Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

lidi bez domova

Ing. Miroslav Zelený

starosta MČ Praha 5

 

 

V Praze dne 14.3.2013

 

 

I n t e r p e l a c e

 

 

Navazuji na interpelaci ze dne 7.2.2013. V té jsem se snažila o náměty a snahu řešit komplexně péči o lidi bez domova a bez zaměstnání, přežívající na území Prahy 5 a jejím okolí.

 

Neznám v životě větší problém než laxně chodit kolem lidí, kteří mají hlad a nemají kde složit své tělo. Tomu se i v literatuře říká likvidace lidské důstojnosti. Tento problém nemůže řešit několik snaživců, ale musí vzniknout tým k systematické realizaci každodenních opatření.

 

V odpovědi na interpelaci ze dne 7.2.2013 jsem se dozvěděla, že Armáda spásy se sídlem na Praze 5 má k dispozici prostory o celkové výměře 512 m2. Tato organizace poskytuje ale službu cca 50 stálým klientům z řad seniorů, což pokládám za chvályhodné. V žádném případě však neposkytuje služby lidem bez domova a vůbec už ne obědy s určitou pravidelností stravovacích potřeb a návyků. V uzamčených prostorách, kam se prochází průchodem domu, není prý možné poskytovat pravidelné služby pro lidi bez domova. Je zde poskytována jen církevní služba pro lidi z celé Prahy. Duchovní potrava nasytí dočasně lidskou duši, nedá však potravu lidskému organismu pro jeho přežití.

 

Bude to brzy 2 roky, co jsme s představiteli Armády spásy na Praze 5 na téma rozšíření služeb hovořily s předsedkyní Komise sociální a zdravotní Mgr. Bubníkovou. Ke změně provozu pro lidi bez domova do dnešní doby však nedošlo. Nutnost řešit uvedený problém nadále přetrvává, a proto žádám Radu MČ Praha 5 o systematické projednání s kladným a efektivním řešením.

 

 

                                                                                         

 

                                                                                          Růžena Peterková

                                                                                     zastupitelka MČ Praha 5

 

Odpověď

 

Vážená paní Peterková,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci péče o lidi bez domova a bez zaměstnání.

 

Podle ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytování sociální služby osobám ohroženým újmou na životě nebo zdraví, dále zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

Pracovníci Odboru sociální problematiky, oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb, realizují v souladu s výše uvedenou legislativou nejen individuální práci s těmito klienty, ale realizují i aktivní terénní sociální práci zaměřenou na osoby, kterým hrozí propad do bezdomovectví. V tomto směru pracovníci sociálního odboru spolupracují  v rámci prevence  bezdomovectví  zejména s neziskovým sektorem. Městská část Praha 5 např. finančně podporuje  o.s. Naděje, jak v rámci projektů zaměřených na poskytování služeb terénní práce mezi bezdomovci na Praze 5, tak i projektů sociální prevence prostřednictvím mobilní jednotky. Např. v  roce 2012 byl poskytnut o.s. Naděje neinvestiční příspěvek na mobilní sociální službu pro osoby bez přístřeší na území Prahy 5  v částce 150.000 Kč a dále grantový příspěvek na terénní sociální práci na území Prahy 5 v částce 100.000 Kč.

 Dne 18. prosince 2012 Rada hl. m. Prahy odsouhlasila koncepci návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 až 2020. Příprava systému prevence bezdomovectví je podle této koncepce akutním úkolem MHMP s perspektivou rozvoje až do roku 2020, přičemž koncepční aktivity realizované v období do roku 2014  se stanou základem pro vybudování systému řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze. Schválené řešení není ohraničeno hranicemi městských částí, ale jedná se o společný problém celého území a všech částí hlavního města Prahy. V této souvislosti uvádím, že potravinovou pomoc pro bezdomovce v hlavním městě Praze materiálně zabezpečuje Potravinová banka Praha, která poskytovatelům bezplatně vydá ročně přes sto tun potravin, významný podíl na nich tvoří potraviny z evropského programu PEAD, který je v ČR určen výhradně lidem bez domova v denních centrech a azylových domech.

 Závěrem uvádíme, že nájemní smlouvou ze dne 15. 1. 2009 poskytla MČ Praha 5 Armádě Spásy v ČR nebytové prostory v Praze 5, Lidické ulici 18, za účelem provozování veřejně prospěšných sociálních služeb v souladu se stanovami Armády Spásy. Armáda spásy poskytuje v pronajatém prostoru řadu sociálních služeb. Seniorům je zde poskytováno zvýhodněné stravování – obědy.

 Popsaný komplex služeb, opatření a záměrů považuji nejenom za kladné a efektivní řešení problematiky osob bez domova, ale též za řešení dlouhodobé a koncepční.

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534