Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

zveřejnění auditů

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

 

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných  prostředků radnice. Dodnes nejsou  studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu  a nejsou ani zveřejněny.

 

Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř  14 miliónů Kč.

 

1)„Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ od firmy NEXIA AP a. s. v ceně 2.136.000 Kč,

2)„Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“ od firmy VGD - AUDIT s. r. o. v ceně 2 160. 000 Kč,

3)"Energetická certifikace budov ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5" od firmy KVS - Projekt s.r.o. v ceně 2.352.000 Kč,

4)"Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5" od firmy Deloitte v ceně 2. 274. 000 Kč,

5)„Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů" od firmy SECURITAS ČR s. r. o., v ceně 4.790.000 Kč

 

Prosím o sdělení, kdy budou výše zmíněné audity, analýzy a studie zveřejněny?

 

Zároveň žádám o neprodlené zpřístupnění zmíněných studií na intranetu pro zastupitele (nejpozději k datu odpovědi na tuto interpelaci).

 

Děkuji za odpověď a zpřístupnění dokumentů.

 

V Praze dne 11.12.2012

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď

Vážený pan RNDr. Jan Martinec, CSc.

                                                                     Zastupitel MČ Praha 5

                                                                      zde

 

 

 

 

 

                                                        V Praze dne 16.01.2013

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci ze dne 11. 12. 2013

 

Vážený pane doktore,

 

audity, analýzy a studie, jejichž výčet obsahuje Vaše interpelace, budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku, a to prostřednictvím věcně příslušného radního. 

K Vaší žádosti o zveřejnění na intranetu sděluji, že vzhledem k důvodným pochybnostem o zabezpečení intranetu vůči případnému úniku informací, Vám nemohu v daném termínu vyhovět. V tomto ohledu připomínám, že výše zmíněné materiály obsahují nejen některé osobní údaje chráněné právním řádem ČR, ale také zejména ekonomicky citlivé informace, jejichž únik by mohl podstatným způsobem poškodit další vyjednávání MČ P5 v ekonomické oblasti.

Mohu Vás ubezpečit, že mým záměrem není cokoliv tajit, právě naopak, nicméně je třeba reflektovat veškeré aspekty právní, ekonomické i jiné, které by zveřejnění neuváženým způsobem mohlo přinést.

 

S pozdravem

   

 

 

 

 

                                                                                Ing. Miroslav Zelený

                                                                                    starosta MČ P5 

     

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534