Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Práce kontrolního výboru

INTERPELACE  :

Zastupitelstvo dne 28. 6. 2007

 

na ing. Velka – předsedu KV

   

Pane ing. Velku, činnost výboru protikorupčního a ostatních včetně komisí spočívá hlavně v přípravě programů, kompletních materiálů a pokud je to nutné, tak i v přizvání resortních radních či odpovědných osob, kteří se k dané záležitosti vyjádří, nebo poskytnou odborné informace, aby výbor či komise mohla záležitosti řešit a posoudit a byla tak účinným nástrojem či poradním orgánem zastupitelům.

Interpeluji Vás proto, z jakého důvodu se toto tak neděje v kontrolním výboru a kdy konečně začne kontrolní výbor pracovat a plnit své povinnosti, jelikož do této doby mě připadá, že si z kontrolního výboru děláte pouze reklamní kampaň své osoby a strany zelených a používáte kanceláře ke svým osobním záležitostem na účet MČ P5 a tedy i na účet daňových poplatníků.

Začíná mě docházet z jakého důvodu jste vlastně kandidoval, jelikož vědomosti nemáte dle titulu a zájem občanů Vás také moc netrápí.

  

Michal Tuček

      radní

Odpověď

Odpověď Ondřeje Velka (SZ), předsedy kontrolního výboru na interpelace od členů kontrolního výboru Aleše Kohouta (ED), Milana Tučka (ED) a Milana Kudryse (ČSSD) na 7. ZMC Praha 5 dne 28.6.2007
Aleš Kohout (ED) – uvolněný člen RMČ
Milan Tuček (ED) – neuvolněný člen RMČ, předseda protikorupčního výboru ZMČ
Milan Kudrys (ČSSD) – uvolněný předseda bezpečnostního výboru ZMČ
Vážení pánové,
Děkuji Vám za vaše vystoupení na 7. ZMČ, které především ukázalo vaši loajalitu koalici (části ODS-ČSSD-ED) pod vedením předsedajícího pana Milana Jančíka a vaše pojetí demokracie. Odpověděl jsem Vám již částečně na místě a teď doplňuji informaci písemně.
Od pana PhDr. Milana Kudryse jsem obdržel z Kanceláře bohužel jen nečitelný rukopis (zjevně odpovídající spěchu agilního člena koalice splnit „bojový“ úkol od pana Jančíka J), který jsem dostal v čitelné formě až ve stenozáznamu.
Bohužel vaše „interpelace“ neobsahovaly věcné otázky ale spíše řečnická zvolání. Přes tento deficit jsem se pokusit vyextrahovat z dodaných textů otázky, na které bych mohl odpovědět:
 
