Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

zveřejňování osobních údajů

Interpelace pana Starosty

 

 

Dle nařízení č.3/2011 je zakázáno zveřejňovat Titul, jméno a příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo v usneseních zastupitelstva a rady a dále v zápisech z jednání výborů či z jednání komisí umístěných na webových stránkách. Z jakého důvodu toto nařízení vzniklo? Tímto nařízením se snaží radní naplnit programové prohlášení rady, ve kterém se píše, cituji „Zkvalitníme komunikační kanály s veřejností...“??? Nebo se tímto nařízením snad naplňuje volební slib TOP09 jež se týkal zprůhlednění chodu radnice??

 

 

Bejšovec Jan

zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď

Vážený pane zastupiteli,

Úřad pro ochranu osobních údajů svým rozhodnutím zn. SPR – 1394/11 – 16 ze dne 8.6.2011 uložil Městské části Praha 5 pokutu ve výši 4.000,- za porušení § 45 , odstavce 1 písmeno c) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tohoto porušení se Městská část dopustila tím, že na webových stránkách zveřejnila usnesení Rady městské části Praha 5, které obsahovalo osobní údaje v rozsahu akademický titul, jména a příjmení. Jednalo se o 4 usnesení z let 2003 až 2005, která se týkala výsledků nabídkového řízení na pronájem bytů městské části.

 

Do současné doby byla usnesení zastupitelstva, usnesení rady a zápisy z jednání výborů zastupitelstva i komisí rady na webových stránkách zveřejňovány bez jakýchkoliv omezení, tedy včetně osobních údajů, tak jak byly v těchto materiálech uvedeny. Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů je třeba přistoupit k obecné změně pravidel pro zveřejňování usnesení zastupitelstva, usnesení rady a zápisů z jednání výborů zastupitelstva i komisí rady na webových stránkách městské části.

 

Usnesení a zápisy, které obsahují osobní údaje občanů, tj. zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo budou nadále zveřejňována v omezeném rozsahu. Usnesení a zápisy budou zveřejňovány bez veškerých osobních údajů v nich obsažených. Osobní údaje budou před zveřejněním na webových stránkách odstraněny odborem Kancelář městské části (týká se usnesení zastupitelstva a rady) nebo odborem, který umisťuje na webové stránky zápisy (týká se zápisů ze zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady). Kompletní znění usnesení či zápisů budou potom občanům k dispozici k nahlédnutí přímo na radnici.

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534