Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

osada Buďánka

 

Ing. Miroslav Zelený

Starosta Městské části Praha 5

Interpelace ve věci nezodpovědného přístupu k majetku obce a alarmující situace památkové zóny Buďánka

Předkladatelka:  Mgr. Terezie Hradilková, členka zastupitelstva MČ Praha 5 

V Praze dne: 16. 5. 2013

Vážený pane starosto,

Buďánka jsou památková zóna ve vlastnictví obce, kterou spravujete. Jedná se o unikátní urbanistický celek. Tento pozůstatek vesnické zástavby Košíř datovaný k r. 1800 se zachoval jako „Košířský Montmartre“, vesnička uprostřed velkoměsta, až do konce 20. století. Původní obyvatelé odtud byli sice vyhnáni ještě za minulého režimu, osada však začala dramaticky chátrat až s počátkem správy MČ Praha 5. Ač byla v r. 1991 prohlášena vesnickou památkovou zónou, žádná z dosavadních radnic neudělala nic pro její rekonstrukci, v současném stavu ani nic pro její záchranu. Článků a fotodokumentace o tom, jak tato kulturní památka chátrá, je za léta bezpočet, každý, kdo tu vyhlášenou ostudu chce vidět, se může podívat na Wikipedii či se přesvědčit přímo z tramvaje na stanici Kavalírka.  

Obyvatelé Prahy 5, odborná i laická veřejnost a media roky požadují rekonstrukci resp. Záchranu památkové zóny a napjatě sledují, co udělá současná radnice: zatím je stejně nečinná jako ty minulé.

Jsou to místní obyvatelé osady a občanská sdružení zde působící kdo aktivně dokazují, že Buďánka mají svou budoucnost. Je ale třeba, aby se příležitosti chopil její majitel. Není nic jednoduššího, než navázat dialog s odborníky i veřejností, která se situaci věnuje dlouhodobě. Sdružení shromažďují historické podklady, iniciují zájem odborníků a uklízí území osady, pořádají výstavy a akce, vytvořili a umístili informační tabule o historii Buďánek, zabránili výstavbě megabilboardu . Spolupracovníky jsou např. Doc. ing. Arch. Ladislav Lábus, historik Jan Jungmann, režisér Jiří Menzel. Buďánka ve svém projektu zpracovalo několik architektonických ateliérů.

Jistě se mnou souhlasíte, že aktivní starost občanů o své okolí je chvályhodná. Nemůže ale nahradit aktivitu místní samosprávy a správy, může s ní spolupracovat. V tuto chvíli není s kým. Pokud radnice nezačne jednat aktivně a nebude situaci řešit, odsoudí tím veškerou práci občanů a odborníků k marnosti. Všichni politici jsou informováni, přesto nekonají ani oni ani místní správa.

Já sama jsem vyčerpala všechny možnosti 30 úsilí o záchranu této pamětihodnosti jako obyvatelka Prahy 5, občanka i jako zastupitelka.  Jako zastupitelka jsem intervenovala již sedmkrát v této věci u bývalého starosty pana Klímy, i u Vás, pane Zelený, u členů Rady i u kolegyň a kolegů, zodpovědných zastupitelů, v příslušných komisích, ale bez výsledku. Klub zastupitelů Strany zelených uspořádal pro vedení radnice a zastupitele seminář s architekty a právníky o možné revitalizaci Buďánek. Zbývá mi poslední, žádám Vás o odpovědi na tyto otázky písemně:

1. Jaká je vaše koncepce řešení situace památkové zóny Buďánka?

I za poslední dva roky proběhlo na radnici několik jednání mezi zástupci obce, místním sdružením, majiteli i odborníky. Na všech bylo ze strany členů Rady a zastupitelstva radnice SLÍBENO právnické zajištěni vypovězení smlouvy s developerem Geosan Alfa, firmou, která má osadu v pronájmu. Tato firma nedodržuje smlouvy s obcí, o osadu nepečuje, podle smlouvy již měla začít stavět a ještě nepodala žádost o územní rozhodnutí.  Je zjevné dlouhodobě známé, že firma Geosan nečiní v zájmu památkové zóny a tedy ani v zájmu radnice. Ale nečiní ani radnice Prahy 5.

Cituji pana Marka Kukrleho ze schůzky (z pověření starosty) mezi ním, majitelem nemovitosti na Buďánkách Ludvíkem Hradilkem a o.s. Přátelé Buďánek 28.2.13: “…Před týdnem jsem zadal nezávislé advokátní kanceláři posudek smlouvy mezi radnicí a firmou Geosan Alfa. Do měsíce Vás budu informovat o výsledku.“ Nebylo tak učiněno. Chápu, že obyvatelé lokality nebyli informování o obsahu posudku a informacích, jejichž zveřejnění by mohlo proces poškodit. To, že nebyli informování vůbec, zda je posudek zadán či zpracován a jaké bude další jednání s nimi, považuji za neomluvitelné.

