Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Pronajímání bytů určených pro privatizaci

Pan

Ing. Jan Matoušek

Předseda Bytového výboru MČ Praha 5

                                                                                                                      V Praze 8.6. 2007

 

Interpelace ve věci pronajímání bytů určených pro privatizaci

 

Vážený pane Matoušku,

s podivem jsem sledoval výsledek hlasování v rámci schůze BV o souhlasu s pronajímáním volných obecních bytů, které  jsou určeny pro privatizaci. Nakonec totiž bylo odsouhlaseno  pokračování této praktiky, čemuž jsem se, protože jsem hlasoval proti, opravdu ze srdce podivil. Udivily mě rovněž důvody či argumentace, které nejenom z Vaší strany zazněly a které postup pronajímání takovýchto bytů schvalovaly. Hlasy všech nás, kteří jsme hlasovali proti, vyzněly naprázdno, a proto jsem uznal za vhodné, aby i ostatní zastupitelé měli možnost si poslechnout a posoudit Vaše argumenty a případně mě přesvědčit, že se ve svém postoji k tomuto tématu mýlím.

     Domnívám se totiž, že BV odsouhlasený návrh počítající s pronájmem volných bytů majících jít do privatizace se rovná ekonomickému nesmyslu. Proč pronajímat byty, které mají přeci jít do privatizace a z jejichž prodeje by MČ za tržní hodnotu plynulo do pokladny tolik potřebné finance pro budoucí hubená léta! Vždyť je přeci musí být každému jasné, že obratem novopečení nájemníci zažádají o koupi bytu, navíc s výhodou předkupního práva. Takovýto systém je přeci evidentně náchylný k ovlivnění a zneužití! Mít možnost mít právo první volby je značně výhodné a navrhovaná cena nemá možnost se tzv. vyšroubovat nahoru v rámci konkurenčního boje mezi jednotlivými nabídkami. Navíc obecní byty jsou nájemníkům nabízeny za cenu rozhodně nižší než je cena na trhu.

     Proto Vás, pane Matoušku, žádám, abyste ze zvýše zmíněných důvodů tento systém změnil v tom smyslu, aby nepoškozoval hospodaření MČ Praha 5, a pokud tak neučiníte, abyste vysvětlil a obhájil tento lehce zneužitelný až korupční systém.

S pozdravem

Bc. Lukáš Budín

Člen zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď

Vážený pan
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
V Praze dne 17. září 2008
 
 
 
Věc: Interpelace ve věci přidělování obecních bytů v MČ Praha 5
Vážený pane zastupiteli,
Nabídkové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné probíhá dle Zásad pronájmu obecních bytů, které byly projednány v Bytovém výboru a následně schváleny Radou MČ Praha 5. Losování nabídkového řízení probíhá za přítomnosti členů Bytového výboru (Vy sám jste byl vícekrát přítomen). Nebráním se ani přítomnosti dalších členů ZMČ Praha 5. Proto nevidím důvod přítomnosti osoby mimo MČ Praha 5.
Omlouvám se Vám za pozdní odpověď na Vaši interpelaci.
S pozdravem
                                   Ing. Jan Matoušek
                                   Předseda BV MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534