Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

ZŠ Grafická

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

Situace ZŠ Grafická, její budoucnost a podpora

 

ZŠ Grafická je v současné situaci v nezáviděníhodné situaci. Potřebovala by podporu, místo toho má nejistotu. Rada MČ nejdříve zrušila zápis do školy, aby jej po změně starosty v prosinci roku 2012 zase povolila. Tyto změny a z toho vyplývající nejistota, škole rozhodně neprospěly. Povolení zápisu byl dle Klubu Strany zelených krok správným směrem. Uspořádání kulatého stolu na téma současnosti a budoucnosti ZŠ Grafická, který proběhnul v únoru 2013, byl také krok správným směrem. I přes ujištění, které padlo na zmiňovaném semináři, že Vámi vedená Rada MČ Prahy 5 nebude do konce volebního období již navrhovat zrušení ZŠ Grafická či její sloučení s jinou ZŠ, trvá nicméně dále nejistota týkající se budoucnosti této školy.

 

Z tohoto důvodu žádám o odpovědi na následující otázky:

 

  1. Na výše zmíněném kulatém stolu padl návrh na vznik zvláštní komise. Ta by se měla údajně zabývat zjištěními týkajícími se školy ZŠ Grafická, které podle nejasného vyjádření radního Lachnita a zastupitelky Váchové podléhají ochraně osobních údajů. Dle názoru Klubu Strany zelených ale takové komise není třeba, protože všechny nástroje ke zjištění stavu a situace školy, jejíž je obec zřizovatelem, již existují a jsou využívány. Navíc neexistují žádné skutečnosti a údaje týkající se této školy, které by spadaly pod sociálně-právní ochranu dětí, a které by nešlo projednat běžným a transparentním způsobem.

Jak budete reagovat na návrh zřídit zvláštní komisi?

 

  1. Jakými konkrétními kroky Vy nebo Vámi vedená RMČ podpoří další zápis do ZŠ Grafická a tím napraví výše uvedené a Radou MČ způsobené problémy se zápisem v roce 2013?

 

  1. Jaké konkrétní programy pro inklusivní vzdělávání mají jednotlivé ZŠ na Praze 5?

 

 

Prosím odpověď na každou z otázek a předem za ně děkuji.

 

V Praze dne 14.3.2013

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď

Vážený pane doktore,

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaší interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci ZŠ Grafická.

 

1.      Komise, resp. pracovní skupina, by se měla zabývat možnostmi dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Grafická. A to samozřejmě i na základě proběhnuvšího hodnocení Českou školní inspekcí a právě probíhajícího auditu.

 

2.      Současná Rada městské části Praha 5 ujistila rodičovskou i pedagogickou veřejnost, že škola zrušena nebude, proto zápis do 1. třídy proběhne standardním způsobem.

 

3.      Přehled programů pro inkluzivní vzdělávání a jeho nabídku mají všechny školy zřizované MČ Praha 5 uveřejněny na svých webových stránkách. Ve všech školách pracuje výchovný poradce, koordinátor primární protidrogové prevence a (kromě FZŠ Drtinova a ZŠ Weberova) alespoň jeden asistent pedagoga. Základní škola U Santošky má školní poradenské pracoviště, kde mimo jiné pracuje školní psycholožka, která je k dispozici nejen dětem, ale i pedagogům a rodičům.

 

Jak výchovní poradci, tak i preventisté a asistenti pedagoga si pravidelně prohlubují své odborné znalosti, aby mohli pružně reagovat na aktuální potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534