Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

úklid parku

Interpelace I.

 

Vážený pane starosto,

 

při minulém jednání ZMČ jsem interpeloval naprosto nedostatečný úklid a údržbu parku Na Skalce. Pokud je Vaše odpověď, že „Lokalita byla od začátku letošního roku několikrát komplexně uklizena, ať už úklidovou firmou, tak i občanským sdružením osob se zdravotním postižením ETINCELLE. Odpadkové koše byly od ledna do března tohoto roku vysypávány s četností 3 x za týden a v dubnu dokonce 5 x za týden. Park byl čištěn také v rámci operativních pohotovostních úklidů a úklidů černých skládek. Sběr odpadků byl plošně prováděn pravidelně 1 x za týden.“ pravdivá, pak naprosto selhává kontrola těchto prací ze strany ÚMČ. To mohu doložit fotodokumentací za období minimálně jednoho dubnového týdne.

Vaším prostřednictvím žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala můj podnět:

  1. Prošetřila, zda provedení výše uvedených prací bylo ze strany MČ skutečně kontrolováno, nebo jen, jak se už pomalu stává pravidlem, jen vykazováno.
  2. Vytvořila kontrolní systém, který by zajistil průběžnou kontrolu provádění úklidových prací v praku.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 16. 5. 2013

 

Odpověď

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2013 ve věci úklidu a údržby zeleně v parku Na Skalce.

 

 

Na jaře letošního roku nabyla účinnosti rámcová smlouva s dodavatelskou společností,
která bude po dobu následujících čtyř let zajišťovat úklid a údržbu veřejných prostranství včetně parků. Do této doby bylo možné jmenované práce, vzhledem k probíhající veřejné soutěži, zadávat jen v nejnutnějším rozsahu. Stav veřejných prostranství proto nemohl být zajišťován v obvyklé kvalitě nastavené v minulých letech. 

 

Svou roli v neuspokojivém stavu Sadů Na Skalce ale také sehrála i jeho poloha v bezprostřední blízkosti centra Smíchova i zdejších dopravních terminálů. Dochází zde k výskytu nemalého počtu sociálně nepřizpůsobivých osob (zejména lidí bez domova a drogově závislých), které značně znečišťují veřejná prostranství a navíc i znehodnocují městský mobiliář.

 

Jsme přesvědčeni, že díky nově uzavřené smlouvě na úklid veřejných prostranství a na základě kontrol, které s četností minimálně 2x týdně provádí odbor správy veřejného prostranství, bude stav nejen parku Sady Na Skalce opět v odpovídající kvalitě.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení ÚMČ Praha 5 rozhodlo také posílit personální obsazení odboru, které je aktuálně v rámci zajišťovaných agend pod tabulkovým stavem. Kontrolním činnostem zaměřeným na kvalitu provádění úklidu a údržby zeleně tak bude věnována skutečně maximální pozornost.

 

 

S pozdravem

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534