Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

hospodářský audit

Interpelace na 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného

 

V Praze dne 24.1.2012

 

Vážený pane první zástupce starosty.

 

V reakci na mou poslední interpelaci k hospodářskému auditu jste mi bohužel zcela neodpověděl na mé konkrétní dotazy. Dopisem na mou žádost o zveřejnění auditu dle zákona 106/1999 Sb. jste mi sdělil, že požadovaný audit je mi k dispozici k nahlédnutí v prostorech radnice za podmínky nesouhlasu se zveřejněním zprávy či skutečností v ní uvedené. Obávám se, že došlo z Vaší strany k nedorozumění. Nejde mi o možnost do zprávy nahlédnout, ani její části zasílat do médií (jak jste konali Vy), ale o její plné zveřejnění a umožnit přístup k ní všem zastupitelům! Opakovaně tak posilujete spekulace o manipulaci se zprávou či jejími závěry a dopady na hospodaření MČ Praha 5. Na základě závěrů zprávy nám zastupitelům předkládáte materiály ke hlasování a to včetně personálních záležitostí.

 

Znovu se tedy na Vás obracím se žádostí o odpovědi na mé otázky, které jsem nedostal a připojuji další:

 

Kdy budou mít zastupitelé kopii zprávy k dispozici a kdy ji hodláte zveřejnit (kdy se podaří narovnat smluvní vztahy, o kterých audit mluví)? Jak dále zpracováváte materiál v rámci přípravy zvažovaného přijetí rozhodnutí navazujícího na výsledky obsažené ve zprávě? Jaký mají závěry zprávy dopad na sestavování rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2012? Kdy byl projednán převzatý materiál (auditní zpráva) na radě MČ Praha 5 a zda rada hlasováním zprávu přijala? Kdo a kdy zprávu od firmy Nexia AP převzal? Existuje předávací protokol? Existuje záznam o vypořádání připomínek ze strany radnice? Kdo připomínky zasílal? Píšete mi, že „se radní MČ Praha 5 shodli na tom nejpodstatnějším, co z auditu vyplývá a to sdělili veřejnosti“. Na kterém zasedání rady ke shodě došlo? Proběhlo hlasování na radě o zveřejnění části zprávy do médií? Kdo se již z členů ZMČ Praha 5 se zprávou seznámil?

 

 

Děkuji za odpovědi na všechny mé dotazy,

 

Ing. Martin Frélich, člen zastupitelstva

Odpověď

 

                                                                                            Vážený pan

                                                                                            Ing. Martin Frélich

                                                                                            zastupitel městské části Praha 5

                                                                                            - zde

 

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                     V Praze dne 16.02.2012

                                                                                                                      ZSTZ 009/12

Vážený pane kolego,

 

věřím, že nás spojuje stejný zájem – efektivní hospodaření s prostředky městské části Praha 5 a neopakování chyb minulých vedení Prahy 5. Oba tyto cíle jsme sledovali, když jsme loni zadali vypracování auditu. Níže odpovídám na Vaše dotazy.

 

1. Kdy budou mít zastupitelé kopii zprávy k dispozici a kdy ji hodláte zveřejnit (kdy se podaří narovnat smluvní vztahy, o kterých audit mluví)?

 

Okamžité zveřejnění by mohlo poškodit zájmy městské části. Poskytnutí zprávy všem zastupitelům by znamenalo velkou pravděpodobnost, že se celá zpráva dostane do médií. V okamžiku, až se nám podaří narovnat smluvní vztahy,  nevidím důvod, aby audit nebyl zveřejněn. Chtěli jsme tímto auditem zejména najít potenciál úspor a pro náš úřad co nejvýhodnější nastavení smluv. Proto ve chvíli, kdy s kompletním auditem „vyjedeme ven“, se naše vyjednávací pozice může zhoršit. Navíc jsou v auditu uvedeny také bezproblémové firmy,  které by mohly být v tomto kontextu poškozeny. Děláme vše pro to, aby byly smluvní vztahy narovnány co nejdříve, ideálně v řádu měsíců.

 

 

2. Jak dále zpracováváte materiál v rámci přípravy zvažovaného přijetí rozhodnutí navazujícího na výsledky obsažené ve zprávě?

 

Na tuto složitou otázku bych nejraději odpověděl stručně – pečlivě. Jednotliví radní využívají doporučení a zjištění z auditu ke svému rozhodování tak, aby v jim svěřených oblastech jednali s péčí řádného hospodáře a ve prospěch naší městské části.

 

 

3. Jaký mají závěry zprávy dopad na sestavování rozpočtu Praha 5 pro rok 2012?

 

V některých oblastech již bylo možné použít výsledky auditu k rozhodování jednotlivých příslušných radních,  kteří měli příležitost při sestavování rozpočtu na letošní rok zapracovat nálezy a vyvarovat se chyb z minulosti. Ne vše ale bylo možné vyřešit a ukončit v roce 2011, a proto se význam auditu projeví i  při sestavování rozpočtu  na rok 2013.

 

 

 

 

 

 

4. Kdy byl projednán převzatý materiál  (auditní zpráva) na radě MČ Praha 5 a zda

rada hlasováním zprávu přijala?

Radní se seznámili s materiálem v rámci svých jednotlivých kompetencí a zaměření.

 

 

5. Kdo a kdy zprávu od firmy Nexia AP převzal? Existuje předávací protokol?

Existuje záznam o vypořádání připomínek ze strany radnice? Kdo připomínky

zasílal?

 

Komunikaci s firmu Nexia jsem měl na starosti já. Předávací protokol existuje. Připomínka byla pouze k jazykové korektuře a uplatnil jsem ji já.

 

 

6. Píšete mi, že "se radní Praha 5 shodli na tom nejpodstatnějším, co z auditu

vyplývá, a to sdělili veřejnosti". Na kterém zasedání rady ke shodě došlo? Proběhlo hlasování na radě o zveřejnění části zprávy do médií?

 

Jednotliví radní využívají závěry auditu ke svému rozhodování, aby konali v souladu s péčí řádného hospodáře a ve prospěch naší městské části. Do médií nebyla zveřejněna část zprávy, ale tisková zpráva informující o závěrech a doporučeních zprávy. Pro tiskový výstup jednotliví radní navrhli témata, která byla možná v jejich kompetenci prezentovat.

 

 

7. Kdo se již z členů ZMČ Praha 5 se zprávou seznámil?

 

Každému, kdo projevil zájem a byl ochoten si zprávu přečíst v kanceláři,  to bylo umožněno. Tato možnost samozřejmě nadále trvá.

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534