Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Zvýšení nájemného

Interpelace č. 2

Vážený pane starosto,

RMČ rozhodla o zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 9. 2007 o 90 % možného zvýšení měsíčního nájemného. V následujících dvou letech, vždy od 1. ledna, o maximum možného. Toto zvýšení se týká přibližně 2 200 domácností.

Z hospodaření MČ do roku 2005 (za rok 2006 dosud nebylo zveřejněno) plyne, že hospodaření s byty nebylo ztrátové. Jaký byl tedy důvod tohoto zvýšení nájemného? Plyne snad z výsledku hospodaření s byty za rok 2006, že je ztrátové a proto je nutné nájemné zvýšit? Žádám o zveřejnění ekonomické kalkulace pro toto zvýšení.

           

S pozdravem

 

V Praze dne 8. 6. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

 

Odpověď

V Praze dne 20. červen 2007

  

Věc: Interpelace  - zvýšení nájemného

Vážený pane zastupiteli,

jednostranné zvýšení nájemného z bytů vychází ze zákona č. 107/2006 Sb. a z pokynu Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. Povinností zastupitelů MČ Praha 5 i jednotlivých odborů úřadu je vyvíjet takové činnosti a hospodařit tak, aby byla posilována příjmová část rozpočtu městské části. To bylo hlavním důvodem, proč bylo k jednostrannému zvýšení nájemného z bytů u MČ Praha 5 přistoupeno. Do způsobu zvýšení nájemného se však promítly i sociální ohledy. Jednostranné zvýšení nájemného bylo provedeno jen ve výši 90 % sazeb stanovených Cenovým předpisem MMR a také jen za poslední 4 měsíce v roce 2007. Podle samostatného bodu usnesení rady bylo zohledněno placení nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení, kde je stanovena snížená sazba ve výši 40,- Kč/m2/měs. Dalším důvodem k provedení jednostranného zvýšení nájemného z bytu byl inflační propad, který sazby nájemného za byty v posledních 5 letech zaznamenaly. S ohledem na zrušení vyhlášky 176/1993 Sb. o nájemném z bytů Ústavním soudem, nastalo v této oblasti tzv. právní vakuum a pronajímatelé neměli možnost u existujících nájemních vztahů nájemné každoročně upravovat. Do 1. ledna 2007 platily sazby regulovaného nájemného, stanovené pro období 2001 - 2002. Z hlediska formálního příslušelo rozhodnutí o jednostranném zvýšení Radě MČ Praha 5, a to podle ustanovení § 94 odst. 3 zák. č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze, podle kterého rada rozhoduje ve věcech, které MČ vykonává v samostatné působnosti, pokud tyto věci nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo si je zastupitelstvo nevyhradí. Rada MČ Praha 5 přijala příslušné usnesení na doporučení členů zastupitelstva, kteří tvoří bytový výbor ZMČ.

            

S pozdravem

  

                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534