Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5

JUDr. Milan Jančík, MBA
starosta MČ Praha 5
                                                                                                          V Praze dne 17. 4. 2008
Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
Vážený pane starosto,
žádám odpovědi na několik otázek týkajících se počtu a kvality MŠ na Praze 5. Nerozumím rozhodnutí RMČ Praha 5 zmíněné i v TZ začátku 9. dubna 2008 zvýšit počet dětí ve třídách mateřských škol na 28, což je absolutní povolené maximum. Chápeme, že toto nepopulární rozhodnutí reaguje na růst počtu narozených dětí a je také vedlejším efektem nikým neregulovaného zastavování městské části Praha 5 developerskými projekty a růstem nabídky bytů bez zajištění odpovídající občanské vybavenosti.. V tiskové zprávě Rady z 20.6. 2007 jste uvedl, že na Praze 5 je zhruba 35 volných míst v mateřských školách, ale nedořekl jste, že volná místa jsou jen v některých neatraktivních MŠ, zatímco v jiných MŠ se místa nedostávají. Odborníci na předškolní vzdělávání  považují za optimální počty v MŠ zhruba 20-23 dětí v jedné třídě, což dle mých informací MČ Praha 5 ve většině případů překračuje.
V souvislosti s výše uvedeným Vás prosím o konkrétní odpovědi na otázky:
1.      Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?
2.      Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?
3.      Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).
4.      Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?
5.      Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?
Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem
Bc. Lukáš Budín - zastupitel MČ Praha 5
Lukas.budin@zeleni.cz

Odpověď

V Praze dne 12. června 2008
Věc: Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
Pane kolego,                                     
na Vaši interpelaci odpovídám:
1.      Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?
Výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy jsou povolovány v souladu s odst. 3 §23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, Radou MČ Praha 5 na žádost ředitelky/le školy a nijak kvality a služby to neohrozilo (viz tabulka - příklad průměrné docházky v jednotlivých měsících a třídách).
2.                  Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?
V roce 2007 byla zadána demografická studie předpokladu nárůstu počtu obyvatel v MČ Praha 5 a z ní vyplynulo, že stávající kapacita MŠ do roku 2015 je postačující, neboť v oblastech např.Jinonice – Waltrovka, Holyně … je plánována výstavba nových předškolních zařízení a kapacita ZŠ je dostačující.
V posledních letech se navýšila kapacita MŠ U Tyršovy školy, MŠ Radlická, MŠ U Santošky, MŠ Peroutkova, rezerva je i na MŠ Chaplinovo nám. (27 míst).
3.      Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).
Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních letech - viz tabulky výsledku zápisu do MŠ v roce 2005, 2006, 2007 a 2008.
4.      Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?
Zřizovatel poskytuje neinvestičních příspěvek na zajištění provozu mateřských škol a částka je zahrnuta do rozpočtu OŠK ÚMČ vždy na daný kalendářní rok – viz schválený rozpočet MČ Praha 5 na rok 2008. Prostředky na mzdy jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje (MHMP) normativně – výkonem je žák, dítě. Pokud se MČ Praha 5 jako zřizovatel rozhodne otevřít další třídu MŠ a má kapacitu, mzdy od 1.9. – 31.12.2008, bude hradit z rozpočtu MČ a až od 1.1.2009 budou hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou ve schváleném rozpočtu v kapitole 04 – školství, v § 3111.
5.      Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?
Počet tříd a počet dětí je v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Chtěl bych se důrazně ohradit proti formulaci o předražené zakázce rekonstrukce, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ. Z přílohy popisující rekonstrukci ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983 je jasně patrný skutečný stav věci.
 
S pozdravem
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA
Přílohy:           -     Tabulka příkladu průměrné docházky ve dvou třídách umístěných v objektu Nad Laurovou
-         Tabulky výsledku zápisu do MŠ v roce 2005, 2006, 2007 a 2008
-         Kompletní rekonstrukce ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983, Praha 5 – Smíchov

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534