Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

ZŠ Grafická

Praha, 7. 2. 2012

Vážený pane starosto,

                žádám Vás o osvětlení postoje Rady městské části Praha 5 k ZŠ Grafická. V uplynulých letech byl postoj Rady negativní vůči dalšímu setrvání této školy. Někteří radní deklarovali, že škola je segregační. Uváděli statistiky dodané samotnou paní ředitelkou. Dalším okruhem problému této základní školy je malá naplněnost tříd. Tento fakt vede k neefektivnímu hospodaření. Pokud se nemýlím, na jednom z posledních zasedání školské komise bylo uvedeno, že k dané problematice bude uskutečněn kulatý stůl a jedním z hlavních indikátorů, které pomohou Radě rozhodnout o dalším působení ZŠ Grafická, bude zpráva školské inspekce. Je pro klub TOP 09 nepochopitelné proč došlo k náhlé změně postoje Rady k této základní škole a k Vaší jednostranné podpoře a podpoře pana radního Šestáka pro zachování této školy. Můžete tedy našemu klub prosím osvětlit, které faktory Vás vedly k podpoře tohoto školního institutu?

Děkuji.

Roman Sedlák,
předseda klubu TOP 09

Odpověď

 

 Vážený pane Sedláku,

 níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou dne 7. 2. 2013 ve věci Základní školy Grafická, Praha 5.

 Nízká naplněnost a s tím související nákladnost ZŠ Grafická je realitou, před kterou nelze zavírat oči. Stejně tak je diskutována otázka kvality vzdělávacího procesu v této škole. Vzhledem ke skutečnosti, že názory odborné, laické a rodičovské veřejnosti vč. lidsko-právních organizací se v hodnocení této stránky věci často diametrálně liší, rozhodla se RMČ otevřít širokou diskusi na uvedené téma formou kulatých stolů odborníků, pedagogického sboru, rodičů a dalších zainteresovaných osob.

 Z ekonomického hlediska probíhá podrobný audit hospodaření této školy. Na základě výsledků obou těchto procesů přijme RMČ doporučení pro ZMČ P5 ohledně další budoucnosti této školy ve variantních řešeních, která jsou obsažená ve schválené Koncepci udržitelného rozvoje školství Prahy 5.

 V každém případě však nedošlo ke změně postoje Rady, k řešení situace chceme prostě přistoupit až na základě relevantních informací plynoucích ze zprávy školské inspekce a dalších zdrojů.

 S pozdravem 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534