2. Pane starosto, kdy, koho a jak budete informovat o výsledku jednání a vypracovaném posudku?

3. Jaké další kroky bude vedení radnice a odbor majetku v tomto směru podnikat?

Obyvatelé jednoho ze dvou posledních obývaných domků v soukromém vlastnictví na té samé schůzce žádali o zabezpečení objektů, které s jejich domy těsně sousedí. Ze zdi vedlejšího domu, která je necelé dva metry od jejich vchodových dveří, padají několikakilogramové kameny, celá zeď se řítí a je životu nebezpečná kolemjdoucím a obyvatelům sousedního domu. Ač o tom osobně informovali obyvatelé domů radního pana Marka Kukrleho i paní Danu Staňkovou pověřenou vedením odboru majetku vedením oddělení správy a evidence nemovitostí a žádali je o rychlé řešení zabezpečení vedlejších staveb do dnešního dne nedošlo! Před týdnem kdy se chátrající zdi domů v majetku MČ Praha 5 rozvalily, byli nuceni obyvatelé soukromých domů je sami zabezpečit!  Telefonicky o tom informovali pana radního Kukrleho, znovu žádali o řešení radnicí, alespoň o kontejner, který by odvezl spadanou zeď z objektu, který je majetkem MČ Praha 5. Bylo přislíbeno rychlé řešení, opět do dnešního dne se nic nestalo!

4. Pane starosto, kdy a jakým způsobem dojde k zabezpečení objektů v majetku Prahy 5 v osadě Buďánka, aby se zabránilo jejich dalšímu chátrání i ohrožování kolemjdoucích a sousedů ?

Děkuji za zodpovězené dotazy, ale zejména za rychlé a aktivní řešení situace Buďánek.

Mgr. Terezie Hradilková

 

                                                                                                                                

 

Odpověď

 

Vážená paní magistro,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2013 ve věci nezodpovědného přístupu k majetku obce a alarmující situaci památkové zóny Buďánka.

Koncepce řešení situace lokality Buďánka je odvislá od dvou skutečností a těmi je ekonomicko-technická náročnost jakéhokoliv řešení situace v této lokalitě a právní stav vycházející ze závazků uzavřených městskou částí v minulosti. Obě tyto skutečnosti spolu souvisí.

 Vzhledem ke stavu objektů v lokalitě a požadavkům památkářů na jejich případnou rekonstrukci bylo a je stěží představitelné, že by bylo reálné stavební úpravy lokality realizovat městskou částí. Vzhledem k výše uvedenému je též velmi obtížné nalezení subjektu, který by byl ochoten a spatřoval jako ekonomicky přínosné realizovat vedle rekonstrukce stávajících objektů novou výstavbu nenarušující charakter dané lokality (tj. ve velmi omezeném rozsahu).

 Snahou o takovéto řešení byl i komplex smluvních vztahů uzavřený v minulosti se společností Geosan. Předpokládáme, že ekonomická situace po roce 2008 neumožnila této společnosti plány realizovat a proto byl zadán právní posudek popisující možnosti řešení situace a vyvázání městské části z těchto vztahů. Posudek doposud nemá městská část k dispozici, dodán bude do konce tohoto měsíce.

 Zabezpečení lokality je v přípravě, na základě místního šetření, které se uskutečnilo
dne 7. 3. 2013 (za účasti paní Hradílkové ml. a techniků OMA ÚMČ  Praha 5) bylo zjištěno, že oplocení celého areálu, které bylo vybudováno k zajištění lokality bylo neoprávněně odstraněno (odcizeno) a stav zbytků stavebních objektů je pravděpodobně havarijní. Objekty uvnitř lokality jsou před zřícením, zejména vzhledem k tomu, že byly stavěny velmi nekvalitně - chybí ztužující věnce a jiné stabilizační prvky, takže jejich devastace je o to rychlejší.

 Sanace těchto objektů, kde chybí střecha, stropy a stojí jen neztužené zdi je velmi těžká a finančně nákladná, a pravděpodobně, ji nyní již ani dost dobře nelze provést tak,
aby odpovídala současným normám a předpisům.

 Ze všech uvedených důvodů byl prostřednictvím odboru majetku objednán statický posudek včetně návrhu zabezpečení celé lokality, na základě tohoto posudku bude  rozhodnuto o návrhu řešení. Tento posudek jsem zaurgoval a bude taktéž hotov do konce tohoto měsíce.

 Radního M. Kukrleho jsem pověřil zhodnocením obou podkladů a předložením možných návrhů řešení do půlky měsíce července 2013.

  

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534