Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace k rozhodnutí RMČ prodloužit firmě GEOSAN Alfa termín

Bc. Jan Smetana (ČSSD)
Místostarosta RMČ Praha 5, člen  neformální pracovní skupiny pro kolonii Buďánka
 
Interpelace k rozhodnutí RMČ prodloužit firmě GEOSAN Alfa termín k předložení urbanisticko ekonomické studie výstavby v památkové zóně Buďánka
Vážený pane místostarosto,
Koalice (ODS, ČSSD, ED) dne 26.1.2007 prohlasovala svými hlasy usneseni o prodeji pozemků a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky  památkové zóny Buďánka č.parc. 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 v k.ú.Smíchov se společností GEOSAN ALFA s.r.o., člena skupiny GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ 17049300 za cenu 31 mil. Kč. Opozice kritizovala ohrožení památkové zóny především absencí regulačních podmínek ve výběrovém řízení. Koalice si alespoň vaším návrhem vyhradila podmínku schválit technicko ekonomickou studii, která musí Geosan předložit zastupitelstvu do 30. 9. 2007 jinak nenabude smlouvy o smlouvě budoucí účinnosti.
Dne 27.9.2007 jste v Pražském deníku potvrdil, že radnice od Geosanu neobdržela žádnou urbanistickou studii, a dále jste prohlásil:  "Počkáme si do neděle a začátkem týdne svoláme pracovní skupinu, abychom se rozhodli, co budeme dělat dál." Pracovní skupina pro kolonii Rudánku jste nesvolal. Rada 2.10. oznámila, že schválila prodloužením termínu předložení technicko urbanistické studie od společnosti Geosan Alfa s.r.o. k projektu revitalizace osady Buďánka a prodloužila účinnosti uzavřené smlouvy do 31.7.2008. Rada resp. tiskový mluvčí zveřejnili na webu text, kde si plete Radu MČ (orgán) a Městskou část (území). Rada je si asi jistá svým „hlasovacím strojem“, že předjímá souhlas zastupitelstva, orgánů památkové péče i sdružení, které s projekty Geosanu nesouhlasí viz www.zachranmebudanku.cz. Mluvčí Geosanu Martin Poláček klamal veřejnost, když 27.9. uvedl, že projekt GEOSANU má souhlas památkářů.
Mám velmi špatnou zkušenost s neformálními „pracovními skupinami“ Rady MČ Prah  5, které nemají schválený mandát ani finance na práci a studie. Pokud vůbec PS skupiny došly k nějakému doporučení, Rada a majorita koalice je fakticky ignoruje (viz rozhodnutí RMČ z 29.6.o výpovědi gymnasia Buďánka navzdory doporučení tematické pracovní skupiny).
Také „pracovní skupina“ pro revitalizace Buďánka byla podle mého názoru více „mediálním alibi“ k chlácholení občanů než funkčním pracovním týmem. Nicméně oceňuji kompilaci historických dokumentů a projektů, které jste zájemcům zajistil z OOA. Dokumenty dokazují, že RMČ navzdory svému slibu z roku 2002 Dokončíme revitalizaci krizových lokalit na území městské části,  například „Buďánka, Plzeňská , Kmochova“  nedala do vyběrového řízení  žádné památkářské regulační podmínky a nabídla pozemek GEOSANU volně bez podmínek. Památkové zóně Buďánka nepomohla ani studie objednaná pro komisi regenerace z února 2007 (autorů arch. Tomáše Remla, dr. Daniela Ebela, s dodatkem arch. Čechové), která hovoří o Buďánce v minulém čase a v které arch. Čechová uvažuje o výstavbě třípodlažních domů podle územního plánu před vyhlášením památkové zóny.
Díky odborné pozici NPÚ a Sboru Expertů  MHMP byly do září 2007 zformulovány regulační podmínky (viz zápisy 76 a 77. jednání Sboru expertů na http://pamatky.praha-mesto.cz), které Geosan svými projekty nesplnil.
Dovoluji si Vám položit několik otázek
Jaký je mandát tzv. pracovní skupiny?  Kolikrát se v roce 2007 sešla? Jaké podklady od firmy GEOSAN a památkářů měla pracovní skupina vaším přičiněním k dispozici? Jaká konkrétní návrhy jste ve věci kolonie Buďánky předložil Radě? Měla Rada při rozhodovaní 2.10. aktuální dokumentaci od GEOSANU? (prosím kopii) Proč jste nesvolal (podle svého slibu z 27.9. v novinách) jednání PS před jednáním Rady? Hlasoval jste na Radě pro prodloužení  termínu předložení studie do 31.7.2008? Neindikují (podle vašeho názoru) formulace v tiskové zprávě pana pana Jana Šlajse z 2.10.2007  „Městská část ...myslí …vítá…uvědomuje si….vnímá…“ nějakou počínající poruchu osobnosti pisatele (např. megalomanii)?
Děkuji za odpovědi
V Praze 15.10.2007
Ing.Ondřej Velek
Ondřej.velek@zeleni.cz
Přílohy
Tisková zprava  “ 2. 10. 2007 Rady MČ Praha 5 o prodloužení termínu schválení studie revitalizace „Osady Buďánka „
http://www.praha-smichov.cz/view.php?cisloclanku=2007100008
 
