Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

součinnost komisí RMČ

Interpelace

RMČ MČ Praha 5 prostřednictvím starosty MČ Praha 5 Ing. M. Zeleného

 Z interpelací a odpovědí na interpelace, které jsem podala v tomto funkčním období, mi vyplynulo, že musím pokračovat, ale jiným způsobem a jednoduššími náměty.

 Nechci zde vést žádná slohová cvičení, nechci zdržovat korespondencí v zákonné lhůtě. Žádám o aktivní, důkladnější a věcnou spolupráci komisí. Navrhuji, aby zastupitelé, kteří jsou členy více komisí našeho zastupitelstva, viděli společný obsah práce všech komisí, kterých jsou členy. Máme značné množství komisí, jejichž náplň se netýká pouze jedné, ale prolínají se. Bohužel každá komise je zahleděna pouze do své problematiky.

 Uvedu několik příkladů a ptám se:

 Proč už někdo z příslušné (-ných) komise (-í) nepozval ředitele Medifinu, představitele Armády Spásy, vedoucího Centry atd..

  1. Proč někdo neprojednal s představiteli těchto institucí problémy a náměty, které jsem uváděla ve svých interpelacích (případně další náměty).
  2. Všeobecně postrádám průběžnou informovanost o spolupráci s  příslušnými zainteresovanými orgány, s radou, komisemi o průběhu výstavby startovacích bytů kdekoliv a Na Pláni.

 Výsledkem spolupráce komisí by byl konečný efekt nejen pro zastupitele, ale hlavně pro občany MČ Praha 5.

 

R. Peterková

 

 

V Praze dne 18.4.2013

Odpověď

 

Vážená paní Peterková,

reaguji na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci činnosti komisí.

Obsahu Vaší interpelace, bohužel ne zcela rozumím, práce v komisích a výborech totiž spočívá především na Vás, jednotlivých členech těchto komisí a výborů a na Vaší aktivitě v jejich rámci.

Nemám informace, že by zde existoval jakýkoliv problém ve vztahu k poskytování informací od městské části, pokud vznikne nějaký požadavek směřující na jednotlivé odbory úřadu městské části na předložení dokumentů či dodání informací, je bezpochyby splněn.

Odbory předkládající materiály k projednání v komisích a výborech, pokud se jedná o širší problematiku, přesahující působnost jednoho odboru (a jedné komise či výboru) přikládají k důvodové zprávě zároveň vyjádření ostatních příslušných odborů.

V tomto ohledu se nedomnívám, že by jednotlivé komise a výbory neměly dostatek relevantních informací.

Ke konkrétním bodům uvedeným ve Vaší interpelaci uvádím následující.

Ad 1) Představitelé subjektů, jejichž činnost souvisí s materiálem projednávaným konkrétní komisí či výborem, mohou být na komise a výbory zváni, pokud to charakter problematiky vyžaduje. Většinou se tak děje na žádost některého z členů, případně na doporučení odboru, po předchozím odsouhlasení předsedy komise/výboru. Například vedoucí střediska společnosti Centra bývá na zasedání zván poměrně často (pravidelně se zúčastňuje i zasedání ZMČ). Obecně lze říci, že pozvání těchto představitelů není žádným problémem a v případě potřeby se tak i děje.

Ad 2) Není zřejmé z čeho vycházíte při svém tvrzení, že s představiteli Vámi uváděných subjektů nikdo nejedná. S představiteli subjektů spolupracujících s městskou částí v různých oblastech jsou průběžně realizována mnohá jednání, jejichž obsahem jsou aktuální témata, která je třeba řešit. Jedním z těchto subjektů je i Armáda spásy o.s. Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto subjektu se vztahovalo mnoho Vašich interpelací v příloze uvádím informaci
 o průběhu jednání s tímto subjektem. Z uvedeného je zjevné, že pokud byl obsah Vašich interpelací relevantní, stal se i obsahem jednání se subjekty, kterých se dotýkal.

Ad 3) Otázka startovacích bytů je v současné době stále v řešení, hledá se nejvhodnější varianta jejich pořízení a to zejména z pohledu finanční náročnosti projektu.

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534