Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Švédská 8

Interpelace č. 2
Vážený pane 1. zástupce starosty,
v interpelaci ze dne 29. 7. 2010 jsem žádal o prověření okolností úprav domu a o přístavbu podzemních garáží ve Švédské ulici 635/8, Praha 5. Nemohu přijmout konstatování, že „stavba probíhá v souladu s ověřenou stavební dokumentací pro stavební povolení a příslušnými stanovisky dotčených orgánů“. Například z rozhodnutí stavebního odboru je zřejmé, že stavba podzemních garáží není prováděna v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení a že byla povolena bez vyjádření dotčených majitelů sousedních nemovitostí. Stavba ani neprobíhá podle harmonogramu, například není dodržena lhůta 30 dní pro otevření výkopu a k dnešnímu datu je výkop otevřen bez jakéhokoli dalšího zabezpečení již 67 dní, teprve včera začal být zasypáván.
Proto znovu žádám o prověření, zda tato výstavba
1.      byla řádně povolena a zda byly dodrženy zákonem předepsané postupy a lhůty;
2.      nepoškozuje oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, například zda plánovaná výstavba garáží na pozemku parc. č. 3324 nemůže způsobit narušení stability svahu, destrukci rodinného domu č. p. 839 a tím i ohrozit zdraví a životy osob v domě i v okolí.
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 16. 9. 2010

Odpověď

Věc: Odpověď na interpelaci ve věci Švédské 8

 

Vážený pane doktore,

k vaší opětovné interpelaci mohu sdělit:

 

K bodu č.1  - zda byla stavba řádně povolena:

Ze seznamu dokladů (str. 3 a 4 přílohy) lze konstatovat, že stavba byla řádně projednána a povolena.

 

K bodu č.2 - zda plánovaná výstavba garáží na poz.č.parc.3324, Sm., nemůže způsobit narušení stability svahu:

Z výše citovaného seznamu je zřejmé, že stavební úřad se touto otázkou zabýval a součástí projektkové dokumentace byl mimo jiné inženýrsko-geologický průzkum pro pozemek 3322, 3324 a posouzení výkopových prací, vše vypracováno oprávněnou osobou (viz položka k), l), m) přiloženého seznamu dokladů.

 

Celý spis ve věci byl na základě odvolání účastníků řízení dne 11.8.2010 postoupen Odboru stavebnímu MHMP k přezkoumání a rozhodnutí, a proto prvoinstanční stavební úřad i účastníci řízení musí vyčkat rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci.

Na průběh odvolacího řízení se účastníci řízení mohou informovat na odboru stavebním Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 29, Praha 1. 

 

 

                        S úctou                                                                     

 

 

 

 

                                                           Ing. Petr Horák         

 

 

Příloha: Zaslání spisu Odboru stavebnímu MHMP k přezkoumání rozhodnutí a předkladu odvolání.

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534