Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura P5

Interpelace
Vážený pane starosto,
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požaduji, jsou k dispozici na odboru ekonomickém, evidentně nebyla pravdivá, protože údaje, které byly na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna 2008. Vzhledem k tomu, že ani v tomto termínu jsem se odpovědi nedočkal, 26. 6. 2008 jsem o požadované údaje žádal znovu. Odpověď, že ani v polovině září 2008 nelze na mnou položené otázky „zatím s přesností zodpovědět“, jsem nemohl považovat za dostačující. Stejně tak ujištění, že „komise s včetně příslušných pracovníků úřadu se touto causou zabývá“, které jsem obdržel na pátou v této záležitosti podanou informaci dne 18. 9. 2008 neposkytla odpovědi na položené otázky. V odpovědi na interpelaci ze dne 11. 12. 2008 jsem se dozvěděl, že mi bylo odpovězeno přímo v průběhu zasedání ZMČ. Musím konstatovat, že nebylo, ať jsem stenozáznam prohlížel z kteréhokoliv konce, níže uvedených šest čísel jsem v něm nenalezl. Obdobně ujištění, že ve zprávě na 16. zasedání ZMČ Praha 5 naleznu odpovědi, které jsem obdržel na svoji sedmou interpelaci ze dne 19. 2. 2009, se ukázalo liché. Proto již poosmé žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)    Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)    Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)    Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)    Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)    Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)    Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·         částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·         vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·         výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
Dále opětovně žádám odpověď na nezodpovězené otázky z interpelace ze dne 18. 9. 2008:
1.       Vyúčtování s Agenturou Praha 5, , a. s., probíhá neuvěřitelně dlouho. Nejsou již některé nároky MČ Praha 5 vůči této firmě promlčeny?
2.       V dozorčí radě Agentury Praha 5, a. s., byli 2 zastupitelé MČ Praha 5 delegovaní zastupitelstvem. Je s podivem, že akcionáři soukromé firmy akceptovali návrh Zastupitelstva MČ a do dozorčí rady je zvolili. Kdo jmenovitě byli akcionáři Agentury Praha 5, a. s. a kdo s nimi za MČ Praha 5 toto sjednal?
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 23. 4. 2009

Odpověď

Vážený pane doktore,
na většinu Vašich otázek bylo odpovězeno materiálem 16/45 pod názvem Informativní zpráva o účetních datech za období vyplývající z kontroly postoupených pohledávek za období od 1. 1. 2004 do 31. 8. 2008.
Tři otázky Vám byly zodpovězeny a upřesněny na společném jednání dne 4. června 2009 s pí. Žežulkovou a vedoucí odd. zdaňované činnosti pí. Lebruškovou.
Městské části Praha 5 nebylo přesně známo, kdo jsou akcionáři Praha 5, neboť se jednalo o vnitřní záležitost akciové společnosti. Ze stejného důvodu nelze zodpovědět otázku, proč akcionáři akceptovali návrh ZMČ Praha 5 na jmenování dvou zástupců naší městské části.
           
S úctou                                                                     
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534