Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace ve věci užívání Informačního střediska v Prokopském údolí

Paní
Jitka Matoušková,
předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5 (nezávislá)
V Praze 9. 10. 2007
 
 
Interpelace ve věci užívání Informačního střediska v Prokopském údolí
Vážená paní Matoušková,
jako předseda Klubu zastupitelů Strany zelených musím veřejně vyjádřit politování, že jsme Vám a paní Evě Kalhousové umožnili v listopadu 2006 kandidovat za Stranu zelených do zastupitelstva MČ Praha 5. Přes vaše ujišťování o spolupráci jste hned po volbách začaly podporovat koalici kolem Milana Jančíka a během téměř ročního působení v této koalici jste svým hlasováním ukázala, že vám nejde o životní prostředí, občanskou společnost či veřejný zájem. Strana zelených se musí od vašeho chování veřejně distancovat. Požadujeme dále i veřejné vysvětlení nejasností kolem  vaší Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (dále Společnost), a jejího vztahu k zastupitelstvu a úřadu Městské části Praha 5.
Vážili jsme si vaší práce ve Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Vadí nám však, že jste jako zastupitelka při hlasování neoznámila střet zájmů a sama sobě (Společnosti) schvalovala vyúčtování ekologických grantů od MČ. Vadí nám dále, že jste Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy pro Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí podepsanou starostou arch. Petrem Syrovým (ODS) a Josefem Matouškem 6. 1. 1994 neuvedla za 13 let do právního pořádku a souladu s realitou. Podle našich informací teprve po 10 letech ÚMČ vložil dne 24. 5. 2004 geometrický plán staveb Centra do katastru nemovitostí (výpis z KN z 5. 6. 2007) a teprve v září 2007 (po podání podnětu na přešetření do kontrolního výboru ZMČ Praha 5) navrhl odbor obchodních aktivit úřadu MČ P5 vaší Společnosti uzavřít řádnou nájemní smlouvu na užívání objektu.
V souvislosti s užíváním prostor v Informačním centru v Prokopském údolí vámi a vaším manželem od roku 1994 vás žádáme o odpovědi:
Co jste udělala od roku 1994 jako zakladatelka Společnosti a dlouholetá zastupitelka na MČ Praha 5 pro uzavření řádné nájemní smlouvy Společnosti v Informačním centru? Jakou částku Společnost zaplatila městské části za užívání Informačního centra v jednotlivých letech 1994-2007? (Prosím přehled resp. kopie dokladů.) Jaké částky Společnost dostala od Městské části na provoz Informačního centra formou darů, grantů, atd. v letech 1994-2007? (Prosím přehled.) Jaké jsou měsíční provozní náklady objektu, ve kterém Informační centrum sídlí (elektřina, plyn, odvoz odpadů atd.)? Využíváte část objektu Informačního centra také pro své bydlení?
Děkuji za odpovědi. 
S pozdravem
  
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Předseda politického Klubu Strany zelených ZMČ P5
jan.martinec@zeleni.cz

Odpověď

RNDr.Jan Martinec, CSc
Předseda Klubu Zelených
V Praze dne 9.11.2007
Pane zastupiteli,
objekt K Dalejím 480 (nyní 748/6) má v nájmu Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, kontaktní adresa: Pražského 661, Praha 5. Tím by má odpověď mohla končit. Napsal jste, bohužel, na špatnou adresu.
Protože vím, že jste nezkušený zastupitel, budu se Vám snažit poskytnout některé informace, které vím. Také Vám dám radu, kde si potřebné informace zjistit. V současné době je Informační centrum otevřené pro veřejnost každý víkend a po dohodě kdykoliv. Spojení je mimo jiné na internetu a na informační nástěnce v Prokopském údolí. Tam byste také získal odpovědi na Vaše otázky, kdybyste se o práci Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí chtěl zajímat.
Objekt K Dalejím se do vlastnictví MČ Praha 5 dostal v roce 1991 z vlastnictví Národní galerie.
Uzavřít nájemní  smlouvu s MČ Praha 5 bylo a je úkolem J. Matouška. Ten čekal na výzvu z OOA k uzavření smlouvy. Na jeho opakované dotazy mu bylo odpovídáno, že smlouvu prozatím nelze uzavřít, protože dosud nebyl vydán zákon o vojenských újezdech. (vlastnické vztahy k pozemkům byly komplikované). Na některé další Vaše otázky najdete odpovědi ve výročních zprávách Společnosti, které pravidelně zveřejňuje od roku 1991.
MČ Praha 5 (jako dobrý správce svého majetku) opakovaně provedla kontroly objektu K Dalejím 748/6. Poslední kontrola byla v září tohoto roku.
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nemá žádné zaměstnance a všichni její členové provádí všechny aktivity formou dobrovolné práce a bez nároku na odměnu.
Objekt je využíván v souladu se stávající smlouvou a to pro účely ochrany přírody. Členové Společnosti provádí ochranu přírody hlavně prakticky a dlouhodobě.
 Společnost byla oceněna Cenou Niky a dalšími českými i mezinárodními oceněními.
 Pan Velek se svojí rodinou  byl častým hostem na akcích pro veřejnost, které pořádala Společnost a mohl Vám proto podat doplňující informace. Asi ve Vašem klubu vázne vzájemná komunikace.
Pan Velek spolu s Vámi si založil předvolební kampaň na dobré práci Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a jejích dlouholetých aktivitách na území MČ Prahy 5 a předpokládala jsem, že jste znalý poměrů v tomto občanském sdružení.
Pokud Vás zajímá práce Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, obracejte se svými dotazy a podněty na kontaktní adresu Pražského 661, 152 00 Praha 5.
Pokud Vás zajímá práce zastupitelky Jitky Matouškové obracejte se na mne. Děkuji.
 
S pozdravem Jitka Matoušková
 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534