Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Dostavba prostor a rekonstrukce zahrady MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice

Pan

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5

  

                                                                                                            V Praze dne 28.6. 2007

  

Interpelace ve věci investiční akce – dostavba prostor a rekonstrukce zahrady

MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice, Radlická 140

 

 

Pane starosto,

   jako člen Rady školy při ZŠ a MŠ Radlice Vás musím upozornit na vážné nedostatky související s průběhem investiční akce  dostavby prostor a rekonstrukce MŠ Na Laurové 1/1983.

   Smlouva o provedení díla byla uzavřena s dodavatelem – Konstruktiva, a.s. v únoru letošního roku , s termínem dokončení  zakázky 15.6.2007 .

    Z neznámých důvodů začala stavební činnost až 23.5. 2007 a stavební práce probíhají nepravidelně; je v současné době jasné, že stanovený termín dodržen nebyl a práce nebudou dokončeny ani v mírně  prodloužené lhůtě.

    Tento fakt se negativně promítne i do prázdninového provozu mateřské školy a s největší pravděpodobností naruší i provoz na počátku nového školního roku.

    Proto Vás, pane starosto, žádám o prošetření vzniklé situace a provedení nápravy v co nejkratším možném termínu. Tak, aby nebyl ohrožen chod školy, a to především s ohledem na bezpečnost dětí.  Zároveň žádám o písemnou zprávu o provedených opatřeních.

  

Děkuji

      Ondřej Gál

zastupitel MČ Praha 5 

       

Odpověď

V Praze dne 1. srpna 2007

Věc:  Interpelace ve věci ZŠ Radlická 140/115, úprava půdních prostor

Pane zastupiteli,

smlouva o dílo ident. znak 15/0/OIV/2007 na provedení veřejné zakázky: „ZŠ Radlická 140/115, objekt MŠ Nad Laurovou 1/1983 – úprava půdních prostor pro pobyt dětí a výměna herních prvků na zahradě“ se stavební firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., Půlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 byla uzavřena dne 10.04.2007 a stavební práce zahájila KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., téhož dne.

U výše uvedené smlouvy o dílo v čl. III. 4 - Čas plnění díla je mj. uvedeno:

„Dílo dle čl. II. bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli bude nejpozději do 30.06.2007. Zhotovitel zajistí kolaudaci stavby včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu nejpozději do 15.07.2007.

Vzhledem k pomalému postupu stavebních prací provedl OIV ÚMČ P5 písemnou urgenci plnění časového harmonogramu stavebních prací u zhotovitele firmy KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.. Zástupce firmy KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. telefonicky se omluvil pov. vedoucí OIV ÚMČ Ing. H. Brůhové za časový skluz  s odůvodněním nedostatkem kapacity pracovních sil z důvodu velké pracovní zátěže na mimořádně stěžejní stavební zakázce mimo Prahu. Dále ve stejné době dokončoval pro MČ Praha 5 nový objekt MŠ v areálu Tyršovy školy.

Kolaudační řízení je svoláno na 7.8.2007, následně po nabytí jeho právní moci může školka vybudované prostory bezproblémově využívat.

Tato veřejná zakázka, zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 zák.č. 137/2006 Sb., byla přidělena firmě KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., z důvodu dosud trvajících záruk na stavební úpravy celého objektu (statika, dispozice, okna, fasády) vč.výdejny jídel, které tato firma provedla ve velmi dobré kvalitě v roce 2005.

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534