Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

nábytek v zasedací místnosti

 

V Praze dne 15. května 2014

 Věc:

Reakce na odpověď na interpelaci ze dne 27.3.2014 – výměna nábytku v zasedací místnosti č. 330 na nám. 14. října 4

 Nerada zatěžuji pracovníky Úřadu městské části Praha 5, ale odpověď na moji interpelaci ze dne 27.3.2014 mne neuspokojila.

  1. Chybí mi hlubší zamyšlení nad možnými majetkovými ztrátami právě v době, kdy se má šetřit a vykazovat úspory. Ty jsou vykazovány, ale pouze na maličkostech (spotřební materiál).
  2. Předpokládala jsem zastavení uvedeného procesu výměny nábytku. Trvám na tom, že stávající židle jsou kvalitní a minimálně opotřebované.
  3. Nábytek není ze sedmdesátých let a očekávala jsem, že v odpovědi bude konkrétní nebo přesnější časová informace.
  4. Zkuste mi vyvrátit domněnku, že prostě výměna nábytku byla naplánovaná a proběhne za každou cenu.

 

                                                                                        

                                                                                             Růžena Peterková

                                                                                             Weberova 8

                                                                                             150 00 Praha 5

Odpověď

                                                                                                    Paní Růžena Peterková
                                                                                                   zastupitelka MČ Praha 5

 

JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty

 

Vážená paní zastupitelko,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 27. 03. 2014 ve věci výměny nábytku v zasedací místnosti č. 330 na nám. 14. října 4.

K Vašemu podnětu mohu, na základě informací sdělených příslušným odborem městské části, uvést následující.

Výměna nábytku v dotčené zasedací místnosti byla realizována při dodržení všech pravidel pro nakládání s majetkem a jeho pořizování.

Výměna nábytku se začala realizovat z důvodu jeho opotřebení, kdy argumentem nebyly důvody estetické, ale především skutečnost, že stav nábytku mohl způsobovat poškození oděvních součástí zasedajících.

Jedná se o velmi starý nábytek, jehož dobu pořízení nelze přesně zjistit, neboť dostupná evidence je až od 1. ledna 1970, nicméně k pořízení došlo před tímto datem (k tomuto datu pořízen nový evidenční systém).

Pořízení nového nábytku samozřejmě neproběhlo za každou cenu, nicméně je třeba respektovat smluvní závazky a zastavení tohoto procesu není vždy možné.

V příloze Vám, vážená paní zastupitelko, zasílám kopie evidenčních listů k dotčenému nábytku.

 S pozdravem

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534