Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5

Věc: interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5

 

V současné době je vypsáno ve Věstníku veřejných zakázek Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5 včetně souvisejícího poradenství v jednom software a sjednocení metodiky vedení této agendy, včetně zajištění měsíčních výstupů pro jednotlivé organizace i centrálního zadavatele.

Po podepsání rámcové smlouvy o centralizované dodávce služeb, kterou ředitelé podepsali v létě, byl řediteli dodán i seznam preferovaných komodit, které by eventuálně stály za to být dodávány centrálně. Byly to např. hlavně energie ( plyn, elektřina, voda ) a  mobilní telefony – kde by se možná finanční úspora projevila nejvíce.

Co se týká zajištění centralizovaného zpracování účetní a mzdové agendy, tak není preferovanou komoditou. Současný stav zpracovávání účetní a mzdové agendy byl i v auditu škol zhodnocen jako kvalitní, levný  a vyhovující. Proč se tedy tak spěchá právě s touto zakázkou? Ani další připravovaná komodita, kterou je centralizovaný nákup trvanlivých potravin, není školami preferována. Obědy platí rodiče a chtějí si v rámci konkrétní školy kvalitu potravin vybrat.

Proto chci znát odpovědi na tyto otázky: Zda se  dle rámcové smlouvy o centralizovaném nákupu služeb budou moci ředitelé opravdu svobodně rozhodnout, zda způsobu centralizovaného nákupu konkrétní nabízené komodity využijí či nikoliv a neobjeví se jim za to krácený rozpočet či jiné sankce? ( slyšela jsem totiž o možném krácení rozpočtu o 20%, apod. )

Dále požaduji: jmenný seznam ZŠ a MŠ s konkrétními výšemi finančních prostředků za současné zpracování účetní a mzdové agendy, a to včetně rozsahu poskytované služby. Tuto tabulku jsem neúspěšně požadovala jako zastupitelka a členka školské komise na Odboru školství.

Jsem přesvědčena, že další postup ve výběru komodit, které by měly být předmětem centralizovaného nákupu služeb, by měl být více projednáván  a připravován jak ve školské komisi, tak s řediteli, kterých se to týká především. Dosavadní postup Radnice je zatím pravým opakem, kde nekomunikace, nekonzultace a direktivní přístup vnáší nejistotu, obavy a nedůvěru ve zřizovatele našich základních a mateřských škol.

 

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D

 

V Praze dne 21. Listopadu 2013

Odpověď

Praha,  16. 12. 2013

 

 

Vážená paní doktorko,

 ředitelé všech příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 byli na třech setkáních se zástupci advokátní kanceláře podrobně seznámeni s důvody, pro které MČ Praha 5 přistoupila k centralizovanému nákupu zboží a služeb. Z přiloženého Právního stanoviska (viz. str. 3 – 4), které je sice zpracované pro oblast nákupu potravin, nicméně pro ostatní zboží a služby je platné stejně, plyne mimo jiné následující: mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 5 jsou veřejným zadavatelem ve smyslu ZVZ a jsou proto povinny postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se ZVZ.

Z Analýzy využití efektivity majetku a příspěvků MČ Praha 5poskytovaných zřizovaným mateřským a základním školám jednoznačně vyplývá, že „stávající účetní systém je nastaven nedostatečně, …je komplikované provádět rychlé a efektivní srovnání hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací…Pokud by došlo ke sjednocení metodiky, mohla by být efektivně stanovena jednotná metodika při návrhu a tvorbě rozpočtu, vyčíslení priorit v rozpočtu, a tím i efektivnější rozhodnutí o přidělovaných finančních prostředcích pro jednotlivé organizace. Jedním ze závěrů provedeného auditu je i doporučení vyhlásit výběrové řízení na jednoho dodavatele účetních a mzdových služeb.

Centralizovaný nákup zboží a služeb je nedílnou součástí koncepce Udržitelného rozvoje školství, které Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání konaném dne 7. 2. 2013

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534