Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Působení radního V. Čahoje

V Praze dne 29. 1. 2015

 

 

Vážený pane starosto.

 

Na ustavujícím jednání ZMČ Praha 5 pan Viktor Čahoj na dotaz ohledně jeho vztahu k Praze 5 a působení v zastupitelstvu Praha Velká Chuchle ve volebním období 2010-2014 řekl: „Na konci minulého volebního období jsem složil mandát zastupitele“. Po ověření této informace mohu konstatovat, že o složení mandátu pana Čahoje však nevědí ani na úřadě ve Velké Chuchli, ani jeho bývalí kolegové v zastupitelstvu.

 

Na adrese trvalého bydliště pana Čahoje na Praze 5 sousedé pana Čahoje neznají, nikdy ho neviděli a vůbec netuší, že by tam měl bydlet. Což odpovídá i stavu objektu, který je neobydlený, ve stavu nutné opravy, bez zvonků a popelnic (nejsou přihlášeny) a vlastníkem objektu je dle katastru nemovitostí manželský pár jiného jména. Změnu o trvalé bydliště z Prahy Velká Chuchle na Prahu 5 požádal pan Čahoj teprve několik dnů před konáním voleb do zastupitelstva MČ Praha 5 (tak, aby v den voleb měl na Praze 5 trvalé bydliště a splnil tak zákonnou podmínku).

 

Žádám tedy o vysvětlení celé této situace, tzn. úmyslného uvedení v omyl členy zastupitelstva MČ Praha 5. Dále žádám o zařazení bodu na program jednání dalšího zasedání ZMČ Praha 5, které by se zabývalo tím, zda pan Viktor Čahoj splňuje podmínky zákona být zastupitelem na Praze 5.

 

 

 

Ing. Martin Frélich

člen zastupitelstva

člen klubu ODS

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                          Ing. Martin Frélich

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 29. 01. 2015. Odpověď na ni si dovoluji rozdělit na části tak, jak je strukturována Vaše interpelace.

 

1.)

 Tvrzení o tom, že pan Viktor Čahoj nesložil mandát zastupitele městské části Praha – Velká Chuchle, se nezakládá na pravdě. Skutečnost je taková, že Úřad i členové zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle byli seznámeni o rezignaci na člena zastupitelstva. Složení mandátu bylo oznámeno p. Čahojem písemně k datu 1. 10. 2014 do rukou pana tajemníka, který mi tuto skutečnost potvrdil.

 

2.)

 K Vašemu dotazu na trvalé bydliště pana Viktora Čahoje odkazuji na paragrafované znění zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Jak sám uvádíte, pan Viktor Čahoj měl ke dni konání voleb trvalé bydliště na území Prahy 5 a dostál tak zákonné podmínce být zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 5. Dále cituji z § 5 zákona:

 „…členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.“

 3.)

 Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 20. 11. 2014 pan Viktor Čahoj ústně seznámil všechny přítomné zastupitele s případnými nejasnostmi ohledně místa trvalého bydliště. Zařazení bodu ohledně Vaší interpelace na jednání Zastupitelstva městské části Praha 5 proto shledávám jako bezpředmětné.

 

V Praze dne 19. 2. 2015

 

 

                                                          

                                                                                    MUDr. Radek Klíma

                                                                                    starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534