Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3

Paní
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. (ODS)
Místostarostka MČ Praha 5
                                      V Praze dne 17. 4. 2008
Věc: interpelace proti rušení části jeslí Na Hřebenkách 3
 
Vážená paní místostarostko,
 Obrátily se na mne matky, které mají děti v jeslích Na Hřebenkách 3, s obavou o budoucnost těchto jeslí. Tyto jesle mají dnes dvě oddělení, do nichž jsou rozděleny děti podle věku. Od září 2008 má být jedno oddělení těchto jeslí zrušeno, takže zůstane jen jedno oddělení, kam budou umístěny všechny děti ve věku od jednoho roku do tří let, což neodpovídá potřebám dětí, protože roční a tříleté děti nejsou na stejném stupni vývoje a tedy každá skupina potřebuje jiné aktivity. Pracovnice jeslí se obávají, že některé z nich dostanou výpověď a že ze zrušeného oddělení bude „anglická“ školka - její údajná budoucí majitelka již zařízení navštívila.
Dostupnost těchto zařízení nespočívá pouze v jejich počtu, ale také v jejich finanční dostupnosti. Pro celou řadu rodin a zejména osamělých matek jsou soukromá zařízení finančně nedostupná. Předškolní zařízení mají sloužit především mladým rodinám, aby se rodiče mohli po rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání, aby finančně zajistili své děti a také neztratili kvalifikaci. V České republice jakož i v jiných státech Evropské unie existuje celá řada projektů zaměřených na to, aby se matkám po mateřské dovolené usnadnil návrat do zaměstnání. Rušení předškolních zařízení je k tomu v přímém protikladu.  
Podle demografické studie vypracované pro MČ Praha 5 se odhaduje další růst počtu obyvatel Prahy 5. V poslední době se narodilo nejvíc dětí za poslední desetiletí a už dnes je v celé republice pociťován nedostatek předškolních zařízení.
Proto Vás, paní místostarostko, prosím o odpověď na tyto otázky:
1/ Je pravda, že jedno oddělení jeslí Na Hřebenkách má být zrušeno, a to v situaci, kdy tyto jesle jsou jediné v Praze 5? Pokud ano, jaké jsou pro to důvody?
2/ Proč Rada na místě předškolních zařízení spravovaných městskou částí pomáhá zakládat soukromá zařízení?
Děkuji Vám předem, paní místostarostko, za odpovědi.
Mgr. Anna Grušová
Zastupitelka MČ Praha 5
anna.grusova@zeleni.cz
http://praha5.zeleni.cz

Odpověď

Věc : odpověď na interpelaci proti rušení jeslí Na Hřebenkách 3
Vážená paní zastupitelko,
v odpovědi na Vaše otázky Vám sděluji :
Ad 1)
Po 1.1.2008 poklesl zájem o návštěvu jeselského zařízení i v důsledku novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a podle průzkumu na odboru sociálním, oddělení státní sociální podpory, volí přes 90% žadatelů o dávku – rodičovského příspěvku – tzv. tříletou variantu. Z uvedeného lze odvodit, že tito žadatelé – rodiče – budou mít zájem až o předškolní zařízení, nikoliv o jeselské zařízení. Celý objekt Na Hřebenkách sloužící dosud jako zařízení jeselské nebude zcela využit, proto je část budovy nabídnuta předškolnímu zařízení. Jeselské zařízení bude nadále fungovat ve stávajícím objektu v jednom oddělení, ale ve dvou třídách, s kapacitou 25 dětí ve věkové skupině 1 až 3 roky.
Pro úplnost uvádím, že jesle Na Hřebenkách nejsou jedinými v Praze 5, další zařízení pro děti mladší 2 let je na Barrandově  při MŠ Tréglova.
Ad 2)
Jeselské zařízení není zařízením předškolním. Po proběhlých zápisech do mateřských škol, které zřizuje městská část, jsou umístěny všechny děti pracujících rodičů. Naše městská část vítá nabídku dalších předškolních zařízení, které vznikají, ale soukromá zařízení nepomáhá zakládat.
S pozdravem

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534