Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Změny územního plánu

Interpelace
 
 
15.zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19.2.2009
 
Interpelace
Věc : Změny Územního plánu pro Městskou část Praha 5
Vážený pane starosto,
Podle informací z jednání výboru územního rozvoje hlavního města Prahy ze dne 5.2.2009 zveřejněných na internetových stránkách Magistrátu před dvěma dny je známo, že v současné době probíhají jednání mezi Útvarem rozvoje hlavního města Prahy a městskými částmi, za účasti radního Magistrátu pana Langmajera a Odboru územního plánu MHMP, o připomínkách městských částí k již rozpracovanému konceptu územního plánu.
Jednání s Městskou částí Praha 5 buď nedavno proběhla anebo brzy proběhnou a my zastupitelé Prahy 5 nejsme opět informováni. Je známo, že Městská část Praha 5 má pracovní verzi konceptu Územního plánu již od začátku listopadu 2008 a nikde jsem nenašla, že by se od té doby projednávaly změny nějakou standardní formou ( například ve výborech či radě Městské části Praha 5). V této souvislosti mám následující otázky :
1.      Jaké připomínky Městská část Praha 5 uplatnila, případně hodlá uplatnit, k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu?
2.      Jakým způsobem byly nebo budou tyto připomínky projednány a odsouhlaseny v orgánech Městské části Praha 5?
3.      Kým byly nebo budou tyto připomínky připraveny?
4.      Kdy a kde budou zveřejněny?
Prosím o písemnou odpověď nejpozději do 30 dnů, jak Vám ukládá zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Eva Hochheimerová, zastupitelka
V Praze dne 19. 2. 2009
 

Odpověď

V Praze dne 17. dubna 2009
Věc: Interpelace -  Změny Územního plánu pro městskou část Praha 5
Vážená paní zastupitelko,
konzultace k rozpracovanému konceptu nového územního plánu hl.m. Prahy, probíhající ve smyslu Statutu hl.m. Praha, se pro MČ Praha 5 konala 7.4.2009.
Pracovní verze rozpracovaného konceptu ÚPn není konečná, na pracovní schůzce se jednalo o připomínkách, které zaslala MČ Praha 5 v rámci přípravy nového územního plánu.
1.      MČ Praha 5 uplatnila náměty a připomínky občanů, podané prostřednictvím MČ Praha 5, podněty na změnu ÚPn, podané v rámci poslední vlny změn Z/08 a změny z předešlých vln změn ÚPn, ke kterým se MČ Praha 5 vyjádřila souhlasně, Náměty k novému územnímu plánu pro území MČ Praha 5, zpracované odbornými architektonickými ateliery a stanovisko MČ Praha 5 k Zásadám územního rozvoje hl.m. Praha.
2.      Připomínky, náměty a podněty na změnu ÚPn byly předány bez komentáře MČ Praha 5. Část projednaných podnětů a návrhů změn ÚPn, které byly řádně projednány v příslušných komisích, RMČ Praha 5, případně v ZMČ Praha 5 byly předány s komentářem ve smyslu projednání.
3.      Materiál byl ve smyslu výše uvedeného připraven odborem Kancelář architekta MČ Praha 5, jehož náplní je i tato činnost.
4.      Koncept územního plánu bude projednáván v orgánech městské části v rámci veřejného projednání.
K tomuto účelu byla ustanovena Pracovní skupina pro územní plán.
S úctou
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBAPŘÍLOHA:

Účetní data – smlouva o postoupení pohledávek a dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 za období od 1.1.2004 do 31.12.2008
 
 
 
postoupené pohledávky se splatností od 1.1.1993 do 31.12.2006
původně postoupeno                                  90.012.497,- Kč
opraveno po kontrole                                  15.323.217,- Kč      v účetní závěrce 2008
 správné postoupení                                    74.689.280,- Kč      v účetní závěrce 2008
doúčtování post.příslušenství                    9.385.270,- Kč     v účetní závěrce 2008
                                                                   ----------------------------
Celkem                                                                              84.074.550,- Kč
 z toho 60% pro MČ Prahu 5                       50.444.730,- Kč
z toho 40 % pro Agenturu Praha 5           33.629.820,- Kč
vybrané platby za postoupené pohledávky za období od 1.1.2004 do 31.8.2008
dle dohod o započtení pohledávek č. 1 a č. 2
 
 
dohoda o započtení pohledávek č. 1 ze dne 14.6.2005 / vybrané platby od 1.1.2004 do 31.12.2004 /
vybráno u MČ Praha 5                                  5.165.203,- Kč
vybráno u Agentury Praha 5                      5.937.104,- Kč
                                                                        ------------------------
Celkem                                                                          11.102.307,- Kč
z toho pro MČ Prahu 5                                  6.661.384,20 Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                     4.440.922,80 Kč
dohoda o započtení pohledávek č. 2 ze dne 13.3.2007 / vybrané platby od 1.1.2005 do 31.12.2006 /
 
vybráno u MČ Praha 5                                  5.230.928,- Kč
vybráno u Agentury Praha 5                  12.755.192,- Kč
                                                                     -----------------------------
Celkem                                                                           17.986.120,- Kč
z toho pro MČ Praha 5                              10.791.672,- Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                    7.194.448,- Kč    
platby vybrané od 1.1.2007 do  31.8.2008 z postoupených pohledávek dosud nezapočtených /zjištěno kontrolou /
 
vybráno u MČ Prahy 5                                  3.043.370,- Kč                   jistina
                                                                                 178.022,- Kč                    příslušenství k datu postoupení
 vybráno u Agentury Praha 5                     7.393.975,- Kč                   jistina
                                                                              1.827.902,- Kč                   příslušenství k datu postoupení   
                                                                    ----------------------------
Celkem                                                                           12.443.269,- Kč    
 
z toho pro MČ Prahu 5                                  7.465.961,40 Kč
z toho pro Agenturu Praha 5                     4.977.307,60Kč
REKAPITULACE dle případných zápočtů
celkem vybráno pro MČ Praha 5 /60 %/                                                              24.919.017,60 Kč
z toho započteno /viz dohody č.1 a 2/                                             -   17.453.056,20 Kč
dosud nezapočteno                                                                                        7.465.961,40 Kč
vybráno Agenturou za nepostoupené pohledávky 2007                     686.434,-    Kč
Celkem :                                                                                                     8.152.395,40 Kč        k 31.8.2008
Z této částky má MČ P5 na účtu                                                          - 1.932.835,- Kč
Celkem pro MČ                                                                                                 6.219.560,- Kč
Celkem vybráno pro Agenturu /40 %/                                               16.612.678,40 Kč
Z toho započteno /viz dohody č. 1 a 2 /                                          - 11.635.370,80 Kč
Dosud nezapočteno                                                                                      4.977.307,60 Kč
Vybráno u MČ pro Agenturu
Příslušenství po datu postoupení                                                                364.127,-     Kč
Celkem :                                                                                                             5.341.434,60 Kč
Z této částky má na svém účtu Agentura                                         - 3.618.245,- Kč
Celkem pro Agenturu                                                                                    1.723.189,- Kč
Z uvedeného vyplývá, že po případném zápočtu vybraných dosud nezapočtených plateb mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 by Agentura Praha 5 musela MČ Praha 5 ještě fyzicky uhradit na účet MČ Praha 5  4.496.371 Kč.

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534