Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou

I n t e r p e l a c e

Věc: Rozvázání pracovního poměru s vedoucí OSZ ing. Novotnou

–       reakce článek v Blesku a  na Vaši odpověď  ze dne 

    1.7.2004 k interpelaci členky OZ Praha 5  RNDr.Jelínkové

 

 

      

Vážený pane starosto,

byl jsem upozorněn občany na článek „Šikovný padák úřednici Prahy 5“, který zřejmě vychází z Vaší odpovědi na interpelaci členky OZ Prahy 5  RNDr. Jelínkové, CSc.

Žádám, abyste mi odpověděl na následující otázky

1)    ve věci rozvázání pracovního poměru s ing. Novotnou

-         datum žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou

-         od kterého data ing. Novotné nebyla přidělována práce a kdo tak rozhodl

-         proč (a jak dlouho) docházelo k neklidu a narušování mezilidských a pracovních vztahů na OSZ

-         jakým způsobem byli potrestáni pracovníci OSZ, kteří se na „neklidu“ podíleli

-         došlo poté, co ing. Novotné nebyla přidělována práce a nedocházela na pracoviště k pozitivní změně na OSZ- zda bez její přítomnosti  „kolektiv efektivně pracuje“

-         kdy nastoupila ing. Novotná na ÚMČ Praha 5

-         kdy bylo vydáno ing. Novotné  „Osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“

2)    ve věci soudního sporu o neplatném rozvázání pracovního poměru s pí Šobrovou,  pracovnicí OSZ

-         ke kterému datu je v právní moci rozsudek o neplatnosti rozvázání pracovního poměru

-         kolik činí náklady za prohraný spor – náhrada ušlé mzdy vč. nákladů řízení a náklady na zastupování  MČ Praha 5

-         kdy byla vyplacena náhrada ušlé mzdy

-         jak byla vyvozena osobní odpovědnost  za prohraný spor

-          

Závěrem:

Vážený pane starosto,

 jako poslanci máme právo interpelace a z toho důvodu mnou požadované informace nehodlám získávat prostřednictvím představitelů Úřadu městské části Praha 5 – viz Vaše odpověď poslankyni OZ Dr. Jelínkové ze dne 1.7.2004

Nedomnívám se, že to jsou interpelující poslanci, kteří poškozují dobré jméno Městské části Praha 5  a Úřadu městské části Praha 5. Poměry na Úřadu městské části Praha 5 – všeobecně -  jsou věcí veřejnou, stejně tak, jako hospodaření s finančními prostředky.

Žádám, aby byly na www.praha5.cz doplněny všechny interpelace od počátku volebního období.

Pokud si vzpomínám,   poměry na OSZ byly předmětem již několika interpelací  a občané  mají právo znát souvislosti.

                                                                               ing. Bohuslav Dvořák

                                                                               člen OZ Praha 5

 

V Praze dne 23.9.2004

Odpověď

Vážený pane inženýre,

Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 23. 9. 2004, která se týkala personálních záležitostí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 5 (dále jen OSZ):

k bodu 1)

- Ing. Novotná požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou dne 24. 3. 2004

- práce nebyla Ing. Novotné přidělována od 19. 4. 2004, a to na základě rozhodnutí

  tajemníka ÚMČ Praha 5, Ing. Karla Čudy

- bylo zjištěno, že na OSZ došlo k narušení vztahů na základě trvalých rozporů, nebylo ale      

   zjištěno, jaký byl prvotní podnět

- Zákoník práce nezná termín potrestání zaměstnance, nicméně vedoucím oddělení OSZ byly

  sníženy částky osobního ohodnocení

- bez přítomnosti Ing. Novotné na pracovišti pracoval kolektiv OSZ efektivněji

- Ing. Novotná byla jmenovaná do funkce vedoucí OSZ ke dni 1. 10. 2002

- osvědčení o vykonání Zkoušky zvláštní působivosti nebylo Ing. Novotné vydáno

k bodu 2)

- rozsudek o neplatnosti rozvázání pracovního poměru s paní Šobrovou je v právní moci

  k 2. 7. 2004

- o tom, jaké budou náklady za prohraný spor se v současnosti vede jednání mezi právním

  zástupcem MČ Praha 5, JUDr. Kopáčkem a právní zástupkyní paní Šobrové, JUDr. Uhrovou

- náhrada ušlé mzdy zatím nebyla paní Šobrové vyplacena

- při rozvázání pracovního poměru s paní Šobrovou nedošlo ze strany zaměstnanců ÚMČ P 5

  k žádnému pochybení, proto není možné vyvozovat konkrétní osobní odpovědnost a je

  samozřejmě nutné respektovat názor soudu.

V současné době jsou již na www stránkách ÚMČ Praha 5 doplněny všechny odpovědi na interpelace od počátku posledního volebního období.

S úctou

                                                                                           Mgr. Milan J a n č í k

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534