Usnesení: 3 / 26 / 2007 z 26. 1. 2007 "Osada Buďánka" - uzavření smlouvy budoucí kupní se společností GEOSAN ALFA s.r.o., člen skupiny GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ: 17049300

Osada Buďánka" - uzavření smlouvy budoucí kupní se společností GEOSAN ALFA s.r.o., člen skupiny GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ: 17049300
Publikováno: 26. 1. 2007. Přečteno: 77×
Datum: 26. 1. 2007
Autor: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní
Číslo usnesení: 3 / 26 / 2007
26. bod jednání
Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní
"Osada Buďánka" - uzavření smlouvy budoucí kupní se společností GEOSAN ALFA s.r.o., člen skupiny GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ: 17049300
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemků a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky č.parc. 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 v k.ú.Smíchov se společností GEOSAN ALFA s.r.o., člena skupiny GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ 17049300 za cenu 31 mil. Kč
II. Si vyhrazuje
1. schválit technicko ekonomickou studii, která musí být předložena do 30. 9. 2007, před nabytím účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení bylo schváleno: 28 hlasy
JUDr. Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

                  3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007                                        předsedá: Jančík Milan JUDr.                                          HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                                                18.1.2007 16:42:30                                     25. "Osada Buďánka" - uzavření smlouvy budoucí            ______________________________________________________________________    Altner Boleslav                          ODS        1   Pro            Bartoš Jaroslav                          ODS        2   Pro            Češková Andrea JUDr.                     ODS        3   Pro            Doležal Lukáš Bc.                        ODS        4   Proti          Dvořák Bohumil Ing.                      ČSSD       5   Pro            Ebel Daniel PhDr.                        ODS        6   Pro            Fořt Vaněk                               ČSSD       7   Pro            Fott Martin JUDr.                        ODS        8   Nepřítomen     Gál Ondřej                               ODS        9   Proti          Grušová Anna Mgr.                        SZ         10 Proti          Havlíček Patrik Mgr.                     ODS        11 Proti          Heissler Herbert Bc.                     ODS        12 Pro            Herold Lukáš                             ODS        13 Pro            Lukáš Budín Bc.                          SZ         14 Proti          Hlaváček Jan                             ODS        15 Pro            Hochheimerová Eva,MA,FCCA                SNK ED     16 Zdržel se      Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty      ODS        17 Pro            Jančík Milan JUDr.                       ODS        18 Pro            Kalhousová Eva                           SZ         19 Pro            Kohout Aleš                              SNK ED     20 Pro            Kudrys Milan PhDr.                       ČSSD       21 Pro            Macek Milan RNDr.CSc.                    KSČM       22 Proti          Martinec Jan RNDr.CSc.                   SZ         23 Proti          Matoušek Jan Ing.                        ODS        24 Pro            Matoušková Jitka                         SZ         25 Pro            Metelec Jiří                             ČSSD       26 Proti          Morávková Angela Ing.                    SNK ED     27 Nepřítomen     Najmon Viktor Mgr.                       ODS        28 Pro            Peterková Růžena                         KSČM       29 Zdržel se      Reml Tomáš Ing. arch.                    ODS        30 Pro            Rygl Zdeněk                              SNK ED     31 Pro            Skalický Jan Ing.                        ODS        32 Pro            Smetana Jan Bc.                          ČSSD       33 Pro            Šesták Michal                            ČSSD       34 Pro            Škaloud Miroslav RNDr.                   ODS        35 Pro            Šupová Heda Mgr.                         ODS        36 Proti          Tichý Miroslav Ing.                      ODS        37 Pro            Tuček Michal                             SNK ED     38 Pro            Váchová Vlasta Ing.                      ČSSD       39 Pro            Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.                ODS        40 Pro            Velek Ondřej Ing.                        SZ         41 Proti          Vitha Jiří Ing.                          ODS        42 Proti          Zapletal Vojtěch                         ODS        43 Pro          ______________________________________________________________________   Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 28 (65%) Proti: 11 (26%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%) Nepřítomno: 2 Hlasování o usnesení

