Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

betonové květináče

 

Vážený pane starosto,

 

během léta se v ulicích objevily betonové květináče, které městskou část hyzdí nebo v ní překážejí, zpravidla obojí současně. Žádám o sdělení:

Kdo a kdy schválil podání tohoto projektu. Kdo a kdy schválil uzavření smlouvy na tento projekt. Kdo a kdy zadal výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele. Kdo a kdy schválil smlouvu s dodavatelem. Jak Rada MČ hodlá naložit s těmito betonovými příšerami, předpokládám, že v ulicích je překážet a hyzdit nenechá.

 

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 11. 9. 2012

 

Odpověď

 

Vážený pane zastupiteli,

 

k Vaší interpelaci ve věci projektu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti….“ Vám sděluji následující:

 Ad 1 a 2) Návrh na zpracování projektové dokumentace k žádosti o získání podpory dle XVII. výzvy OPŽP v rámci prioritní osy 2 pro podoblast podpory 2.1.3. – „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, výsadba a regenerace izolační zeleně“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 9. 3. 2010 svým usnesením č. 10/300/2010. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zhotovitele projektové dokumentace, projekční firmy KVS Projekt, s. r. o.

 Ad 3) Návrh na zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 1. 3. 2011 svým usnesením 8/228/2011. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zadávací dokumentace. Návrh dílčích kroků ve věci dotace „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 5. 4. 2011 usnesením 12/375/2012, kdy byla jmenována hodnotící komise a vybráni zhotovitelé pro výkon autorského a technického dozoru.

 Ad 4) Závěry z jednání hodnotící komise veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 10. 5. 2011 usnesením č. 17/567/2012. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Pražské služby a.s. Zároveň byla schválena smlouva s vybraným zhotovitelem. Dodatek k této smlouvě, jehož obsahem byla změna termínu provádění díla, byl schválen 17. 1. 2012 usnesením č. 2/67/2012.

 Ad 5) Vedení MČ Praha 5 v současné době pracuje na modifikaci projektu dle potřeb a námitek občanů. O ukončení projektu však v tuto chvíli není uvažováno.

 

 

 S pozdravem

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                           starosta Městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534