Byla výzva předsedy KV O.Velka k rezignaci radních Aleše Kohouta a Milana Tučka podložena snahou o lepší funkčnost KV? (Aleš Kohout)
Ano. Funkčnosti KV by podle mne prospělo, kdyby v něm nebyli z principu členové Rady (výkonného orgánu, který má být především kontrolován) ani majorita příznivců koalice Milana Jančíka (PT. E. Kalhousová, B.Altner, J.Hlaváček, J. Bartoš, A.Kohout, M.Kudrys, M.Tuček), kterou má opozice kontrolovat. Nový KV může jen vzpomínat na programové prohlášení Rady 2002-6, kde byla pasáž č. 13 obsahující sliby: Oblast kontroly - Budeme respektovat a podporovat věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva i rady městské části. Budeme dbát na dodržování právních předpisů ostatními orgány městské části a úřadu městské části. Budeme podporovat řádné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu městské části. Budeme  nadále prosazovat a respektovat již zavedený princip, že vítěz voleb přenechá oblast kontroly opoziční straně. Nová koaliční Rada (ODS-ČSSD-ED) ve svém prohlášení 2006‑2010 sliby v oblast kontroly nedala a do KV nominovala 7 členů koalice Milana Jančíka proti 2 členům opozice J
Proč činnost KV nespočívá hlavně v přípravě programů, kompletaci materiálů, přizvávání radních resp. odpovědných osob? (Milan Tuček)
Bohužel jste zrovna na KV chyběl ale majorita KV se usnesla na svém 1. jednání 10.1.2007, že nebude pracovat podle připravených programů (např. protikorupčních apod.) ale na bázi „ad‑hoc“ předkládaných případů. Rychlejší kompletaci materiálů brání mimo jiné obstrukční a pomalé poskytování pokladových materiálů některými úředníky, kteří se řídí nepsaným příkazem tajemníka úřadu pana Karla Čudy, bez jehož souhlasu se materiál bojí vydat. Bohužel od 7 členů koalice nepřišla konkrétní pomoc při získávání materiálů. Dokonce KV opakovaně bezvýsledně žádal pana Milana Tučka, člena KV a předsedu protikorupčního výboru, o materiál k právnímu stanovisku AK Jansta ke kolonii Buďánka.
Kdy začne KV pracovat? (Milan Tuček)
KV začal pracovat na svém 1. zasedání 10.1.2007 (jako vůbec prvý výbor nového zastupitelstva). Členové KV pan M.Tuček a B. Alter se z tohoto jednání omluvili.
4. Kdy budou jednání kontrolního výboru připravena tak, aby kontrolní výbor mohl řádně působit a plnit povinnosti a mohl své zprávy předat ZMČ? (Milan Kudrys)
KV předkládá zastupitelstvu pouze formálně schválenou kontrolu usnesení, které úřad. Jednání výboru jsou připravována podle podnětů veřejnosti nebo opozičních zastupitelů. Opakovaně a zatím bezvýsledně jsme žádal místopředsedkyni Evu Kalhousovou a další členy výboru, kteří kritizovali práci předsedy a tajemnice, aby aktivně spolupracovali a konkrétně pomohli. Vaši řečnickou otázku pasivním členům KV znovu položím a věřím, že tomto apelu již začnou spolupracovat.
Které případy, které mu navrhl předseda, přijal kontrolní výbor k projednání? (Milan Kudrys)
KV bez problémů formálně schvaloval usnesení o plnění usnesení ZMČ a RMČ. Na KV došla cca dvacítka případů a cca 14 případů, o kterých jsme se s opoziční kolegyní Růženou Peterkovou domnívali, že je možné k nim přijmout na KV nějaké stanovisko, jsme předložili na KV k diskusi. Členové koalice pana Milana Jančíka dosud nenavrhli ani jeden případ ke kontrole ani žádné konstruktivní usnesení k vyřešení cca 14 případů. Většina návrhů členů KV z koalice pana Milana Jančíka směřovala podle mého názoru k zastavení šetření nebo odmítnutí případu pro formální důvody.
Vážení pánové,
věřím, že po 7.zastupitelstvu 28.6. jako členové kontrolního výboru jistě navrhnete vyšetřit porušení jednacího řádu ZMČ resp. Zákona o HMP předsedajícím Milanem Jančíkem, který připustil interpelace pravděpodobně v chybném pořadí (členové koalice A. Kohout, M.Tuček, M. Šesták, H. Heisler, M. Kudrys, J. Matoušek, E. Kalhousová, M. Jančík se netransparentním způsobem napsali na seznam interpelujících zjevně před členy opozice) a umožnil, aby tito zastupitelé často v rozporu se zákonem interpelovali nepříslušné osoby (J.Matoušek zastupitele L. Budína resp. J.Martince apod.). Doufám také, že se jako členové KV také kriticky vyjádříte ke zdržovací taktice tzv. „filibustrování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Filibuster) pana Milana Jančíka, který, aby vyčerpal veškerý čas na interpelaci, se uchýlil ke čtení dopisu, který neměl s interpelovaným nic společného.
 
V Praze 26.7.2007
Ing. Ondřej Velek
Ondrej.velek@zeleni.cz

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534