Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentrua P5

Interpelace č. 1
Vážený pane 1. zástupce starosty,
Městský soud pro Prahu 2 nejméně v jednom případě zamítl žalobu podanou Agenturou Praha 5, a. s., když se snažila soudně vymáhat pohledávku, která původně vznikla MČ Praha 5 a byla agentuře prodána smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 15. 12. 2003. Soud toto své rozhodnutí odůvodnil m. j. tím, že postoupení bylo neplatné, protože Zastupitelstvo MČ Praha 5 tuto smlouvu předem neschválilo, jak vyžaduje zákon o hlavním městě Praze. Smlouvu podepsal bývalý starosta JUDr. Milan Jančík, MBA přestože, vzhledem ke svému právnímu vzdělání, musel vědět, že postupuje v rozporu s citovaným zákonem. Nechci spekulovat o tom, zda tento zákon porušil úmyslně, jak tak činil například při vyřizování interpelací, či z neznalosti, v každém případě tím způsobil MČ Praha 5 podstatnou škodu.
Žádám proto, aby:
1.      Byly zjištěny všechny obdobné rozsudky a byla vyčíslena škoda, která MČ neplatnou smlouvou o postoupení pohledávek vznikla.
2.      Vzniklá škoda byla všemi dostupnými způsoby vymáhána po osobě, případně osobách, která, případně které, ji porušením obecné platných předpisů zavinila, případně zavinily.
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 16. 9. 2010

Odpověď

 

Věc: Odpověď na interpelaci ve věci spolupráce MČ Praha 5 s Agenturou Praha 5, a. s.

 

Vážený pane doktore,

na Vaší další interpelaci v této věci mohu sdělit následující informace:

Úřadu MČ Praha 5 nejsou známy žádné rozsudky, ze kterých by bylo patrno, že některý ze soudů by rozhodl o žalobě Agentury Praha 5, a. s. způsobem, který v interpelaci popisujete. Není vyloučeno, že takové rozsudky však vydány mohly být. Městská část Praha 5 není účastníkem těchto soudních sporů, a to ani účastníkem vedlejším, takže se o výsledcích nedozvídá a rozsudky jí nejsou doručovány. V současné době je komunikace se zaměstnanci uvedené agentury velmi obtížná a nelze se domnívat, že by takové rozsudky městské části dala k dispozici.

 

            Schválení uzavřených dohod mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a. s. zastupitelstvem MČ Praha 5 proběhlo v podobě Dohody o narovnání mezi oběma smluvními stranami, o čemž jste již byl dříve informován.

 

            Pokud jde o zmínku o vzniklé škodě, žádná vzniklá škoda není vykazována. V současné době existuje pouze přehled neuhrazených pohledávek.

 

            Dále se Vám sděluji, že přes komplikaci s termínem úhrady pohledávek již byla podána ze strany MČ Praha 5 na uvedenou agenturu žaloba na zaplacení částky více jak 6 mil. Kč, které jsou zadržovány. Žaloba je v dispozici k nahlédnutí u zdejšího odboru správy bytů.  Městská část je v tomto soudním sporu zastoupena smluvní advokátní kanceláří JUDr.Jansta a Kostka se sídlem Praha 1, Těšnov 1.

 

            Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování PČR – odbor korupce a ochrany zájmů Evropské unie letos v létě obnovil vyšetřování celé záležitosti, jak městská část spolupracovala s Agenturou Praha 5, a. s. a jak jí byly postoupeny pohledávky z nájemného za byty a nebytové prostory. Úřad MČ Praha 5 jmenovanému útvaru již dvakrát zaslal všechny požadované doklady, včetně smluv a dokladů z účetnictví. Výsledek práce policie zatím není znám, neboť šetření nebylo ještě ukončeno.

 

 

                        S úctou                                                                     

 

 

                                                           Ing. Petr Horák         

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534