Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura P5

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

blíží se již 10. výročí podepsání smlouvy s Agenturou Praha 5, a. s., kterou jí MČ prodala pohledávky za nájemníky podivuhodně zvláštním způsobem: Agentura je zaplatí, jen pokud je vymůže. Mám k dispozici doklady o tom, že 4. 11. 2010 byla na účet advokáta Mgr. Odrobiny, dle jeho písemného pokynu, zaslána dlužníkem částka ve výši 183 167,- Kč, kterou získala Agentura na základě soudního rozhodnutí. Lze předpokládat, že takovýchto plateb proběhlo, a nadále probíhá, mnohem více.

Žádám o sdělení, zda a kdy smlouvou stanovený podíl z výše uvedené částky uhradila Agentura Praha 5, a. s. na účet MČ. Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto žádost je předem známa (v přehledu hospodaření za roky 2010, 2011 a 2012 jsem žádnou platbu nenalezl), žádám o sdělení, jaké kroky Rada MČ k vymožení této částky učinila. Protože odpověď i na tento požadavek je předem známa (Rada se tomuto problému věnovala naposledy před 2 roky, a to 14. 6. 2011, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 1. 2011 se evidentně této platby netýká), žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala můj podnět:

  1. Zajistila vymožení výše uvedené částky.
  2. Zjistila, které další částky Agentura Praha 5, a. s. městské části dluží a zajistila jejich vymáhání.

Výslovně upozorňuji, že stávající nečinnost Rady je v příkrém rozporu s požadavkem řádné péče o majetek městské části jak výslovně ukládá zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 20. 6. 2013

 

Odpověď

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2013 ve věci vymáhání pohledávek za Agenturou Praha 5, a.s.

K vymožení pohledávek MČ Praha 5 za Agenturou Praha 5, a.s., byly učiněny následující kroky:

 -          dne 22.3.2011 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 348.000,- Kč s příslušenstvím č.j. 25 C 105/2011 (bezdůvodné obohacení – užívání nebytových prostor po ukončení nájemního vztahu), dne 27.9.2011 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 1.11.2011, nyní vymáhána pohledávka v exekučním řízení č.j. EX 16/12 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.)

 -          dne 1.9.2010 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 6,219.560,20 Kč
s příslušenstvím č.j. 8 C 276/2010 (závazky ze smlouvy o postoupení pohledávek), dne 26.1.2011 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 29.3.2011, nyní vymáhána pohledávka v exekučním řízení č.j. EX 464/11 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.), částka ve výši 714.617,05 Kč již byla vymožena a převedena soudním exekutorem na účet MČ Praha 5

 -          dne 29.7.2009 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 745.600,- Kč s příslušenstvím č.j. 8 C 434/2009 a 25 Co 457/2010 (dlužné nájemné), dne 31.8.2010 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 22.3.2011 a 23.10.2010, nyní vymáháno v exekučním řízení č.j. EX 465/11 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.)

 V rámci výše uvedených exekučních řízení jsou také vymáhány náklady soudních a exekučních řízení.

 V souvislosti s vyklizením pronajatého nebytového prostoru bude předložen do příslušných orgánů MČ Praha 5 návrh na dozažalování bezdůvodného obohacení za užívání nebytového prostoru do okamžiku jeho vyklizení soudním exekutorem, a to po zaslání příslušného vyúčtování celkové dlužné částky exekutorem.

 Zároveň Městská část Praha 5 aktivně spolupracovala s Policií ČR ve věci prošetření,
zda Agentura Praha 5, a.s. nenaplnila svým jednáním skutkovou podstatu některého z trestných činů.

 Z výše uvedeného vyplývá, že MČ Praha 5 nebyla a není nečinná ve věci vyřešení pohledávek za Agenturou Praha 5, a.s., ale učinila a činí veškeré kroky nutné k jejich vymožení.

 Pokud máte soudem uznatelné podklady o tom, že existují další pohledávky za Agenturou Praha 5, které nejsou zažalovány a vymáhány v rámci výše zmíněných soudních řízení, prosím o sdělení této informace, aby mohl příslušný odbor zahájit kroky nutné k jejich vymožení.

 V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace k vymáhání pohledávek, obraťte se, prosím, na příslušné Oddělení správy pohledávek Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5.

 

 S pozdravem 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534