Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

inspekce v MŠ Peroutkova

 

Interpelace V

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

ve dnech 4. a 5. 4. 2012 provedla ČŠI inspekci v Mateřské škole, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, viz http://zpravy.csicr.cz/upload/2012048718.pdf. Z inspekční zprávy namátkou vyjímám:

… Zápisy z jejích jednání však nenasvědčují příliš tomu, že by pedagogická rada fungovala jako poradní orgán ředitelky. Z rozhovorů s ředitelkou i s učitelkami byly zřejmé nedořešené oboustranné rozpory v pohledu na pedagogickou i vzdělávací práci v MŠ, což nepřispívá k pozitivnímu klimatu školy.

… Vydaný a zveřejněný školní řád byl v průběhu inspekční činnosti částečně inovován, prozatím však stále jeho obsah nesplňuje požadavek školského zákona na údaje zmiňující ochranu dětí před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

… Aktuálně platný ŠVP PV není prozatím v souladu s RVP PV, takže nesplňuje požadavek školského zákona.

… Zápisy v třídních knihách nedokladují zcela všechny průkazné údaje o průběhu poskytovaného vzdělávání, zejména realizaci zdravotně preventivních aktivit a některých oblastí vzdělávání.

… Negativní zjištění v oblasti bezpečnosti souvisí s materiálními podmínkami školy. Technické problémy se objevují na vstupním schodišti, které se rozestupuje. V suterénu školy, kde probíhají kroužky, je díky zatékání utvořena plíseň. Přístupová cesta od hlavní brány k budově je ve velké míře poničena a tvoří nerovnosti, které způsobily v době inspekce drobné poranění dítěte.

… Spolupráce se zákonnými zástupci využívá řadu forem, ale v současné době není optimální. Část rodičů není spokojena s komunikací ředitelky, výhrady mají i k pozdě vyvěšovaným oznámením a informacím. Během inspekční činnosti bylo zjištěno, že ředitelka nepodporuje otevřené jednání.

 

Jakým způsobem bude Rada MČ tuto situaci řešit? Dnešní rezignace ředitelky evidentně celou situaci neřeší.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 19. 6. 2012

Odpověď

Vážený pane doktore,

 

v odpovědi na Vaši interpelaci uvádím:

 

- Česká školní inspekce provedla na základě oznámení, ve dnech 4.-5.4.2012 inspekci na MŠ Peroutkova. Projednala s Mgr. Alenou Chudíkovou, ředitelkou Mateřské školy, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004 inspekční zprávu, kterou ředitelka převzala dne 27. 4. 2012. Dne 11. 5. 2012 přijala ČŠI ve stanovené lhůtě od MŠ dokument Připomínky k obsahu inspekční zprávy a dne 18. 5. 2012 dokument Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Inspekce připomínkám nevyhověla, obsah inspekční zprávy se nemění.

 Poslední inspekce ČŠI proběhla v MŠ Peroutkova v r. 2006, byla zaměřena tematicky „Výchova
ke zdraví v předškolní výchově“, za vedení bývalé pí ředitelky paní Evy Němcové. Z vyjádření bývalé
paní ředitelky Chudíkové vyplynulo, že veškeré mtr – ŠVP, školní řád, zápisy v TK ponechala s tím, že budou evaluovány po uplynutí školního roku.

 Česká školní inspekce bude při následné inspekční činnosti zjišťovat, zda a jak byla ze strany ředitelky realizována opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti.

 Mgr. Alena Chudíková se vzdala funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004 k 19. 6. 2012 s účinností k 22. 6. 2012. Rada vzala na vědomí usnesením č. 24/950/2012 ze dne 19. 6. 2012 a schválila jmenování RNDr. Martiny Říhové ředitelkou Mateřské školy, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004 s účinností od 22. 6. 2012 do doby jmenování ředitele na základě konkurzního řízení. RNDr. Martina Říhová je ředitelkou Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 s bohatými zkušenostmi, což potvrdila při konkurzním řízení na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ U Santošky.

 Vzhledem k této skutečnosti bude uvedení ŠVP školy do souladu s RVP PV tak, aby splňoval požadavky školského zákona v kompetenci nové ředitelky, potažmo ředitele(ky) jmenované
na základě konkurzního řízení. Stejně tak další nedostatky zjištěné inspekční činností ČŠI budou narovnány. Některé nedostatky z inspekční zprávy lze odstranit v krátkém časovém úseku,
např. vzájemná spolupráce ředitelky a pedagogických pracovnic školy, spolupráce se zákonnými zástupci dětí, zápisy v třídních knihách.

  S pozdravem

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                                  starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534