční zvýhodnění a Rada má navenek fungující výbor …..

Pane starosto, žádám Vás o revizi svého přístupu k Finančnímu výboru, aby konečně pracoval dle smyslu, ke kterému byl zřízen.

Dále Vás žádám o sdělení kolik finančních prostředků je plánováno, respektive již bylo vyplaceno, v souvislosti s poslední  změnou organizační struktury úřadu, včetně finančních nákladů na odstupné, stěhování apod.  Několikrát jsem se snažil tuto informaci získat na Finančním výboru a vždy jsem byl přehlasován. Zřejmě je tato informace pro ostatní členy nezajímavá a bylo mi doporučeno Vaším kolegou radním Mgr. Budínem, který se zúčastnil na posledním jednání, že pokud stále trvám na této informaci, tak mám možnost interpelovat radního pro ekonomiku, proto Vás v této věci interpeluji a žádám podrobné písemné zdůvodnění organizačních změn včetně všech souvisejících nákladů.

Na závěr znovu podotýkám, že oblast financí a jejich kontrola je významnou součástí politiky městské části. Finanční výbor, jeho práce, odborné podklady a doporučení, by měly být důležitým článkem pro kvalitní a fundované rozhodování Rady městské části.

V Praze dne 19.3.2015

Ing. Tomáš Adamják

zastupitel a člen Finančního výboru

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                            Ing. Tomáš Adamják

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

Smysl nebo-li význam,náplň a řízení finančního výboru (dále jen „FV“) je stanovena v ustanovení § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Dále pak statutem FV a jednacím řádem výborů MČ Praha 5, které jsme si (včetně Vás) schválili.

FV se schází dle potřeby, minimálně 2x do měsíce. Na svých jednáních provádí finanční kontrolu a projednává materiály, které předkládají radní či vedoucí jednotlivých odborů. Jde o standardní práci, kterou odváděli členové FV i v minulých volebních období.  Navíc řešíme podněty spojené s finanční kontrolou od jednotlivých členů výboru. Bohužel, někteří noví zastupitelé či členové FV, mají milnou představu, že FV řídí finanční chod úřadu. Není tomu tak.

Dále zmiňujete formální projednávání rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015 (dále jen „rozpočet“). Projednávání rozpočtu proběhlo transparentně ve velkém jednacím sále, kde možnost účasti měli všichni zastupitelé a občané. Účastni byli také všichni radní a vedoucí odborů, aby mohly být zodpovězeny všechny dotazy, týkající se jednotlivých kapitol rozpočtu. Vyjma členů FV, možnost zúčastnit se a připomínkovat rozpočet z řad opozice využil pouze jeden zastupitel, kolega Herold. Jednotlivé kapitoly byly do detailu popsány vedoucím OEK Ing. Pecharem. Dotazy ze strany opozice nebyly žádné nebo pouze formální. Nepočítám Váš dotaz (změna org. struktury), který nebyl v programu jednání FV.

Očekával bych, že opozice využije možnost prosadit změny či úpravy při projednávání rozpočtu. K tomu toto projednávání sloužilo. Formálním jste ho učinili Vy svou nečinností. Dle Vaší účasti jsem pochopil, že o to ani zájem z Vaší strany nebyl. Za populismus pokládám přednesení připomínek až na zastupitelstvu, kdy dochází již ke schvalování rozpočtu.  

 

 

Jak sám uvádíte, jednání finančního výboru ohledně rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2015 jsem se zúčastnil. Přestože nejsem členem finančního výboru, při projednávání zásadní materie se samozřejmě zúčastním jednání výboru.

Ohledně Vašeho dotazu na změnu organizační struktury úřadu MČ Praha 5 a finančních nákladů spojených s odstupným uvádím následující – v období 1.11.2014 – 11.3.2015 byla vyplacena finanční částka ve výši 3.987.192 Kč, která nepřekročila rozpočtovanou částku a je ve výši 0,5 % rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015.

Náklady spojené se stěhováním, které souvisí s reorganizací, byly bez ekonomického dopadu na rozpočet. A to vzhledem k tomu, že naprostá většina zařízení a mobiliáře již byla ve vlastnictví MČ Praha 5. Rovněž práce spojené se stěhováním probíhaly v režimu – „in house“.

 

 

V Praze dne 15.4.2015

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534