Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Přidělování obecních bytů

Pan

Ing. Jan Matoušek

Předseda Bytového výboru MČ Praha 5

                                                                                                                      V Praze 8.6.  2007

Interpelace ve věci přidělování obecních bytů v MČ Praha 5

 

Vážený pane Matoušku,

obracím se na Vás jako na předsedu BV. Musím vyjádřit nespokojenost se systémem jakým se přidělovaly a do dnešní doby přidělují obecní byty. Postup tzv. obálkové metody, který se praktikuje v MČ Praha 5 nejenom mně připadá neprůhledný a nedůvěryhodný. Dává totiž možnost vzniku mnoha podezřením, které sice nemusí být naplněná, ale jsou možná, a o to v mé interpelaci především jde!

Níže jsou zmíněné některé nejpalčivější otázky, které mě trápí:

1)      Proč neprobíhá rozlepování obálek za přítomnosti notáře, který by pak svým podpisem stvrdil regulérnost celého losování? Přítomnost interního kontrolního orgánu mi připadá irelevantní. Je absurdní, když se předseda Protikorupčního výboru ptá kontrolovaného subjektu o svolení, aby tento byl kontrolován. Tak se totiž stalo na jednom ze zasedání BV. V takovémto dotazu postrádám jakoukoli existenci podstaty kontroly, která má být přeci neohlášená, a tedy nenadálá. Proto bych velmi ocenil, kdyby u současného modelu byl přítomen notář či jiná nezávislá osoba z vně radnice oprávněná potvrdit svým podpisem regulérnost hry. 

2)       Proč losování obálek neprobíhá na zasedání BV, ať už regulérním či pro tento účel svolaným? Výběr několika pravděpodobně „spolehlivých“ členů, kteří budou za zavřenými dveřmi v některém dni, kdy nezasedá bytový výbor, mi připadá podivný a rozhodně nikoliv transparentní. Navíc by se rovnou vylosované obálky mohly rozlepit a určit a zaznamenat pořadí, ve kterém se jednotliví uchazeči umístili – ušetřil by se tak i čas spojený se zvláštním zasedáním BV svolaný právě kvůli rozlepování obálek.

     Výše popsaný systém mi připadá nadmíru komplikovaný, zbytečně odstupňovaný do jednotlivých fází a ve výsledku tak proto náchylný k možnosti být zneužit.

Táži se Vás proto, zda by tento systém nebylo záhodno radikálně změnit, aby se tak předešlo veškerým spekulacím, což by prospělo celé radnici MČ Praha 5 v zlepšení její pověsti!

     Osobně by mi byl nejsympatičtější model tzv. aukce, tedy veřejně přístupná soutěž o byty, čímž by se předešlo mnoha spekulacím o regulérnosti přerozdělování bytů na Praze 5. Technické podrobnosti takovéhoto modelu by byly samozřejmě již otázkou diskuse.  

S pozdravem

Bc. Lukáš Budín

Člen zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď

Vážený pan
Bc. Lukáš Budín
Člen zastupitelstva MČ Praha 5
V Praze dne 17. září 2008
 
 
 
Věc: Interpelace ve věci přidělování obecních bytů v MČ Praha 5
Vážený pane zastupiteli,
Nabídkové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné probíhá dle Zásad pronájmu obecních bytů, které byly projednány v Bytovém výboru a následně schváleny Radou MČ Praha 5. Losování nabídkového řízení probíhá za přítomnosti členů Bytového výboru (Vy sám jste byl vícekrát přítomen). Nebráním se ani přítomnosti dalších členů ZMČ Praha 5. Proto nevidím důvod přítomnosti osoby mimo MČ Praha 5.
Omlouvám se Vám za pozdní odpověď na Vaši interpelaci.
S pozdravem
                                   Ing. Jan Matoušek
                                   Předseda BV MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534