Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura P5

Vážený pane starosto,
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požadujeme, jsou k dispozici na Odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „Ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna t. r. Již je červen, proto již počtvrté žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
Dále opakuji i otázku: Jak je zajištěno, aby nedošlo k promlčení pohledávek vzniklých v minulých letech?
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 26. 6. 2008

Odpověď

Vážený pane zastupiteli,
Úvodní část Vaší interpelace, která se týká výše a hodnot postoupených pohledávek, vymožených pohledávek a výše odměny pro Agenturu Praha 5, a. s., nelze zatím s přesností zodpovědět. V současné době stále ještě probíhá revize všech postoupených i nepostoupených pohledávek, kterou podle pokynu městské části Praha 5 provádí společnost Centra, a. s. ve spolupráci s Agenturou Praha 5. Podle aktuálního sdělení ekonomické ředitelky společnosti Centra Ing.O.Auespergerové bude revize dokončena nejdříve v  září letošního roku. Podle výsledků revize budou korigovány účetní přehledy, které se týkají postoupených pohledávek.
Pokud jde o otázku, jak je zajištěno, aby nedošlo k promlčení pohledávek vzniklých v minulých letech, věc je řešena dvěma usneseními Rady MČ Praha 5:
První usnesení bylo přijato na zasedání Rady MČ Praha 5, které se uskutečnilo dne      18. 3. 2008 pod č. 9/293/2008 a RMČ schválila záměr zahájit přípravu podmínek výběrového řízení na partnera, který pro MČ Praha 5 bude zajišťovat správu a vymáhání pohledávek vznikajících v souvislosti s pronájmy bytového a nebytového fondu. Předsedovi bytového výboru bylo uloženo předložit Radě MČ Praha 5 návrh podmínek výběrového řízení na partnera, který pro MČ Praha 5 bude zajišťovat správu a vymáhání pohledávek vznikajících v souvislosti s pronájmy bytového a nebytového fondu. V současné době probíhají konzultace podmínek výběrového řízení s advokátní kanceláří Jansta, Kostka & spol., vybrané usnesením RMČ č. 9/293/2008.
Smyslem tohoto usnesení je vybrat nového partnera pro správu a vymáhání pohledávek vzniklých z nájemních vztahů při pronájmech bytů i nebytových prostor v domech svěřených MČ Praha 5, neboť společnost Centra, a. s. na základě nově uzavřených obstaravatelských smluv, podepsaných ve formě dodatků, již dluhy z nájmů nespravuje a také je nevymáhá.
Druhým usnesením Rady MČ Praha 5 č. 15/488/2008 ze dne 29. 4. letošního roku bylo schváleno podání žalob o zaplacení na dlužné nájemné za byty, které vzniklo v období od 1. ledna 2007 do 29. února 2008, a to prostřednictvím pověřených advokátních kanceláří. Pověřenými advokátními kancelářemi jsou advokátní kancelář Mgr. Ireny Lazurové se sídlem Otakarova 15 a AK JUDr. Nataši Tuvorové se sídlem V Podluží 679/2, obě kanceláře v Praze 4. Oběma uvedeným advokátním kancelářím byly dne 7. 7. letošního roku předány seznamy dlužníků, kteří dluží za nájmy bytů k podání žalob nebo k rozeslání předžalobních upomínek.
S úctou                                                                     
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                   

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534