Odpověď

Vážený pane zastupiteli,
k Vaší interpelaci ze dne 15.10.2007 a k otázkám zde položeným si dovoluji sdělit následující odpovědi:
Jaký je mandát tzv. pracovní skupiny?
Mandát pracovních neformálních skupin je dán pouze mou osobní iniciativou, kdy se ve spolupráci se zástupci opozice a občanských skupin snažím najít alternativní způsoby řešení některých problému na Praze 5, např. revitalizace dělnické kolonie Buďánka, stejně jako u formálních komisí je výstup z této pracovní skupiny pouze doporučením Radě MČ Praha 5 (dále jen RMČ) a k ničemu radu nezavazuje. Oficiální projednávání probíhalo v komisi regenerace.
Kolikrát se v roce 2007 pracovní skupina sešla?
Tato pracovní skupina se v roce 2007 sešla 3x.
Jaké podklady od firmy Geosan a památkářů měla pracovní skupina vaším přičiněním k dispozici?
Jelikož není stále dopracován projekt firmy Geosan Alfa s.r.o., tak pracovní skupině byly předloženy pouze starší verze projektu  
 
Jaké konkrétní návrhy jste ve věci kolonie Buďánky předložil Radě?
Žádné návrhy a výstupy z této pracovní skupiny jsem RMČ zatím nemohl předložit, protože  stálé není ukončeno výběrové řízení, které vyhrála firma Geosan Alfa s.r.o.
Měla Rada při rozhodování 2.10. aktuální dokumentaci od Geosanu? Hlasoval jste na Radě pro prodloužení termínu předložení studie do 31.7.2008?
Aktuální dokumentace od Geosanu Alfa s.r.o. při rozhodování RMČ nebyla předložena, protože na základě připomínek památkářů na ZHMP je zpracovávána nová verze projektu. Proto i já jsem hlasoval v RMČ pro doporučení zastupitelstvu ve smyslu prodloužení termínu předložení technicko-urbanistické studie od společnosti Geosan Alfa s.r.o
Proč jste nesvolal (podle svého slibu z 27.9.2007 v novinách) jednání PS před jednáním Rady?
Pracovní skupinu jsem před jednáním nesvolal, jelikož nebyl předložen projekt schválený památkáři a nebylo zatím o čem diskutovat
Na závěr odpovědi na vaší interpelaci mám ještě několik poznámek. Neformální pracovní skupiny vytváří prostor pro řešení problémů, nikoli jistotu, že daný problém bude vyřešen na základě doporučení pr. skupiny. RMČ je složena z různě profilovaných stran a řešení nalezené v pracovní skupině musí být schváleno všemi koaličními partnery.
S pozdravem
  
                                                                                              Bc. Jan Smetana
                                                                             zástupce starosty Městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534