Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

zástavba na Barrandově

Interpelace na 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Mgr. Lukáše Budína

 

Přesycení plochy zástavby na Barrandově

 

V Praze dne 19. 3. 2015

Vážený pane 1. zástupce starosty

 

Rada MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dne 17.3.2015 na Váš návrh revokovala usnesení RMČ Praha 5 č. 6/2076/2014 k návrhu zadání celoměstsky významných změn vlny V. ÚPn hl. m. Prahy - 1. část a k podaným podnětům MČ Praha 5.

 

Nově Rada MČ Praha 5 u návrhu zadání změny Z 2929/00 týkající se západní části Barrandova nepožaduje nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému územnímu plánu a naopak požaduje předmětné území řešit v souladu se studií, která s navýšením podlažní plochy počítá.

V důvodové zprávě uvádíte pouze zástupný důvod o vynaložených nákladech v souvislosti se stavbou tramvajové trati a další..., důvod, který byl znám již před revokovaným usnesením rady, který byl diskutován před usnesením výboru územního rozvoje k tomuto bodu a který musel být znám již při schvalování platného územního plánu.

 

Původní Vámi navržené a radou MČ P5 schválené usnesení (7/0/0) podmiňovalo souhlas s návrhem zadání změny Z 2929/00 požadavkem „nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému územnímu plánu“ vycházelo z diskuze s občany i ze schváleného usnesení výboru územního rozvoje ve stejném znění (2. zasedání VÚR, 3. bod programu, hlasování 8/1/0).

 

MČ Praha 5 na svém webu i v časopise Pětka uvedla v článku: Praha 5 předala připomínky občanů k magistrátním změnám územního plánu následující:

„V případě navrhovaného doplnění zastavitelného území a přeskupení funkčních ploch na Barrandově radní požádali zároveň o nezvyšování množství hrubé podlažní plochy oproti stávajícímu platnému územnímu plánu. Důvodem byla snaha, aby v budoucnu nedošlo k přesycení plochy zástavby.“

 

Z výše uvedeného žádám o odpověď na následující otázky:

 

Jaký je skutečný, nikoli zástupný důvod revokace usnesení č. 6/2076/2014, které vycházelo z připomínek občanů a usnesení výboru územního rozvoje?

 

Budete o revokaci usnesení 6/2076/2014 a důvodech, které Vás k tomu vedli, informovat veřejnost na webu Prahy 5 a v časopise Pětka? Občané by měli být objektivně informováni a jestliže už neplatí vaše předchozí sdělení, měli by se to dozvědět stejnou cestou.

 

Mgr. Zdeněk Doležal

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Městská část Praha 5

 

 

Odpověď na interpelaci  Mgr. Zdeňka Doležala

 

Vážený pane magistře,

 

Stávající územní plán byl schvalován v roce 1999 a platí od 1. 1. 2000. V lokalitě Barrandov vycházela jeho podoba ze studie atelieru Agora z roku 1994-7 navazující na projekt atelieru PPÚ z let 1977-89 Ing. arch. Zdeňka Holzela a Akad. arch. Jana Kerela. V území byla v ÚPn předpokládána významná investice jak do páteřní infrastruktury (zejména dešťová kanalizace), dále do dopravní infrastruktury (tramvajová trať, komunikace, P+R), občanské vybavenosti a současně do parků a zeleně vůbec, to vše v řádech stovek mil. korun.  Žádná z těchto investic však do dnešní doby neproběhla.

 

MČ si uvědomuje význam v naplňování cílů územního plánu a budování infrastrukturních a občanských investic, jejichž realizace bude trvat roky, avšak budou mít významně pozitivní dopad na život obyvatel této části Prahy 5. Vybudováním P+R se výrazně omezí parkování dojíždějících do Prahy v ulicích Barrandova. Realizováním centrálního parku u točny tramvaje s napojením na další lokální plochy zeleně vzniknou nové velké plochy pro odpočinek. Příprava plochy mateřské školy a sportovišť je důležitá pro plnohodnotný život našich obyvatel.

 

S ohledem na prioritu pokračování v tomto plánovaném rozvoji zadala MČ Praha 5 pro účely aktualizace Metropolitního plánu zpracování územní studie, kterou zpracoval atelier AHK architekti Ing. arch. Zdeněk Holzel. Tato studie zohlednila výše uvedený komplexní rozvoj Nového Barrandova ve vazbě na Slivenec a Holyni.

 

Ze studie jasně vyplývá, že při dokončení rozvoje Barrandova bude hrát důležitou roli i ekonomika. Město si dnes už nemůže dovolit stavět TT v nezastavěných územích a provozovat jí bez cestujících. Bez TT nebude možné postavit P+R a vylepšit parkování v ulicích Barrandova ani uspokojivě vyřešit napojení na MHD Holyně a Slivence. To je problém nejen Barrandova, ale i celé Prahy.  Jednou ze zásadních principů Zásad územního rozvoje Metropolitního plánu v Praze je koncentrace obyvatel do zastavitelného území a jejich komfortní obsloužení městskou infrastrukturou.

 

Z výše uvedených potřeb vychází i požadavek Rady městské části Praha 5 na revokaci usnesení o možných změnách Barrandova. Rozumné kapacity ÚPn umožní jednak výstavbu bytových domů podél tratě, jednak i spolufinancování nákladů na realizaci veřejně prospěšného programu.

 

Nicméně je důležité se zaměřit i na samotnou studii zpracovanou ateliérem AHK architekti. Proto jsem inicioval projednání nejenom plánovaných změn ÚP ale i této studie na Výboru územního rozvoje Městské části Praha 5. Na svém 5. zasedání, konajícím se dne 7. dubna 2015 výbor doporučil Radě městské části Praha 5 požádat pořizovatele ÚPn Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o pozastavení projednávání změn Z 2929/00 a Z 2873/00 a podnětů P 019 a P 021, týkajících se lokality sídliště Barrandov a to do doby vypracování územní studie "Rozvoj sídliště Barrandov", která je v rozvrhu územních studií schváleného rozpočtu pro rok 2015. Vnímám za patrné, že stávající studie má několik nejasných míst a neakcentuje kupříkladu adekvátně veřejné vybavení, komerční prostory, zároveň je i na místě obava z ohrožení blízko nacházejícího PP Prokopské a Dalejské údolí. Proto v rámci zadávacích podmínek pro studii se bude vycházet i z připomínek občanů, o.s., ochránců přírody, ale i IPRu, MČ Slivenec aj. Samozřejmě budeme komunikovat i s investorem a vlastníky pozemků.

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                  Mgr. Lukáš Budín

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534