Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

agentura

 

 

Interpelace 2

 

Vážený pane starosto,

 

opět se vracím ke cause Agentura Praha 5, a. s..Dovoluji si zdvořile se dotázat, proč se MČ Praha 5 dosud nepřipojila k trestnímu řízení vedenému proti JUDr. Milanu Jančíkovi, MBA ve vztahu k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek, když komplexní stanovisko, které si MČ Praha 5 jistě nemalým nákladem nechala zpracovat, toto jednoznačně doporučuje.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 28. 6. 2011 

Odpověď

Vážený pane doktore,

ve Vaší interpelaci ze dne 28.6.2011 se ptáte, proč se MČ Praha 5 nepřipojila k trestnímu řízení vedenému proti JUDr. Milanu Jančíkovi, MBA ve vztahu k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek.

 Vzhledem k ustanovení § 43, odstavce 3) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, který zní:

             „Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

            z návrhu poškozeného (MČ Praha 5) podaného soudu, aby soud obžalovanému uložil povinnost k náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, musí být zřejmé, v jakém rozsahu je nárok uplatněn.

            Výše nároku, která bude uplatněna, doposud nebyla vyčíslena. Vámi uváděné komplexní právní stanovisko se zabývá analýzou právních vztahů mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a.s., zejména s ohledem na existenci nároků na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Přesné vyčíslení výše škody a výše vzniklého bezdůvodného obohacení nebyly předmětem této komplexní právní analýzy.

            Z tohoto důvodu bylo na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 22/776/2011 zadáno radní JUDr. Kratochvílové zajistit zpracovaní znaleckého posudku za účelem stanovení konkrétní výše škody a bezdůvodného obohacení.

            Dále podle citovaného ustanovení trestního řádu je zřejmé, že MČ Praha 5 se nedopustila pochybení, když doposud nepodala návrh dle citovaného ustanovení trestního řádu. Tento návrh je třeba učinit nejpozději při hlavním líčení před zahájením dokazovaní. Předmětné trestní řízení je nyní ve fázi prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy ve fázi před zahájením trestního stíhání podle §§ 158 a následujících.

            MČ Praha 5 podá návrh podle citovaného § 43, odstavce 3) trestního řádu po vyčíslení výše škody a výše nároku z bezdůvodného obohacení a po následném schválení podání tohoto návrhu, s vyčíslením nároku, Radou MČ.

 S pozdravem

MUDr. Radek Klíma

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534