Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

sociální výbor

Téma: Vysvětlení činnosti uvolněné předsedkyně sociálního výboru

 

Interpelace

 

Vážená paní předsedkyně sociálního výboru,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s dotazy týkajícími se toho, proč je právě Vaše činnost v čele sociálního výboru tak důležitá, že musí být vykonávána v podobě uvolněné (placené) funkce? Občané nerozumí tomu, proč právě Vy máte měsíční odměnu ve výši 45.000,- Kč hrubého (tj. více než dvojnásobek průměrné mzdy, kterou značná část občanů Prahy 5 nedosahuje) a řada jiných předsedů výborů nikoliv? Já sám jim bohužel odpovědět nedovedu. Proto Vás žádám cestou interpelace o zdůvodnění nutnosti vykonávat Vaši činnost v podobě placené (nikoliv neplacené) funkce předsedkyně sociálního výboru a dále žádám o uvedení přesného popisu Vašich aktivit v této funkci od ustavujícího zastupitelstva MČ Prahy 5.

 

 

V Praze dne 29.1.2015

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď

Vážený pane zastupiteli,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 29. 1. 2015 ve věci vysvětlení činnosti uvolněné předsedkyně Sociálního výboru ZMČ P5.

 

V interpelaci uvádíte, že se na moji činnost ptá veřejnost. Já jsem se doposud s žádným dotazem k mé činnosti nesetkala a proto, máte-li konkrétní připomínky od občanů a občanek Prahy 5, uvítám, pokud mi je předáte, případně tazatele odkážete přímo na mne, ráda dotazy zodpovím.

 

Níže uvádím činnost předsedkyně Sociálního výboru:

-        příprava na zasedání Sociálního výboru (dvakrát za měsíc), zejména pak studium žádostí a podkladů k přidělování bytů ze soc. důvodů

-        pravidelné schůzky s místostarostou pro sociální politiku a Odborem sociální problematiky a prevence kriminality k ad hoc tématům a problémům

-        setkávání se zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací a sociálních firem

-        vyřizování četných podnětů od veřejnosti (bytová situace, sociální situace atp.)

-        návštěvy neziskových organizací sídlících v Praze 5 či příspěvkových organizací zřízených MČ P5

-        studium materiálů týkající se sociální agendy nad rámec neuvolněné zastupitelky

-        schůzky s kolegy a kolegyněmi z jiných výborů a komisí v rámci spolupráce na společných tématech (bytová komise, školský výbor, komise ombudsmanky atd.)

-        účast ve skupině pro realizaci veřejně prospěšných prací

-        účast v dramaturgické radě CSOP

-        účast v pracovních skupinách a řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb

 

Konkrétní projekty a činnosti:

-        příprava a realizace vánoční akce pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s OSK a Armádou spásy

-        příprava projektu mobilní zdravotní a sociální jednotky pro lidi bez domova ve spolupráci s místostarostou pro sociální politiku, OSK a Nadějí

-        spolupráce s místostarostou pro sociální politiku na dlouhodobých projektech pro prevenci bezdomovectví (např. nízkoprahové centrum)

-        aktuálně příprava a realizace velikonoční akce pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s Armádou spásy

 -        komunikace se squattery z usedlosti Cibulka, Ministerstvem kultury a památkáři, příprava kulatého stolu všech zainteresovaných

-        aktuálně aktualizace grantových programů v sociální oblasti

-        aktuálně realizace projektu proplácení obědů dětem ze sociálně slabých rodin ve spolupráci s předsedou Školského výboru

-        aktuálně aktualizace Zásad bytové politiky MČ P5 ve spolupráci s OSK a OBP

-        aktuálně příprava kulatého stolu na téma sociální podnikání v Praze 5

-        v reakci na změnu zákona o tzv. dětských skupinám příprava projektu dětská skupina na Úřadu MČ P5

 

Věřím, že má odpověď bude pro Vás i veřejnost uspokojivá.

 

S pozdravem

 

 

  

 

 

 

Bc. Tatiana Konrádová

předsedkyně Sociálního výboru ZMČ P5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534