Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

půdní vestavby

Prodeje půdních vestaveb projednávané na 25 zasedání ZMČ Praha 5 (16.5.2013)

Interpelace na zástupce starosty Jiřího Vejmelku

V Praze dne 16.5. 2013

Vážený pane zástupce starosty,

žádám Vás o vysvětlení rozdílů v jednotkových cenách (Kč/m2) při prodeji půdních vestaveb předložených ke schválení ZMČ Praha 5 na jeho 25.  zasedání. Jedná se o materiály s pořadovým číslem 09 až 19. Minimální jednotková cena u předložených prodejů je 11 397 Kč/m2, maximální cena je pak 39 275,58 Kč/m2.

Dále Vás žádám o sdělení, jakým způsobem jste zajistil, aby výnos pro MČ Praha 5 z prodejů půdních vestaveb byl co nejvýhodnější. Pro Vaši informaci uvádím, že v případě aplikace jednotkové ceny např. 25 000 Kč/m2 by dodatečný výnos pro MČ Praha 5 z předložených prodejů byl cca 11,4 mil. Kč.

 

S pozdravem

Odpověď

     

     

Hradilová Elena / 257000501

14.06.2013

 

Věc:

Interpelace – prodej půdních vestaveb

  Vážený pane inženýre,

 odpovídám Vám na Vaši interpelaci ze dne16.5.2013 ve věci prodeje půdních vestaveb.

 Ceny při prodeji půdních bytů jsou stanovovány podle Zásad na prodej bytů odd. C, které odsouhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 usnesením č. 16/41/2012 dne 3.4.2012 a pro které jste též hlasoval.

 Jak je stanoveno v těchto Zásadách, skládá se konečná kupní cena ze dvou částek, obě jsou stanoveny znaleckými posudky:

První částka je hodnota prázdného půdního prostoru zabraného pro výstavbu půdního bytu před výstavbou půdy včetně podílu na společných částech domu a pozemku. Tuto cenu určil soudní znalec jako tržní hodnotu a dle lokality je ohodnocena v rozmezí 12-15 tis. Kč/m2.

 Druhá částka je dosud neodbydlená část investičních prostředků vložených stavebníkem do výstavby půdního bytu, stanovená Znaleckým posudkem na vložené investice. Na základě tohoto posudku byla se stavebníkem uzavřena nájemní smlouva a tyto investice jsou postupně odbydlovány namísto placení nájmu. Jelikož tímto způsobem stavebník bytu vložil prostředky do majetku MČ Praha 5, jedná se v případě odkoupení bytu a tím ukončení platnosti nájemní smlouvy de facto o dluh Městské části vůči stavebníkovi. Z tohoto důvodu je s ním tato část kupní ceny vyrovnávána tzv. Dohodou o narovnání a stavebník v souladu se schválenými Zásadami při uzavření kupní smlouvy doplácí pouze cenu dle ZP za prázdný půdní prostor, který mu byl dán k dispozici na výstavbu půdního bytu.

Z výše popsaného vyplývá odpověď na Vaši otázku. Rozdíly v celkové kupní ceně za m2 jsou způsobeny výší investic vložených do výstavby bytu, které se případ od případu liší a rozsahem zastavěného prostoru. Jak je ale uvedeno výše, na cenu, kterou nájemce platí MČ Praha 5, to nemá vliv.

 Vaší otázce, jakým způsobem jsem zajistil, aby výnos pro MČ Praha 5 z prodejů půdních vestaveb byl co nejvýhodnější, příliš nerozumím. Znovu zdůrazňuji, že při prodeji půdních vestaveb jsem povinen dodržovat zastupitelstvem schválené „Zásady“, kde se cena prázdného půdního prostoru stanovuje znaleckým posudkem. Je třeba vzít v úvahu, že MČ prodává půdní bytové jednotky, které jsou obsazeny nájemci.

 Přílohou všech materiálů na schválení prodeje půdního bytu jsou vždy nájemní smlouvy, znalecké posudky, dohoda o narovnání i tabulky způsobu stanovení kupní ceny.

 Na závěr přikládám tabulku obsahující údaje, na základě kterých byly stanoveny v souladu se Zásadami kupní ceny jednotlivých půdních bytů, které byly schvalovány na 26. zasedání Zastupitelstva.

 
Vážený pane zastupiteli, v případě potřeby dalšího vyjasnění problematiky prodeje půdních vestaveb se, prosím, obraťte na pí Porkertovou, vedoucí oddělení privatizace a prodeje nemovitostí, která Vám podá doplňující informace.

 

S pozdravem

 

 Ing. Jiří Vejmelka

zástupce starosty

   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534