Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura P5

Interpelace 1.
Vážený pane starosto,
již dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentury Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Za téměř dva roky jsem tuto žádost zopakoval ještě sedmkrát. Musím s lítostí konstatovat, že ani po téměř dvou letech a osmi interpelacích nejste schopni mi sdělit šest požadovaných čísel. Zkusím tedy otázky jednodušší:
1.       Jaká byla odměna Agentury Praha 5, a. s. (tedy cena, za kterou akcie koupila)?
2.       Proč pohledávky byly prodány Agentuře Praha 5, a. s. bez vyhlášení veřejné obchodní soutěže, když v té době platný zákon o veřejných zakázkách to vyžadoval?
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 11. 6. 2009

Odpověď

Vážený pane doktore,
K bodu 1:
Odměna Agentuře Praha 5 a.s. náleží dle smlouvy o postoupení pohledávek a dle mandátní
smlouvy o správě:
Odměna Agentury dle smlouvy o postoupení pohledávek včetně příslušenství:
celkem                                  11.635.370,80   Kč                              
Odměna Agentury dle mandátní smlouvy o správě:
za nebytové prostory:                            0,-    Kč 
za byty:                                     4.364.002,70 Kč
K bodu 2:
Záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou pro inkaso dlužného nájemného byl zveřejněn dvojím způsobem. Prostřednictvím internetu na oficiální stránce Úřadu MČ Praha 5 dne 20.května 2003 na období do 4. června 2003. Druhý způsob zveřejnění byl proveden prostřednictvím úřední desky ÚMČ Praha 5. Z evidenčního razítka je patrné, že oznámení bylo na desku vyvěšeno dne 20. května 2003 a sňato dne 4. června 2003. Obě oznámení, kterými byl záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou pro inkaso dlužného nájemného, jsou podepsána ing. Janem Matouškem, tehdejším předsedou bytové komise RMČ Praha 5.
Na zveřejněný záměr přišly dvě nabídky. Nabídka na odkoupení pohledávek za inkaso dlužného nájemného za byty i nebytové prostory od Agentury Praha 5, a.s. a nabídka od společnosti Creditexpress, s. r. o., která také projevila zájem o vymáhání pohledávek.
Otázkou nutnosti zveřejnění záměru na vymáhání pohledávek a mandátní činnost na úseku nájemného za byty a nebytové prostory se zabýval na popud PČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Svým sdělením ze dne 28. února 2008 oznámil PČR i městské části Praha 5, že smlouva o postoupení pohledávek mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a.s. není veřejnou zakázkou podle tehdy platného zákona a nevznikla povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a záměr zveřejňovat. Rovněž smlouvu o spolupráci posoudil uvedený úřad tak, že se nejedná o veřejnou zakázku. Mandátní smlouvu o správě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemohl hodnotit, protože od jejího podpisu uplynula doba delší než 4 roky. Kopie všech popsaných dokladů jsou uloženy u odboru správy bytů, kde je možné do nich nahlédnout.
           
S úctou                                                                     
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534