Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura Praha 5

 

Vážený pane starosto,

 

Městská část Praha 5 postoupila Agentuře Praha 5, a. s. pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy má Agentura Praha 5, a. s. vymožené pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Žádám proto o sdělení, v jaké výši byly v letech 2009, 2010 a 2011 tyto postoupené pohledávky

a)      městské části uhrazeny,

b)      městské části vráceny.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 22. 5. 2012

Odpověď

Vážený pane doktore,

 

velice si vážím Vašeho dlouhodobého zájmu o problematiku Agentury Prahy 5, které se rovněž věnuji a v reakci na Vaši interpelaci uvádím, že pohledávky postoupené společnosti Agentura Praha 5, a.s. nebyly v letech 2009, 2010 a 2011 městské části vráceny. Dle smlouvy o postoupení pohledávek
ze dne 15.12.2003 a zejména dle  dodatku číslo jedna Agentura Praha 5 nevymožené pohledávky neměla za povinnost vracet. Za rok 2009, 2010 a 2011 nebyly MČ Praha 5 ze strany Agentury Praha 5 uhrazeny žádné vymožené pohledávky. Agentura neplnila dohodu o narovnání, zejména čl. 5,
odst. 5.1.3 této dohody, a proto bylo přikročeno k vymožení pohledávek soudní cestou. Rozhodnutím obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. ledna 2011 je žalovaný tj. Agentura Praha 5, a.s. povinna zaplatit MČ Praha 5 částku 6.219.560,20,- Kč + příslušenství. Agentura Praha 5, a.s. částku nezaplatila a nesplnila ani další povinnosti z jiných rozsudků např. vyklizení nebytového prostoru, a proto byly podány na Agenturu Praha 5, a.s. návrhy na exekuci Městskou částí Praha 5, zároveň bylo podáno
MČ Praha 5 trestní oznámení na nevýhodnost smlouvy o postoupení pohledávek na podloženého znaleckým posudkem. V nejbližších týdnech očekáváme exekuční vyklizení nebytového prostoru
po Agentuře Praha 5.

 

Rád bych Vás závěrem ujistil, že se Rada Městské části Praha 5 věnuje této problematické kauze s patřičnou odpovědností a vážností a velmi vítá Vaši součinnost a Váš zájem.

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                           starosta Městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534