Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

ABL

V Praze dne 26. dubna 2011

 

Interpelace na místostarostu Jiřího Vejmelku ve věci propojení ABL a Věcí veřejných a vlivu ABL na Prahu 5

 

Žádám pana místostarostu Vejmelku:

aby jednoznačně vyvrátil, že  VV nemají na Praze 5 hájit  ekonomické zájmy zatím pouze neformálního šéfa  VV Víta Bárty a že neměl být  tento plán  uplatňován přes vliv na územní rozvoj. aby vyvrátil, že VV  či ABL nesledovali v minulosti žádné politiky na Praze 5, tak jak se to dělo v Praze 11 a v Praze 1.  A že nic takového se neděje ani nyní. A dal jasné záruky, že se tak nestane ani v budoucnosti. aby  Jiří Vejmelka jako kandidát na starostu potvrdil či vyvrátil, zda stejně jako lídr VV na Praze 1 musel podepsat VV směnku ve výši několika milionů korun. Zda obdobné bianko šeky věrnosti VV museli podepsat i další zastupitelé VV? aby se distancoval od plánu zatím neformálního předsedy VV Víta Bárty na ovládnutí Prahy 5 a ODS na Praze 5 pro potřeby bezpečnostní agenty ABL. Aby vyvrátil, že tento plán nebyl a není a ani v budoucnu nebude  naplňován. aby vysvětlil nám zastupitelům i veřejnosti konkrétně od jakých kauz bezpečnostní agentury ABL  se zastupitelé VV distancují, resp. s nimi nejsou spojeni.                

 

 

 

 

Lukáš Herold

Předseda kontrolního výboru ZMČ

Odpověď

Věc:

Odpověď na interpelaci 

 

 

Vážený pane Herolde,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 26.4.2011, kterou jste předložil na mimořádném zasedání zastupitelstva.

 

Na úvod poznamenávám, že je velmi obtížné prokazovat něco, co se nestalo. Vaše dotazy vychází ze zavádějících článků v některém tisku a zřejmě z Vašich zkušeností s praktikami  ODS v Praze 5 v minulých volebních obdobích.

 

K bodu 1.

Jednoznačně vyvracím, že by Věci veřejné v Praze 5 měly hájit ekonomické zájmy Víta Bárty. Žádný plán neexistoval a neexistuje. Spojování neexistujícího plánu s vlivem na územní rozvoj nerozumím.

 

K bodu 2.

Prohlašuji, že Věci veřejné nesledovaly v minulosti žádné politiky v Praze 5, nic takového se neděje ani nyní a nestane se tak ani v budoucnu. Pokud se týká firmy ABL, znám pouze články v tisku, které uváděly, že ABL sledovala v Praze 11 politiky na objednávku tamní ODS. K aktivitám firmy ABL se nemohu vyjádřit, protože s ní nejsem nikterak propojen.

 

K bodu 3.

Jako bývalý kandidát VV na starostu Prahy 5 prohlašuji, že jsem nepodepsal žádnou směnku. Od 1.4.2008, kdy jsem se stal členem strany Věci veřejné a poté místopředsedou strany, jsem
se nesetkal s tím, že by jakýkoliv zastupitel za Věci veřejné podepsal nějaký, jak Vy uvádíte, bianko šek věrnosti.

 

K bodu 4.

Neznám, jak Vy uvádíte, žádný plán Víta Bárty na ovládnutí Prahy 5 a ODS v Praze 5 pro potřeby bezpečnostní agentury ABL. Proto se k němu nemohu nijak vyjadřovat.

 

K bodu 5.

Zastupitelé Věcí veřejných v Praze 5 se distancují od Vámi uváděných kauz firmy ABL v Praze 11 a v Praze 1.

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Jiří Vejmelka

                                                                                                zástupce starosty

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534