Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

sněhová kalamita

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

v posledních dnech sníh zasypal Prahu a sídliště Barrandov se proměnilo v jednu velkou bílou pláň. Při pohledu o okna – pohádka, pohybovat se tu bez problémů je ale prakticky vyloučeno. Několik málo chodníků je vyhrnuto a posypáno, několik málo chodníků je vyhrnuto a neposypáno, většina chodníků ale zůstává bez jakékoliv údržby. Zodpovědnost za schůdnost chodníků v zimním období má jejich vlastník, tím je ve většině případů hl. m. Praha, nikoliv MČ Praha 5. To je ale brodícím se, klouzajícím a v řadě případů i nadávajícím občanům většinou jedno. Žádám Vás, vážený pane starosto, abyste se, jakožto představitel nás, nespokojených občanů, zasadil o vytvoření účinného systému zajišťování zimní údržby chodníků v MČ Praha 5, zejména na sídlišti Barrandov.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 16. 12. 2010

 

Odpověď

 

 

Vážený pane doktore,

novelou zákona č. 13/1997 Sb. byla odpovědnost za schůdnost chodníků přenesena z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníky těchto chodníků. Na území hl. m.  Prahy je jím převážně hl. m. Praha., pro které zimní údržbu zajišťuje jím zřízená organizace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Téměř všechny chodníky v prostoru sídliště Barrandov (s výjimkou autobusových zastávek a dalších) byly zařazeny do přílohy vyhl. č. 15/2009 Sb. hl.m. Prahy (kterou se novelizuje vyhl. č. 45/1997 Sb.), tj. seznamu vozovek a chodníků, na kterých není prováděna zimní údržba. Dne 11.1.2011 obdržela MČ Praha 5 nařízení Rady hlavního města Prahy č.18 ze dne 21.12.2010 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tímto nařízením byla mimo jiné zrušena i Vyhláška č. 45/1997.  V příloze nařízení jsou uvedeny též úseky chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Podle předběžného posouzení je zde opět zahrnuta převážná většina chodníků na Barrandově. Minulá Rada MČ nepřijala žádné opatření k zajištění zimní údržby. Na základě stížností občanů provedl zástupce starosty Ing.J.Vejmelka s pracovníkem tehdejšího OMZ panem Tikalem prohlídku Barrandova. Dne 9. 12. 2010 byla uzavřena dohoda s firmou Centra, že zajistí úklid sněhu na Barrandově. Jednalo se především o zajištění přechodů pro chodce, odstranění sněhu před kontejnerovými stáními, u stanovišť separací a ze zastávek MHD. Dále byl zajištěn odvoz sněhu na skládku do Grussovi ulice.

V rámci pohotovostního úklidu byla poslána firma Sadovnictví Harvánek 2x zajistit sjízdnost komunikací Pivcova a Peškova protože se svozová společnost vůbec nemohla dostat ke sběrným nádobám a 1x do ulice Werichova.

Další dva pohotovostní pracovníci firmy Ledecký byli posíláni na dočišťování menších úseků chodníků na Barrandově dle aktuální situace. Zároveň byla několikrát upozorněna a požádána TSK, aby provedla údržbu kolem Polikliniky apod. Na zajištění zimní údržby byla  již za působení nové RMČ z rozpočtu MČ  vyčleněna částka 3 451 000,- Kč na nákup posypového materiálu a úklidových služeb.  Je zřejmé, že kvalitní zimní údržbu může zajistit pouze hl.m. Praha. MČ Praha 5 nemá prostředky na to, aby místo vlastníka řešila komplexní zimní údržbu.

 

S úctou                                                                     

                                              

MUDr. Radek Klíma

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534