Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

hazard

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

Princip „nulové tolerance k hazardu na území MČ Praha 5“

 

Na území MČ Praha 5 je podle našich informací v cca 100 provozovnách přibližně 1000 tzv. výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů (VLT, VHP). Na Praze 5 bylo nalezeno i několik nelegálních heren, které se vydávají za občanská sdružení či privátní kluby hráčů. Negativní dopady heren jsou všeobecně známé a společenské ztráty nekryjí „přínosy“ z odvodů z heren do pokladny radnice Prahy 5. V roce 2012 Rada MČ Prahy 5 při připomínkování vyhlášky hl. m. Prahy zrušila několik heren a v některých hernách zkrátila provozní dobu. To je nicméně podle názoru Strany zelených jen nedostatečný krok byť správným směrem. Strana Zelených prosazuje program „nulové tolerance k hazardu“. Tzv. princip nulové tolerance k hazardu schválila v zastupitelstvu již např. MČ Praha 12 a další radnice.

V této souvislosti Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

 1)      Kolik přesně je na Praze 5 v této chvíli výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů? Prosím o odpověď ve formě čísel.

2)      Kde jsou tyto terminály a přístroje umístěny? Prosím o odpověď ve formě seznamu.

3)      Kdo provozuje tyto terminály a přístroje? Prosím o odpověď ve formě seznamu.

4)      Kolik finančních prostředků získala v tomto volebním období MČ Praha 5 z provozování VLT, VHP?

5)      Na jaké konkrétní akce byly takto získané prostředky použity?

6)      Jaké konkrétní kroky ve věci omezení hazardu na Praze 5 jsou nyní připravovány, pokud nějaké existují?

7)      Přihlásí se Rada MČ Prahy 5 k principu nulové tolerance hazardu na území MČ Prahy 5?

  Prosím odpověď na každou z otázek a v požadované formě. Předem děkuji za odpovědi.

 V Praze dne 16. 5. 2013

 

  RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď

 

Vážený pane doktore,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2013 ve věci princip „nulové tolerance k hazardu na území MČ Praha 5“.

1)      Kolik přesně je na Praze 5 v této chvíli výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů? Prosím o odpověď ve formě čísel.

 a)      Na území MČ Praha 5 je v této chvíli, v rámci přenesené působnosti, povoleno provozovat 131 VHP, a to v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem (příloha č. 1).

 b)      Počet VHP, které je možno provozovat v kasinech na území MČ Praha 5 není znám, neboť povolení k provozu je vydáváno v působnosti Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“). V působnosti MF ČR je i kontrola těchto VHP.

 c)      Počet interaktivních videoloterních terminálů (dále jen „IVT“), které je možno provozovat na území MČ Praha 5 není taktéž znám, neboť i tato povolení k provozu IVT jsou vydávána v působnosti MF ČR. I kontrola těchto IVT je v působnosti MF ČR.

 2)      Kde jsou tyto terminály a přístroje umístěny? Prosím o odpověď ve formě seznamu.

 a)      Seznam umístění VHP na území MČ Praha 5, v rámci přenesené působnosti, a to v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem (příloha
č. 2).

 b)      Seznam umístění VHP na území MČ Praha 5 v kasinech, povolených MF ČR není znám – viz bod 1 písm. b).

 c)      Seznam umístění IVT na území MČ Praha 5, povolených MF ČR není znám – viz
bod 1 písm. c).

3)      Kdo provozuje tyto terminály a přístroje? Prosím o odpověď ve formě seznamu. 

 a)      Seznam provozovatelů VHP na území MČ Praha 5, kterým bylo, v rámci přenesené působnosti, vydáno povolení provozovat VHP, a to v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem (příloha č. 3).

 b)      Seznam provozovatelů VHP na území MČ Praha 5 v kasinech, povolených MF ČR není znám – viz bod 1 písm. b).

 c)      Seznam provozovatelů IVT na území MČ Praha 5, povolených MF ČR není znám – viz bod 1 písm. c).

 4)      Kolik finančních prostředků získala v tomto volebním období MČ Praha 5 z provozování VLT, VHP? 

 a)      Správní poplatky za povolený provoz VHP na území MČ Praha 5, v přenesené působnosti, a to v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem

 Od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011                                                                                                                                                                                        12.944.000,00 Kč

50% odvedeno do státního rozpočtu                                                        -     6.472.000,00 Kč

                                                                                                   ----------------------------

                                                                                                            6.472.000,00 Kč

Od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2013                                                               

(změna zákona k 1. 1. 2012 – již se neodvádí do státního rozpočtu,

sazby jsou za podání žádosti, bez ohledu na počet VHP)                     473.000,00 Kč

Celkem                                                                                               6.945.000,00 Kč

 

b)      Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011                                                        10.770.612,00 Kč

Od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2013

(změna zákona k 1. 1. 2012 – poplatek zrušen, uvedený příjem

je z nedoplatků)                                                                                     548.550,58 Kč

Celkem                                                                                             11.319.162,58 Kč

 

c)      Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

nebo jiné technické herní zařízení

(za VHP a IVT povolené MF ČR)

 

Od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2011                                                          5.652.422,00 Kč

Od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2013

(změna zákona k 1. 1. 2012 – poplatek zrušen, uvedený příjem

je z nedoplatků)                                                                                    312.685,00 Kč

Celkem                                                                                             5.965.107,00 Kč

 

 d)     Odvod části výtěžku z provozu VHP

(na území MČ Praha 5, v přenesené působnosti, a to v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem)

 

Od 1.11.2010 do 31.12.2011                                                                       5.132.132,00 Kč

Od 1.1.2012 do 31.12.2012

(změna zákona k 1.1.2012 – odvod v této podobě zrušen,

příjem výtěžku z provozu VHP v r. 2011)                                       1.600.521,50 Kč

Od 1.1.2013 do 31.5.2013                                                                  

(uvedený příjem je z nedoplatků)                                                           31.040,00 Kč

Celkem                                                                                             6.763.693,50 Kč

 

 e)      Odvod z loterií a jiných podobných her

Formou dotací z VHP od Magistrátu hl. m. Prahy

 

Od 1.1.2012 do 31.5.2013                                                               20.099.100,00 Kč

 

 5)      Na jaké konkrétní akce byly takto získané prostředky použity? 

 Viz příloha č. 4 a č. 5 

6)      Jaké konkrétní kroky ve věci omezení hazardu na Praze 5 jsou nyní připravovány, pokud nějaké existují? 

V rámci připomínkového řízení, k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry,
a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace a pravidla jejich provozování, Rada městské části Praha 5 stanovila dne 11. 6. 2013, usnesením č. 26/953/2013, počet a lokalitu míst, ve kterých je na území městské části Praha 5 možné provozovat loterie a jiné podobné hry dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

Navrhovanou úpravou se sníží počet míst, na kterých lze na území městské části
Praha 5 provozovat loterie a jiné podobné hry, z 84 míst na 14 míst.   

7)      Přihlásí se Rada MČ Prahy 5 k principu nulové tolerance hazardu na území MČ Prahy 5?

 

      viz bod 6.

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534